Oracle Advanced Access Controls

Zapobiegaj atakom i oszustwom wewnętrznym

Przeprowadzaj szczegółowe analizy w celu zdefiniowania ról ERP bez konfliktów w podziale obowiązków (SoD) oraz zautomatyzuj monitorowanie mechanizmów kontroli dostępu.

Zapobiegaj atakom i oszustwom wewnętrznym

 


Wydajne zabezpieczenia ERP

 

Wydajne zabezpieczenia ERP

Przyspiesz wdrażanie zabezpieczeń aplikacji za pomocą wstępnie opracowanej biblioteki dostępu i mechanizmów sterowania podziałem obowiązków na podstawie najlepszych praktyk w branży.

 • Szybko wdrażaj monitorowanie dostępu za pomocą biblioteki mechanizmów kontroli skoncentrowanych na najczęstszych problemach
 • Z łatwością definiuj własne lub nowe mechanizmy kontroli dostępu, edytując wstępnie określone mechanizmy kontroli lub korzystając ze wstępnie zdefiniowanych uprawnień i intuicyjnego pulpitu roboczego
 • Dostosowuj mechanizmy kontroli w celu zminimalizowania fałszywych błędów, testując zasady przed wdrożeniem tych mechanizmów
Stale monitoruj dostęp użytkowników

 

Stale monitoruj dostęp użytkowników

Zautomatyzuj dostęp i mechanizmy sterowania podziałem obowiązków, aby zapobiec oszustwom i naruszeniom dostępu.

 • Monitoruj ponad 6000 punktów dostępu w systemach Oracle ERP i SCM Cloud pod kątem nieautoryzowanego dostępu poprzez tworzenie harmonogramów automatycznych kontroli lub przeprowadzanie ich na żądanie.
 • Skutecznie egzekwuj przestrzeganie zasad, zwracając szczególną uwagę na wysoce ryzykowne incydenty związane z dostępem
 • Udoskonalaj zautomatyzowane mechanizmy kontroli za pomocą samouczącego się algorytmu oraz historii audytowej działań naprawczych
 • Usprawnij zarządzanie zasadami dostępu, korzystając ze scentralizowanego i bezpiecznego repozytorium mechanizmów kontroli
Łącz zaawansowane mechanizmy kontroli z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z przepisami

 

Łącz zaawansowane mechanizmy kontroli z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z przepisami

W pełni zintegruj swój dostęp w celu uwierzytelnienia procesu poprzez automatyzację testów kontroli oraz raportowania problemów.

 • Nadaj priorytet mechanizmom sterowania dostępem o największym ryzyku w usłudze Financial Reporting Compliance Cloud i zautomatyzuj je za pomocą usługi Advanced Access Controls Cloud
 • Usprawnij audyty i zgodność z przepisami oraz zredukuj prace wykonywane ręcznie dzięki automatycznemu dokumentowaniu wyników zautomatyzowanych mechanizmów kontroli w usłudze Financial Reporting Compliance Cloud
 • Rejestruj komentarze kierownictwa w usłudze Financial Reporting Compliance i wdrażaj ograniczające ryzyko mechanizmy kontroli za pomocą funkcji Advanced Financial Controls
 • Zdobywaj aktualne informacje dotyczące poszczególnych incydentów związanych z dostępem, przechodząc z usługi Financial Reporting Compliance Cloud do usługi Advanced Access Controls Cloud

Zacznij korzystać z systemu ERP