Poznaj produkty Oracle ERP Cloud

Finanse

ERP — finanse

Wszystkie produkty z dziedziny finansów

 • Accounting Hub Cloud
 • Finanse
 • Zarządzanie przychodami

Zakupy

ERP — zaopatrzenie

Wszystkie produkty z dziedziny zaopatrzenia

 • Purchasing
 • Self Service Procurement
 • Sourcing

Zarządzanie wydajnością

Enterprise Performance Management

Wszystkie produkty z dziedziny EPM

 • Financial Close
 • Planning and Budgeting
 • Profitability and Cost Management

Zarządzanie portfolio projektów

ERP — zarządzanie portfolio projektów

Wszystkie produkty z dziedziny PPM

 • Project Financial Management
 • Project Execution Management

Zarządzanie ryzykiem

ERP — zarządzanie ryzykiem

Łańcuch dostaw

Produkcja

Wszystkie rozwiązania z dziedziny łańcucha dostaw

 • Manufacturing Intelligence
 • Order Management Cloud
 • Process Manufacturing

 

Nowe technologie umożliwiają interakcje w czasie rzeczywistym, kontekstowo inteligentne i bogate w dane w każdym kanale

 

Adaptive Intelligent Applications

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji potrafią się dostosowywać w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych oraz osiągania wyższej wydajności i lepszych wyników.

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną
Sztuczna inteligencja: Gotowe do tworzenia i użycia
Zabezpiecz przyszłość swojej firmy
Uczenie maszynowe i prognozy
 

Aplikacje oparte na inteligencji

Oracle Analytics umożliwia firmom samodzielne analizy w celu uzyskania wniosków z danych bez nakładu pracy. Dział finansów może uzyskiwać dostęp do analiz w czasie rzeczywistym w celu przekształcenia złożonego modelowania finansowego w zrozumiałe wizualizacje.

Analityka biznesowa dla wszystkich linii biznesowych
Umocnij decyzje finansowe
 

Aplikacje typu blockchain dla firm

Gotowe, oparte na SaaS aplikacje typu blockchain firmy Oracle zapewniają więcej niż tylko wyeliminowanie pośredników, obniżenie kosztów i zwiększenie szybkości. Gwarantują również większą przejrzystość i identyfikowalność wielu procesów biznesowych.

Jutrzejsze aplikacje blockchain, już dziś
Platforma blockchain firmy Oracle
 

Internet rzeczy: zarządzaj złożonością

Aplikacje IoT firmy Oracle mogą rozszerzać procesy biznesowe w ramach aplikacji do obsługi łańcucha dostaw, ERP, zarządzania kadrami i obsługi klienta (CX), zapewniając nowe możliwości i lepsze wyniki biznesowe w cyfrowym świecie.

Przyśpiesz wdrażanie do środowiska produkcyjnego
Zmobilizuj swoją firmę
Biznes wszędzie

Produkty lokalne

Torowanie swojej drogi do chmury

Klientom korzystającym z niezawodnych wdrożeń systemów ERP JD Edwards, PeopleSoft i Oracle E-Business Suite firma Oracle pomaga usuwać przeszkody stojące na drodze do chmury. Nasz program Customer 2 Cloud oferuje elastyczne modele finansowe, usługi szybkiego wdrażania i pakietowe usługi integracyjne, które przyspieszają przejście do chmury.