Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą
Wiedza pozwala zapewnić lepszą obsługę klienta

Od luki w wiedzy do rozwiązania

Funkcje mobilne, społecznościowe, analityczne i Big Data wbudowane w nowoczesne najlepsze praktyki umożliwiły przedsiębiorstwom znaczne podniesienie poziomu obsługi klienta. Teraz problemy z obsługą klienta można rozwiązać jeszcze szybciej. Monitoruj proces rozwiązywania problemów i współdziałaj w jego trakcie z całym przedsiębiorstwem. Skorzystaj z chmury, aby bezpiecznie wyszukiwać i zbierać dane, tworząc skonsolidowaną bazę wiedzy obejmującą wszystkie kanały i działy. Skorzystaj z poniższej nowoczesnej najlepszej praktyki, traktując ją jako plan działania, który umożliwi Ci zapewnienie optymalnej obsługi klienta.

Sterowane danymi procesy zarządzania wiedzą

  • Zapewnienie spersonalizowanej obsługi klienta w wielu kanałach
  • Współpraca za pośrednictwem bezpiecznej sieci społecznościowej
  • Obsługa transakcji mobilnych
  • Zwiększenie możliwości agentów za pomocą pulpitów opartych na rolach
  • Obsługa wyszukiwania wielokanałowego

Analiza efektywności wiedzy
Analiza efektywności wiedzy ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data.

Analiza efektywności wiedzy

Zwiększ możliwości agentów, udostępniając im na pulpicie przegląd kontaktów z klientami i zaproponowanych rozwiązań. Zidentyfikuj pojawiające się trendy i wzorce zachowań.


Identyfikacja luk w wiedzy
Identyfikacja luk w wiedzy ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Identyfikacja luk w wiedzy

Zidentyfikuj, jakie informacje są potrzebne do rozwiązania najważniejszych problemów klienta już podczas pierwszego kontaktu, i znajdź te informacje.


Przekazywanie wiedzy agentom
Przekazywanie wiedzy agentom ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Przekazywanie wiedzy agentom

Utwórz skonsolidowaną bazę wiedzy. Dodawaj i aktualizuj informacje o nowych rozwiązaniach. Dostosuj rozwiązania (filmy, często zadawane pytania itp.) do potrzeb różnych kanałów komunikacji.


Mierzenie wydajności
Mierzenie wydajności ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Mierzenie wydajności

Ciągle udoskonalaj i ulepszaj obsługę klienta w oparciu o wskaźniki KPI, aby osiągać lepsze wyniki.


Zacznij