Oracle Financials Cloud dla dyrektorów finansowych

Modern Finance Experience

Modern Finance Experience
11–13 kwietnia 2017 r. | Boston, MA

Najważniejsza konferencja dla dyrektorów i specjalistów ds. finansów

Podejmowanie decyzji na podstawie informacji
Elastyczny model biznesowy — ikona Elastyczny model biznesowy

Jak szybko możesz zareagować na zmiany w swoim aktualnym modelu biznesowym?

Dyrektorzy finansowi nie są już tylko właścicielami modelu biznesowego; muszą stale go ulepszać w reakcji na zagrożenia i szanse na zwiększenie konkurencyjności. Jak elastyczny jest Twój model biznesowy?


Kompletny system kadrowy
Wykorzystywanie nowoczesnych technologii — ikona Wykorzystywanie nowoczesnych technologii

Czy Twój dział finansowy firmy generuje i mierzy nowe korzyści?

Technologie tworzące nowe rynki fundamentalnie zmieniają sposób generowania korzyści. Tradycyjne narzędzia finansowe nie są w stanie dotrzymać im kroku. Czy masz jakiś plan modernizacji swojego działu?


Zacznij już teraz