Oracle Advanced Access Controls

Předejděte zneužití ze strany oprávněných osob & narušení bezpečnosti

Provádějte podrobnou analýzu za účelem vymezení rolí ERP bez konfliktů SoD a automatizujte monitorování při kontrole přístupu.

Předejděte zneužití ze strany oprávněných osob & narušení bezpečnosti

 


Zajistěte efektivní návrh zabezpečení ERP

 

Zajistěte efektivní návrh zabezpečení ERP

Zrychlete zavádění zabezpečení aplikací pomocí předem připravené knihovny kontrol přístupu a oddělení povinností (Segregation of Duties, SoD), založené na osvědčených postupech v oboru.

 • Rychle zavádějte sledování přístupu pomocí knihovny kontrol, které se zaměřují na běžné problémy
 • Snadno definujte vlastní nebo nové kontroly zkopírováním a úpravou předem připravených kontrol nebo pomocí předem určených oprávnění prostřednictvím intuitivního prostředí.
 • Přizpůsobte kontroly a minimalizujte falešné poplachy při testování pravidel, než jsou kontroly uvedeny do praxe
Soustavně monitorujte uživatelský přístup

 

Soustavně monitorujte uživatelský přístup

Automatizujte kontroly přístupu a SoD, které předcházejí podvodům a narušení přístupu.

 • Monitorujte nesprávný přístup u více než 6000 přístupových bodů v rámci Oracle ERP a SCM Cloud prostřednictvím plánovaných automatizovaných nebo ručně spouštěných kontrol
 • Efektivně zajišťujte dodržování pravidel tím, že se zaměříte na vysoce rizikové transakce
 • Zlepšete automatizované kontroly pomocí self-learning algoritmu a auditového záznamu nápravných akcí
 • Zjednodušte správu zásad přístupu pomocí centralizovaného a zabezpečeného střediska kontrol
Připojte pokročilé kontroly k rizikům & zásadám souladu s předpisy

 

Připojte pokročilé kontroly k rizikům & zásadám souladu s předpisy

Plně integrujte proces přístupu k certifikaci pomocí automatizace kontrolních testů a hlášení problémů.

 • Přidělte prioritu nejrizikovějším kontrolám přístupu v řešení Financial Reporting Compliance Cloud Service a automatizujte kontroly pomocí řešení Advanced Access Controls Cloud
 • Zefektivněte práci na auditech a dodržování předpisů a omezte manuální práci tím, že budete automaticky dokumentovat výsledky automatických kontrol v řešení Financial Reporting Compliance Cloud
 • Zaznamenávejte komentáře vedení v řešení Financial Reporting Compliance a nasazujte kontroly ke snížení rizika pomocí řešení Advanced Financial Controls
 • Udržujte si přehled o jednotlivých přístupových incidentech v reálném čase pomocí řešení Financial Reporting Compliance Cloud propojením zpět do řešení Advanced Financial Controls Cloud

Začínáme s řešením ERP

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu