Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą
Wiedza pozwala zapewnić lepszą obsługę klienta

Od luki w wiedzy do rozwiązania

Funkcje mobilne, społecznościowe, analityczne i Big Data wbudowane w nowoczesne najlepsze praktyki umożliwiły przedsiębiorstwom znaczne podniesienie poziomu obsługi klienta. Teraz problemy z obsługą klienta można rozwiązać jeszcze szybciej. Monitoruj proces rozwiązywania problemów i współdziałaj w jego trakcie z całym przedsiębiorstwem. Skorzystaj z chmury, aby bezpiecznie wyszukiwać i zbierać dane, tworząc skonsolidowaną bazę wiedzy obejmującą wszystkie kanały i działy. Skorzystaj z poniższej nowoczesnej najlepszej praktyki, traktując ją jako plan działania, który umożliwi Ci zapewnienie optymalnej obsługi klienta.

Sterowane danymi procesy zarządzania wiedzą

  • Zapewnienie spersonalizowanej obsługi klienta w wielu kanałach
  • Współpraca za pośrednictwem bezpiecznej sieci społecznościowej
  • Obsługa transakcji mobilnych
  • Zwiększenie możliwości agentów za pomocą pulpitów opartych na rolach
  • Obsługa wyszukiwania wielokanałowego

Analiza efektywności wiedzy
Ikona Analiza efektywności wiedzy Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data.

Analiza efektywności wiedzy

Zwiększ możliwości agentów, udostępniając im na pulpicie przegląd kontaktów z klientami i zaproponowanych rozwiązań. Zidentyfikuj pojawiające się trendy i wzorce zachowań.


Identyfikacja luki w wiedzy
Ikona Identyfikacja luki w wiedzy Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Identyfikacja luki w wiedzy

Zidentyfikuj, jakie informacje są potrzebne do rozwiązania najważniejszych problemów klienta już podczas pierwszego kontaktu, i znajdź je.


Przekazywanie wiedzy agentom
Ikona Przekazywanie wiedzy agentom Mobilność. Media społecznościowe.

Przekazywanie wiedzy agentom

Utwórz skonsolidowaną bazę wiedzy. Dodawaj i aktualizuj informacje o nowych rozwiązaniach. Dostosuj rozwiązania (filmy, często zadawane pytania itp.) do potrzeb różnych kanałów komunikacji.


Mierzenie wydajności
Ikona Mierzenie wydajności Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Mierzenie wydajności

Ciągle udoskonalaj i ulepszaj obsługę klienta w oparciu o wskaźniki KPI, aby poprawić wyniki.


Zacznij