Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Co to jest Oracle ERP Cloud?

Co to jest Oracle ERP Cloud?

Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud to pakiet aplikacji chmurowych z zakresu finansów, zarządzania projektami, zaopatrzenia, zarządzania ryzykiem i innych kluczowych codziennych działań istotnych w każdej firmie niezależnie od jej rozmiaru, branży czy regionu geograficznego. Zaprojektowane od podstaw przy użyciu nowoczesnej architektury i technologii aplikacje Oracle ERP Cloud są natywnie połączone ze wszystkimi aplikacjami chmurowymi Oracle dla przedsiębiorstw i z definicji umożliwiają skalowanie w celu obsługi nowych użytkowników, transakcji i lokalizacji.

Poznaj produkty ERP

Financials

ERP Financials

Pakiet Oracle Financials Cloud oferuje aplikacje do zarządzania finansami, wydatkami, przychodami itp.

Accounting Hub

ERP Accounting Hub

Pakiet Oracle Financials Cloud oferuje zaawansowane mechanizmy księgowe zapewniające pełne i rzetelne informacje.

Procurement

ERP Procurement

Pakiet Oracle Procurement Cloud oferuje aplikacje służące do zarządzania sourcingiem, umowami i dostawcami oraz zapewnienia realizacji płatności.

Project Management

ERP Project Management

Pakiet Oracle Financials Cloud oferuje inteligentne rozwiązanie klasy korporacyjnej dla przedsiębiorstw zorientowanych na realizację projektów, które zapewnia pełne, zintegrowane zarządzanie finansami i realizacją projektów.

Risk Management

ERP Risk Management

Pakiet Oracle Risk Management Cloud oferuje zaawansowane, oparte na sztucznej inteligencji mechanizmy zabezpieczeń oraz funkcje audytu i monitorowania oszustw.

Enterprise Performance Management (EPM)

Enterprise Performance Management

Pakiet Oracle EPM Cloud oferuje aplikacje z zakresu planowania, zamykania okresów finansowych, tworzenia narracji na potrzeby raportów itp.

AI Apps for ERP

AI Apps for ERP

Moduły Oracle AI Apps for ERP oferują mechanizmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji przeznaczone dla działów zaopatrzenia i finansów.

Supply Chain Management (SCM)

Branża produkcji przemysłowej

Pakiet Oracle SCM Cloud oferuje aplikacje z zakresu planowania łańcucha dostaw, bezpośredniego zaopatrzenia, obsługi magazynu, synchronizacji, logistyki, zarządzania cyklem życia produktu itp.

NetSuite

NetSuite

NetSuite to zunifikowany pakiet dla MŚP, który oferuje aplikacje z zakresu księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, e-commerce, zarządzania relacjami z klientem itp.

 

Nowe technologie umożliwiają kontekstowo inteligentne i oparte na bogatych danych kontakty w czasie rzeczywistym w każdym kanale

 

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną

Dzięki samouczeniu się maszyn i sztucznej inteligencji aplikacje z inteligencją adaptacyjną potrafią się dostosowywać w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji biznesowych oraz osiąganie wyższej wydajności i lepszych wyników.

Aplikacje z inteligencją adaptacyjną
Sztuczna inteligencja: gotowe do wdrożenia, gotowe do użycia
Zabezpiecz przyszłość swojej firmy
Uczenie maszynowe i prognozy
 

Aplikacje oparte na inteligencji

Oracle Analytics umożliwia firmom dokonywanie samodzielnych analiz w celu uzyskania wniosków z danych bez nadmiernego nakładu pracy. Pion biznesowy finansów ma dostęp do tych analiz w czasie rzeczywistym i może przekształcić złożone modele finansowe w zrozumiałe wizualizacje.

Analizy biznesowe dla wszystkich pionów biznesowych
Wzmocnij decyzje finansowe
 

Aplikacje biznesowe oparte na technologii blockchain

Gotowe, oparte na modelu SaaS aplikacje typu blockchain firmy Oracle zapewniają więcej korzyści niż samo tylko wyeliminowanie pośredników, obniżenie kosztów i zwiększenie szybkości. Gwarantują również większą przejrzystość i identyfikowalność wielu procesów biznesowych.

Przyszłościowe aplikacje oparte na technologii blockchain dostępne już dziś
Oracle Blockchain Platform
 

Internet of Things: zarządzaj złożonością

Aplikacje Oracle IoT mogą rozszerzać procesy biznesowe w ramach aplikacji łańcucha dostaw, ERP, HR i obsługi klienta (CX), dając nowe możliwości i lepsze wyniki biznesowe w cyfrowym świecie.

Przyspiesz realizację wartości
Wzmocnij swoją firmę
Biznes jest wszędzie

Produkty instalowane lokalnie

Pomagamy Ci przejść do chmury

Klientom, którzy mają już rozbudowane implementacje systemów Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, JD Edwards oraz Hyperion, Oracle pomaga usuwać przeszkody w implementacji chmury. Nasz program Customer 2 Cloud oferuje elastyczne modele finansowe, usługi szybkiego wdrażania i pakietowe usługi integracyjne, które pomagają szybciej przejść do chmury.

Opinie klientów