Oracle Customer Experience (CX) dla różnych branż

Branże w sektorze marketingu, do których są adresowane rozwiązania CX
Wykorzystaj znajomość branży, aby poprawić obsługę klienta

 

Znajdź rozwiązanie do obsługi klienta dla swojej branży

Rozwiązanie CX dla branży komercyjnych linii lotniczych

Linie lotnicze

Dzisiejsi podróżni oczekują spersonalizowanej, połączonej i spójnej obsługi z uznaniem dla ich lojalności i łatwymi sposobami realizacji bonusowych korzyści. Oracle Customer Experience dla linii lotniczych pomaga uzyskiwać informacje o klientach, przyciągać klientów i budować ich lojalność. .


Zawartość dotycząca rozwiązań CX dla sektora bankowości

Bankowość

Klienci sektora bankowości mają większą kontrolę, wyższe wymagania i większy wybór niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwiązania Oracle pozwalają zapewnić sprawną, wielokanałową obsługę klienta dzięki szybkim, skutecznym, wielotorowym kampaniom, efektywnej sprzedaży i zintegrowanej usłudze.


Branże w sektorze komunikacji, do których są adresowane rozwiązania CX

Telekomunikacja

Klienci często kontaktują się z firmami komunikacyjnymi poprzez rozmaite osobne kanały. Oracle Cross Channel Customer Experience pomaga zsynchronizować i usprawnić działania i informacje między kanałami, aby obsługa klienta była jak najbardziej adekwatna do sytuacji, spójna i bezproblemowa.


Zawartość dotycząca rozwiązań CX dla branży nowoczesnych technologii

Nowoczesne technologie

Klienci korzystający z zaawansowanych technologii szukają informacji w Internecie zanim przejdą do zakupu. Oracle pomaga personalizować oferty, skłaniać klientów do dokonywania wyborów online, dostosowywać produkty do potrzeb klienta i zapewnić bezproblemowe działanie wielu kanałów sprzedaży.


Branże w sektorze szkolnictwa wyższego, do których są adresowane rozwiązania CX

Szkolnictwo wyższe

Członkowie społeczności akademickiej szkół wyższych nawiązują kontakty z instytucjami za pośrednictwem różnych ludzi, organizacji i kanałów. Rozwiązania Oracle do obsługi członków społeczności akademickiej pomagają instytucjom zapewnić uproszczoną, jednolitą obsługę i konstruktywne zaangażowanie.


Zawartość dotycząca usług CX dla sektora wytwarzania przemysłowego

Wytwarzanie przemysłowe

Wraz z postępującym procesem komodyzacji produktów producenci skupiają się na budowaniu reputacji marki i wartości konsumenckiej. Oracle stawia na wydajność i niezawodność jako czynniki wyróżniające markę.

 


Branże w sektorze mediów, do których są adresowane rozwiązania CX

Media i rozrywka

Dzisiejsi klienci poszukują rozwiązań cyfrowych oferujących odpowiednią zawartość i bezproblemowe transakcje. Rozwiązania Oracle dla branży medialnej i rozrywkowej pomagają personalizować zawartość, odpowiednio ukierunkowywać oferty handlowe i szczegółowo analizować profil klienta, co umożliwia generowanie nowych trwałych przychodów.


Branże w sektorze publicznym, do których są adresowane rozwiązania CX

Sektor publiczny

Dobre relacje z obywatelami to niezawodny sposób skłonienia wyborców do wspierania administracji publicznej, by działała efektywnie i odpowiedzialnie oraz stale robiła postępy. Oracle pomaga administracji publicznej poprawić obsługę klienta, aby lepiej komunikowała się z nim w sprawach dostępu do usług, planowania i bezpieczeństwa publicznego.


Zawartość dotycząca rozwiązań CX dla branży handlu detalicznego

Handel detaliczny

Sprzedawcy detaliczni potrzebują platformy obsługi klienta, która przedstawia pojedynczą charakterystykę klienta i pozwala na spersonalizowane, wielokanałowe zaangażowanie. Rozwiązania Oracle CX łączą każde zaangażowanie z marką i zapewniają spójną, spersonalizowaną i interaktywną obsługę klienta w przypadku wszystkich form kontaktu.Zacznij już teraz