Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Uprość modernizację dzięki platformie Oracle Cloud Infrastructure

Zobacz, jak Western Digital wykorzystuje rozwiązanie Oracle Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) w połączeniu z produktami Oracle Analytics i Oracle Integration.

Szybsze wprowadzanie innowacji dzięki aplikacjom Oracle i platformie Oracle Cloud Infrastructure

Oczekiwania pracowników ulegają gwałtownej zmianie wskutek faktu, że w codziennym życiu mają kontakt z nowoczesnymi technologiami takimi jak sztuczna inteligencja, cyfrowi asystenci, Internet Rzeczy (IoT) i rejestr rozproszony (blockchain). Oracle oferuje kompletny zestaw aplikacji lokalnych, aplikacji SaaS z funkcjami sztucznej inteligencji i rozwiązań infrastruktury chmurowej, które wspólnie pomagają wprowadzać innowacje w całym przedsiębiorstwie. Zbudowana od podstaw infrastruktura chmurowa Oracle 2. generacji obsługuje najbardziej wymagające procesy i aplikacje, oferując maksymalne zabezpieczenie aplikacji Oracle Cloud oraz proste w użyciu opcje migracji zgodne z Oracle Applications Unlimited.

Używając tych samych technologii platformy Oracle Cloud Infrastructure, które służą do tworzenia aplikacji platformy Oracle Cloud, łącz istniejące aplikacje chmurowe i rozszerzaj ich funkcjonalność oraz modernizuj aplikacje lokalne, wprowadzając w środowisku unowocześnienia wykorzystujące sztuczną inteligencję, poprawiając efektywność działania i zwiększając wydajność pracy personelu.

Łączenie się z chmurą z różnych urządzeń, zbiorów danych i aplikacji

Optymalizuj wykorzystanie czasu i zasobów za pomocą wbudowanych mechanizmów łączności z aplikacjami SaaS i lokalnymi, szablonów automatyzacji procesów oraz intuicyjnego wizualnego konstruktora aplikacji, które razem pomagają zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa w nieustannie zmieniającym się środowisku. Używaj rekomendacji generowanych przez aparat samouczenia się maszyn, gotowych procedur integracji oraz rozbudowanej biblioteki najlepszych w klasie łączników z aplikacjami Oracle i zewnętrznymi, które umożliwiają dostęp do chmury z dowolnych urządzeń, zbiorów danych i aplikacji.

Rozszerzanie aplikacji w zależności od potrzeb

Kompleksowa, wielowymiarowa platforma programistyczna Oracle pozwala rozszerzać funkcjonalność aplikacji przy minimalnym pisaniu nowego kodu źródłowego. Wizualne środowisko programistyczne dostępne w przeglądarce umożliwia szybkie tworzenie niestandardowych aplikacji ze spójnym interfejsem użytkownika oraz ich osadzanie w środowisku SaaS. Konwersacyjny interfejs z funkcjami sztucznej inteligencji jest dostępny przez całą dobę, ułatwiając obsługę klientów, a pracownikom wykonywanie obowiązków. Gotowe aplikacje z funkcjami rejestru rozproszonego, narzędzia Internetu Rzeczy, pulpity analityczne i cyfrowi asystenci stworzeni specjalnie dla aplikacji Oracle umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie efektywnej pracy, a wraz z rozwojem potrzeb nowe zasoby obliczeniowe i funkcje można dodawać na tej samej platformie.

Zabezpieczenie wrażliwych danych i aplikacji chmurowych

Wyjdź poza zwykłą ochronę przed utratą danych i zwiększ bezpieczeństwo środowiska chmurowego dzięki mechanizmom sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn, które w sposób ciągły wykrywają i niwelują nieautoryzowane lub złośliwe zachowanie użytkowników. Chroń swoje wszystkie instalacje w chmurze poprzez automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa wewnątrz aplikacji i poza nimi.

Analityka i analiza biznesowa dla wszystkich

Mechanizmy samouczenia się maszyn, analizy predykcyjnej i wizualizacji danych w chmurze pozwalają szybko identyfikować ukryte wzorce i uzyskiwać rekomendacje biznesowe. Interfejs używający języka naturalnego automatycznie generuje wnioski, ma wbudowane funkcje modelowania scenariuszy, proaktywnie dostarcza spersonalizowane informacje analityczne oraz umożliwia samodzielne ustawienie proporcji między nadzorem a autonomią użytkowników.

Platforma Oracle Cloud Infrastructure dla aplikacji

HCM

Platforma Oracle Cloud Infrastructure do zarządzania kapitałem ludzkim

Wykorzystując rozwiązanie Oracle Digital Assistant, można zaoferować pracownikom funkcjonalność konwersacji głosowych lub tekstowych na potrzeby samoobsługi, w tym umożliwić im szybkie przeglądanie książek adresowych pracowników, dostęp do pasków płacowych, wnioskowanie o urlopy, zgłaszanie wydatków, a nawet inicjowanie procedur awansu. Kadrowy system informatyczny (HRIT) może za pośrednictwem platformy Oracle Cloud Infrastructure łączyć aplikacje pracownicze z platformą Oracle HCM Cloud albo służyć do tworzenia nowych niestandardowych aplikacji i formularzy spełniających konkretne potrzeby pracowników.

„64% pracowników zaufałoby robotowi bardziej niż swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a 36% uważa, że roboty są lepsze od przełożonych w dostarczaniu bezstronnych informacji”. —SI w miejscu pracy

ERP

Platforma Oracle Cloud Infrastructure do planowania zasobów przedsiębiorstwa

Niezależnie od tego, czy platforma Oracle Cloud Infrastructure jest używana w roli cyfrowego asystenta ułatwiającego zarządzanie wydatkami i fakturami, do integrowania aplikacji własnych z zewnętrznymi w celu usprawnienia i zautomatyzowania procesów finansowych, czy do wdrażania rozwiązań rejestru rozproszonego (blockchain) i Internetu Rzeczy (IoT) w celu zorganizowania zaufanego łańcucha dostaw, oferuje wizualne narzędzia biznesowe wspierające wykonywanie różnorodnych zadań.

„W 2020 roku prace integracyjne będą pochłaniały 50% czasu i kosztów budowy platform cyfrowych” — Gartner

CX

Platforma Oracle Cloud Infrastructure do obsługi klienta

Połącz istniejącą infrastrukturę aplikacji z aplikacjami w chmurze, aplikacjami innych firm i własnymi aplikacjami lokalnymi, aby stworzyć zintegrowane przedsiębiorstwo i zoptymalizować operacje biznesowe. Zmodernizuj przedsiębiorstwo, wprowadzając cyfrowych asystentów umożliwiających interaktywne, nowoczesne i wydajne korzystanie z aplikacji klientom, użytkownikom, partnerom i pracownikom.

„9 na 10 firm ocenia, że za pięć lat więcej informacji o zwyczajach klientów będą pozyskiwały ze skomunikowanych urządzeń niż z innych bezpośrednich źródeł”. —Wpływ nowych technologii na obsługę klienta

Applications Unlimited

Platforma Oracle Cloud Infrastructure dla inicjatywy Applications Unlimited

Połącz istniejącą infrastrukturę aplikacji z aplikacjami w chmurze, aplikacjami innych firm i własnymi aplikacjami lokalnymi, aby stworzyć zintegrowane przedsiębiorstwo i zoptymalizować operacje biznesowe. Zmodernizuj przedsiębiorstwo, wprowadzając cyfrowych asystentów umożliwiających interaktywne, nowoczesne i wydajne korzystanie z aplikacji klientom, użytkownikom, partnerom i pracownikom.

„Gartner przewiduje, że do 2022 r. co najmniej 65% dużych organizacji wdroży platformy integracji hybrydowej na potrzeby cyfrowej transformacji”. — Gartner

Przykłady wdrożeń u klientów

Logo Hilton

Hilton lepiej dba o swoich pracowników dzięki rozwiązaniu Oracle Digital Assistant

 

Hilton

Globalny dostawca usług hotelarskich wprowadza w miejscu pracy innowacje, które radykalnie ułatwiają personelowi wykonywanie służbowych obowiązków.

Logo The Co-op

Co-op automatyzuje rekrutację dzięki rozwiązaniom Oracle HCM Cloud i Oracle Integration Cloud

 

The Co-op

Zobacz, jak jedna z największych organizacji spółdzielczych na świecie reformuje proces rekrutacji, poprawiając trafność doboru personelu o 98 procent.

Logo Heineken

Heineken umożliwia oglądanie meczów polo milionom kibiców dzięki rozwiązaniu Oracle Digital Assistant

 

Heineken

Zobacz, jak z pomocą rozwiązań Oracle CX i Oracle Digital Assistant Heineken oferuje usługi osobistego recepcjonisty, świadcząc w ten sposób klientom wyższy poziom obsługi.

Logo Skanska

Skanska przyspiesza wykonywanie zadań pomocniczych dzięki rozwiązaniom Oracle Integration i Oracle Analytics Cloud

 

Skanska

Ta wielonarodowa firma budowlana i deweloperska wdrożyła platformę Oracle Cloud, która pozwoliła zoptymalizować funkcjonowanie działu finansowego i przyspieszyć sporządzanie niezbędnych raportów.

Logo AFG Home Loans

AFG zwiększa wydajność o 30% dzięki Oracle Cloud

 

AFG Home Loans

Zobacz, jak firma AFG działająca w sektorze pożyczkowym wykorzystuje technologie Oracle w celu zapewnienia spójnej obsługi swoich brokerów i klientów podczas ich drogi do chmury.

Logo Southern-Company

Southern Company wprowadza innowacje w zakresie finansów i chmury

 

Southern Company

W ramach swojej misji dostarczania klientom bezpiecznej i niezawodnej energii firma Southern Company wykorzystuje rozwiązanie Oracle Cloud Platform wraz z aplikacjami Oracle SaaS, aby poszerzyć swoje możliwości i zwiększyć komfort pracy.

Logo Caesar's Entertainment

Visual Builder rozszerza możliwości aplikacji firmy Caesars

 

Caesars Entertainment

Oracle Visual Builder umożliwia użytkownikom informatycznym i biznesowym firmy Caesars Entertainment tworzenie niestandardowych rozszerzeń aplikacji Oracle Enterprise Cloud, poprawiając jednocześnie wydajność w zakresie obsługi zobowiązań o 60%.

Logo Turning Point UK

Turning Point szybko wdraża mikrowitryny dzięki Oracle

 

Turning Point

Brytyjska firma Turning Point stosuje zaawansowane technologie Oracle Cloud w celu rozszerzenia usług na wszystkie kanały i zapewnienia szybszego, lepszego i szerszego dostępu osobom cierpiącym z powodu chorób psychicznych i uzależnień.

Logo Ricoh

Ricoh USA obniża koszty operacyjne z Oracle Cloud Platform

 

Ricoh

Ricoh USA łączy swoje aplikacje korporacyjne, aby zapewnić lepszą analizę danych i zwiększyć zaangażowanie klientów w proces sprzedaży.

Logo The Factory

The Factory zmienia rynek używanych samochodów dzięki Oracle Cloud

 

The Factory

The Factory przekształca hurtową działalność dealerską dzięki zaawansowanym technologiom mobilnym i chatbotom Oracle.

Firma Oracle nazwana liderem w raporcie Gartner o wieloobsługowych platformach programistycznych

Już po raz trzeci z rzędu firma Oracle została uznana w raporcie Magic Quadrant firmy Gartner z 2019 r. za lidera w dziedzinie wieloobsługowych platform programistycznych.

Blog na temat Oracle Cloud Platform

* Gartner, Use a Hybrid Integration Approach to Empower Digital Transformation (Cyfrowa transformacja w formule integracji hybrydowej), Rob van der Meulen, 26 kwietnia 2018 r.

Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawianych w swoich publikacjach badawczych i nie zaleca użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, którzy uzyskali najwyższe oceny w rankingu lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii jej działu badawczego i nie należy ich uznawać za stwierdzenie faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.