Oracle EPM voor VP’s Financial Planning and Analysis

Oracle EPM voor Financial Planning and Analysis
EPM voor Financial Planning and Analysis
Prestatierapporten met toelichtende teksten
Pictogram Prestatierapporten met toelichtende teksten Prestatierapporten met toelichtende teksten

Hoe duidelijk en gemakkelijk kunt u verslag doen van de bedrijfsprestaties?

Verzamel de cijfers en toelichtende teksten in één veilige, gezamenlijke rapportageomgeving.


Planning en prognoses
Pictogram Planning en prognoses Planning en prognoses

Kunt u in het huidige economische klimaat nauwkeurige planningen en prognoses maken?

Beheer de volledige bedrijfsplanning, met gedetailleerde planningen voor projecten, personeel en activa. Voorspel met zekerheid en plan voor winstgevende groei.


Winstgevendheid en kosten
Pictogram Winstgevendheid en kosten Winstgevendheid en kosten

Weet u wat de winstgevendheid van alle producten, diensten, kanalen en klanten in uw bedrijf is?

Ontdek de kosten- en winstgevendheidsfactoren en geef gebruikers de juiste tools om de resources beter op elkaar af te stemmen.


Planning voor bedrijfsonderdelen
Pictogram Planning voor bedrijfsonderdelen Planning voor bedrijfsonderdelen

Verdrinkt u in spreadsheets en vindt u het moeilijk om planningsinformatie te verzamelen in uw bedrijf?

Stap af van losse spreadsheets en breid de planning uit naar al uw bedrijfsonderdelen.


Aan de slag