Oracle Warehouse Management Cloud – Řešení pro výrobu

Oracle WMS pro výrobce
Oracle WMS pro výrobce

Dodávejte všem svým zákazníkům s využitím funkcí pro všechny kanály a komplexního řízení zásob, od zdroje po koncového uživatele.

Výroba se 100% přehledem

Řešení Oracle Warehouse Management Cloud Service umožňuje výrobcům porozumět svým vstupním, skladovým a výstupním operacím a dosáhnout zlepšení tam, kde je to potřeba. Získejte kompletní přehled o zásobách v celé vaší integrované logistické síti. Zvyšte provozní efektivitu. Výrazně omezte chyby v objednávkách. A provádějte informovaná obchodní rozhodnutí.

Přejímka a výdej

Přejímka a výdej

Zaveďte přesný přehled o svých zásobách s přejímkami příchozích položek a výdejem.

 • Kontrolujte své zásoby
 • Plánujte a spravujte příchozí zásilky, cross-docking a průtokové alokace
 • Provádějte řízení přidělování doků a zlepšete jejich efektivitu
 • Rezervujte přiřazení podle zařízení a vrat
 • Konfigurujte, vytvářejte a poskytujte vlastní služby s přidanou hodnotou (VAS), například označování štítky či visačkami a sestavování sad, a to kdykoli.
Manipulace s materiálem

Kompletní skladové operace

Oracle Warehouse Management Cloud zvyšuje přesnost stavu zásob pomocí automatizovaného generování úloh inventarizace. Úlohy se provádějí současně s dalšími skladovými operacemi za účelem komplexního přehledu o zásobách.

 • Spravujte úrovně zásob efektivněji
 • Generujte úlohy na základě minima, maxima nebo požadavků na plánované vlny
 Alokace odchozích položek a přejímka v obchodě

Alokace odchozích položek a přejímka v obchodě

Podpora komplexních služeb přímo zákazníkovi a potvrzení dodávky do obchodu prostřednictvím alokace zásob do odchozích nákladů s víceúrovňovými trasami.

 • Integrujte snadno se systémy kontroly skladu (WCS) včetně pick-to-light, třídiče na kartony, třídiče se sklopnými zásobníky, karuselového třídění, váhy a dopravníku
 • Zlepšete propustnost zařízení a celkové skladové operace
 • Spravujte úlohy distribučního centra prostřednictvím mobilního telefonu, včetně přejímky, výdeje, vychystávání objednávek, doplňování a nakládání kamionů
 • Optimalizujte komplexní služby pro obchod využitím řízení put-to-store, cross-docking, vln podle prodejen a seskupování úloh
Manipulace s materiálem

Manipulace s materiálem

Podpořte vyšší úroveň automatizace a celkové strategie komplexních služeb s vestavěnými integračními funkcemi pro zařízení a služby týkající se manipulace s materiálem.

 • Integrujte snadno se systémy kontroly skladu (WCS) včetně pick-to-light, třídiče na kartony, třídiče se sklopnými zásobníky, karuselového třídění, váhy a dopravníku
 • Eliminujte latenci
 • Získejte přehled prostřednictvím integrace v reálném čase s 99,5procentní dostupností
Vykazování a analýza

Vykazování a analýza v reálném čase

Řídicí panel zobrazuje analýzu operací, vykazování podniku a řízení upozornění v reálném čase.

 • Vytvářejte, upravujte a provádějte ad-hoc nebo standardní výkazy pro interní i externí účely
 • Zaveďte bezkonkurenční a bezproblémový komfort nakupování.
 • Získejte prakticky využitelnou analýzu personálu, využití lokalizace a fragmentace zásob
 Řízení pracovních sil

Řízení pracovních sil

Získejte lepší přehled o činnostech pracovníků a omezte tak pracovní neefektivitu, zvyšte celkový výrobní výkon a zlepšete přesnost. Klíčové indikátory výkonu vám umožní řídit a sledovat produktivitu pracovních sil.


Související zdroje


Začínáme

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Spustit ukázku

Přihlášení podle tématu