Oracle Advanced Financial Controls Cloud

Neustálé sledování pohledávek a řízení procesů výdajů

Automatizujte klíčové kontroly procesů, překonejte mezery ve vynucování zásad a zastavte finanční úniky u splatný pohledávek Oracle Financials Cloud a procesů cestovného a výdajů.

 • 1

  Účinně nasazujte pravidla hodnocení a kontroly pomocí intuitivního prostředí.

 • 2

  Rychle identifikujte a řešte potíže s transakcemi správou incidentů z řídicího panelu.

 • 3

  Podložte vyjednávání, abyste ověřili procesy pomocí automatizovaných výsledků testů kontrol a vykazování problémů.

 • 4

  Přizpůsobte si pravidla posuzování kontrol s ohledem na vaše obchodní požadavky.


Nasaďte řízení účinně

Dohlédněte nad integritou vašich procesů díky knihovně řídicích prvků a vytvořte a nasaďte nová pravidla hodnocení a kontroly.

 • Rychle zavádějte sledování transakcí pomocí knihovny kontrol, které cílí na běžné problémy
 • Snadno definujte vlastní nebo nové řídicí prvky zkopírováním a úpravou předpřipravených kontrol pomocí intuitivního prostředí
 • Přizpůsobte kontroly a minimalizujte tak falešné poplachy při testování pravidel, než kontroly uvedete do praxe
 • Zjednodušte správu automatizovaných kontrol pomocí centralizovaného a zabezpečeného střediska

Řešte problémy s transakcemi

Soustavně sledujte a vyhodnocujte transakce, abyste odhalili problémy a zlepšili obchodní výsledky, zajistili dodržování pravidel a odhalili příležitosti ke zlepšení procesů.

 • Vyhodnoťte všechny splatné transakce a zprávy o výdajích a odhalte nesrovnalosti naplánováním automatizovaných kontrol nebo jejich spuštěním podle potřeby
 • Vylepšete obchodní výsledky díky neustálé kontrole možných chyb a finančních úniků u transakcí
 • Efektivně zajistěte dodržení pravidel tím, že se zaměříte na vysoce rizikové transakce
 • Posilte procesy díky přehledům z opakovaných anomálií u transakcí, které jsou ukazatelem nedostatků a chyb u procesů
 • Optimalizujte automatizované kontroly pomocí znalostní báze a záznamů pro audit nápravných akcí

Synchronizujte dodržování předpisů a sledování kontrol

Podložte vyjednávání, abyste ověřili procesy pomocí automatizovaných výsledků testů kontrol a vykazování problémů.

 • Přidělte prioritu nejrizikovějším kontrolám splatných pohledávek a výdajů v řešení Financial Reporting Compliance Cloud a automatizujte kontroly pomocí řešení Advanced Financial Controls Cloud
 • Omezte práci na auditech a kontrole dodržování předpisů na minimum tím, že budete automaticky dokumentovat výsledky pokročilých finančních kontrol v řešení Financial Reporting Compliance Cloud
 • Získejte přehled o problémech v transakcích v reálném čase díky procházení podrobností od řešení Financial Reporting Compliance Cloud až po řešení Advanced Financial Controls Cloud
 • Upravte své kontroly ERP pomocí nástrojů Advanced Financial Controls ke sledování transakcí Oracle Financials Cloud

Začínáme s řešením ERP

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu