Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Poznaj produkty Oracle CX dla działów sprzedaży

Sales Force Automation

Zwiększ wydajność i zautomatyzuj ważne zadania i procesy dzięki łatwemu dostępowi do urządzeń mobilnych, integracji z aplikacjami e-mail i cyfrowym asystentom wspomagającym sprzedaż.

Partner Relationship Management

Skaluj kanały sprzedaży pośredniej dzięki szybkiemu i wydajnemu planowaniu i skutecznej obsłudze sprzedaży oraz łatwemu wdrażaniu do pracy i prostej rejestracji. Korzystaj z portalu dla partnerów handlowych, aby zautomatyzować podstawowe funkcje programu, takie jak przypisywanie potencjalnych klientów, obsługa reklamacji i wypłata funduszy na rozwój rynku (market development fund, MDF), oraz zarządzać tymi funkcjami, a także zapewnić pełny wgląd w sytuację w celu bezproblemowej realizacji sprzedaży.

Commerce

Oferowana przez Oracle zintegrowana platforma do obsługi handlu B2B i B2C zapewnia większą elastyczność i oszczędności oraz oferuje funkcje skalowania i kontroli niezbędne na niezwykle konkurencyjnym rynku handlu elektronicznego.

Configure, Price, and Quote (CPQ)

Skróć czasy cyklu sprzedaży i uprość proces konfigurowania, wyceniania i tworzenia ofert. Oferowane przez rozwiązanie Oracle CPQ funkcje sprzedaży instruowanej i konfigurowania produktów zwiększają możliwości sprzedaży wiązanej i sprzedaży produktów wyższej klasy, zapewniając jednocześnie maksymalną dokładność wszystkich ofert i zamówień, aby wyeliminować marnotrawstwo i zmaksymalizować marże.

Subscription Management

Angażuj klientów w bliższe, bieżące relacje i oferuj różne opcje zakupu. Oracle umożliwia Twojej firmie wprowadzanie nowych modeli biznesowych i generowanie dodatkowych przychodów z cyklicznych kontaktów.

Loyalty

Wykorzystaj Oracle Loyalty Cloud, aby zwiększyć wartość i rentowność klienta w trakcie całego cyklu jego życia. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku rozwijanie bazy lojalnych klientów ma kluczowe znaczenie — pozyskanie nowego klienta może kosztować 7 razy więcej niż utrzymanie dotychczasowego.

Produkty wdrażane lokalnie

Twoja droga do chmury

Firmy przechodzące transformację cyfrową starają się zmodernizować oderwane od siebie technologie CRM, aby czerpać korzyści z integracji, efektywności i oszczędności zapewnianych przez aplikacje chmurowe. Tylko firma Oracle zapewnia kompletny, zintegrowany pakiet aplikacji CRM (platformę Oracle CX) zaprojektowanych w celu spełnienia współczesnych wymagań biznesowych.