Oracle EPM för ansvariga för finansiell planering och analys

Oracle EPM för finansiell planering och analys
EPM för finansiell planering och analys
Resultatrapportering och beskrivande rapportering
Resultatrapportering och beskrivande rapportering, ikon Resultatrapportering och beskrivande rapportering

Hur enkelt och tydligt kan du rapportera om företagets resultat?

Samla information och beskrivningar i en enda säker, gemensam rapporteringsmiljö.


Planering och prognoser
Planering och prognoser, ikon Planering och prognoser

Kan du planera och göra korrekta prognoser i dagens föränderliga miljö?

Hantera företagets planeringsprocess från början till slut, inräknat detaljerad planering av projekt, personal och tillgångar. Gör säkra prognoser och planera för lönsam tillväxt.


Lönsamhet och kostnader
Lönsamhet och kostnader, ikon Lönsamhet och kostnader

Förstår du fullt ut hur företagets lönsamhet ser ut utifrån produkt, tjänst, kanal och kund?

Upptäck vilka faktorer som styr kostnaderna och lönsamheten och ge användarna möjlighet att förbättra resursanvändningen.


Verksamhetsplanering
Verksamhetsplanering, ikon Verksamhetsplanering

Drunknar du i kalkylblad och tycker det är svårt att samla in information i planeringssyfte inom företaget?

Lämna kalkylbladen bakom dig och implementera planeringsrutiner inom alla verksamhetsgrenar.


Get Started