Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Trvalé sledování pohledávek a řízení procesů výdajů

Automatizujte klíčové kontroly procesů, překonejte mezery ve vynucování zásad a zastavte finanční úniky u splatný pohledávek Oracle Financials Cloud a procesů cestovného a výdajů.

Trvalé sledování pohledávek a řízení procesů výdajů
Nepřetržitě monitorujte změny konfigurace ERP

Nepřetržitě monitorujte změny konfigurace ERP

Automatizace sledování změn na základě rizika
Průběžně monitorujte změny hlavních dat ERP, abyste zjistili bezpečnostní rizika a narušení.

Využití knihovny ovládacích prvků osvědčených postupů
Urychlete nasazení konfigurací předem zavedených ovládacích prvků založených na osvědčených postupech odvětví. (V rámci modulů AP, AR a GL lze konfigurovat více než 200 ovládacích prvků).

Tvorba nových pravidel a algoritmů auditu
Navrhujte nové ovládací prvky prostřednictvím integrace s více než 1 300 datovými prvky a vizuálními úpravami ERP a modelujte výsledky a simulujte změny k minimalizaci falešně pozitivních výsledků.

Ochrana před podvody, chybami a porušováním zásad

Ochrana před podvody, chybami a porušováním zásad

Automatizace analýz dat a transakcí ERP
Analyzujte všechna data ERP napříč nastaveními, uživateli, rolemi a transakcemi. Neustále monitorujte procesy ERP (AP, AR, GL atd.), aby se zredukovaly úniky hotovosti, chyby a narušení.

Využití umělé inteligence k zjišťování anomálií a objevování vznikajících rizik
Eliminujte časově náročné a k chybám náchylné ruční extrahování dat, nekontrolované skripty a ad hoc analýzy ke spolehlivějšímu monitorování ovládacích prvků.

Urychlení nasazení s konfigurovatelnými ovládacími prvky osvědčených postupů
Využijte více než 100 integrovaných ovládacích prvků k monitorování všech transakcí ERP.