Oracle Advanced Financial Controls Cloud

Stale monitoruj mechanizmy kontroli przetwarzania zobowiązań i wydatków

Zautomatyzuj kluczowe mechanizmy kontroli procesów, umocnij przestrzeganie zasad i zapobiegaj wyciekom gotówki w przypadku procesów związanych ze zobowiązaniami i wydatkami służbowymi w Oracle Financials Cloud.

 • 1

  Skutecznie wdrażaj zasady ewaluacji i środki kontrolne, korzystając z intuicyjnego pulpitu.

 • 2

  Szybko identyfikuj i rozwiązuj problemy związane z transakcjami, zarządzając incydentami z pulpitu.

 • 3

  Potwierdzaj transakcje i uwierzytelniaj procesy za pomocą wyników zautomatyzowanej kontroli oraz raportowania problemów.

 • 4

  Dostosuj zasady ewaluacji kontrolnej do potrzeb swojej firmy.


Skutecznie wdrażaj swoje środki kontroli

Kieruj integralnością swoich procesów, korzystając z biblioteki mechanizmów kontroli, a także tworząc i wdrażając nowe zasady i środki kontroli.

 • Szybko wdrażaj monitorowanie transakcji za pomocą biblioteki środków kontroli skoncentrowanych na częstych problemach.
 • Z łatwością definiuj standardowe lub nowe środki kontroli, kopiując i edytując wstępnie przygotowane środki kontroli za pomocą intuicyjnego pulpitu.
 • Dostosowuj środki kontroli do swoich potrzeb i minimalizuj fałszywie pozytywne wyniki, testując zasady przed wdrożeniem środków kontroli.
 • Usprawnij zarządzanie zautomatyzowanymi środami kontroli, korzystając ze scentralizowanego i bezpiecznego repozytorium.

Rozwiązuj problemy z transakcjami

W sposób ciągły monitoruj i oceniaj transakcje pod kątem błędów, aby zwiększyć rentowność, egzekwować przestrzeganie zasad oraz rozpoznawać okazje do usprawnienia procesów.

 • Oceniaj wszystkie zobowiązania i raporty wydatków pod kątem problemów i nieprawidłowości, zlecając automatyczną kontrolę lub przeprowadzając kontrolę na żądanie.
 • Zwiększ rentowność, oceniając transakcje w sposób ciągły pod kątem wycieków gotówki i błędów.
 • Skutecznie wdrażaj przepisy, zwracając szczególną uwagę na transakcje wysokiego ryzyka.
 • Usprawniaj procesy na podstawie informacji dotyczących powtarzających się nieprawidłowości przy transakcjach, aby wykryć w ten sposób niewydolności procesów i błędy.
 • Optymalizuj zautomatyzowane środki kontroli za pomocą bazy wiedzy oraz historii audytowej działań naprawczych.

Synchronizuj monitorowanie zgodności z środkami kontroli

Potwierdzaj transakcje i uwierzytelniaj procesy za pomocą wyników zautomatyzowanej kontroli oraz raportowania problemów.

 • Nadaj priorytet zobowiązaniom największego ryzyka oraz środkom kontroli wydatków w usłudze Financial Reporting Compliance Cloud i zautomatyzuj środki kontroli za pomocą usługi Advanced Financial Controls Cloud.
 • Ogranicz do minimum nakład pracy potrzebny do przeprowadzania audytów oraz zapewniania zgodności z przepisami, automatycznie dokumentując wyniki Advanced Financial Controls w usłudze Financial Reporting Compliance Cloud.
 • Zdobądź aktualne informacje dotyczące problemów z transakcjami, przechodząc od usługi Financial Reporting Compliance Cloud do Advanced Financial Controls Cloud.
 • Zwiększ swoje środki kontroli ERP, korzystając z usługi Advanced Financial Controls do monitorowania transakcji w Oracle Financials Cloud.

Zacznij korzystać z systemu ERP