Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Od możliwości handlowej do prognozy

Od możliwości handlowej do prognozy
Zwiększenie dokładności prognoz

Od możliwości handlowej do prognozy

Funkcje mobilne, społecznościowe, big data, chmurowe i analityczne wbudowane w nowoczesną najlepszą praktykę umożliwiają zwiększenie dokładności prognoz sprzedaży. Przypisz odpowiednie prawdopodobieństwo sfinalizowania sprzedaży do potencjalnych klientów, aby wygenerować prognozy oparte na danych. Zastosuj prognozowanie oparte na realiach i przesyłaj prognozy bazowe. Bezpiecznie współpracuj z całym zespołem sprzedażowym za pośrednictwem mediów mobilnych i społecznościowych. Zarządzaj prognozami indywidualnymi i zbiorczymi na różnych poziomach zarządzania i przesyłaj ostateczne prognozy. Skorzystaj z poniższej nowoczesnej najlepszej praktyki, traktując ją jako plan działania, który umożliwi Ci zoptymalizowanie działu sprzedaży i zapewnienie jego dalszego rozwoju.

Uproszczone, oparte na danych prognozowanie sprzedaży

 • Wybranie atrybutów klienta i produktu na potrzeby budowy modeli predykcyjnych
 • Skonfigurowanie modeli predykcyjnych, zarządzanie nimi i trenowanie na nich
 • Skonfigurowanie pulpitów opartych na regułach dla atrybutów działalności biznesowej lub wiedzy niebędących integralną częścią danych
 • Analiza wydajności modeli predykcyjnych z wykorzystaniem wbudowanych raportów, dotyczących na przykład wyboru potencjalnych klientów i korelacji atrybutów
 • Zwiększenie dokładności przewidywania poprzez zachowanie modeli, gdy zmieniają się dane podstawowe
 • Większa dostępność i produktywność dzięki technologiom mobilnym
 • Przesyłanie prognoz
 • Analiza danych w czasie rzeczywistym

Obsługa możliwości sprzedaży
Obsługa możliwości sprzedaży. Mobilność. Media społecznościowe.

Obsługa możliwości sprzedaży

Przypisz w panelu prawdopodobieństwo sfinalizowania sprzedaży, datę zamknięcia transakcji i etap sprzedaży. Zdefiniuj i utwórz zespół/zespoły ds. obsługi możliwości sprzedaży i współpracuj z nimi.


Definiowanie wskaźników używanych w prognozach
Definiowanie wskaźników używanych w prognozach ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Definiowanie wskaźników używanych w prognozach

Zrozum bieżące cele, wskaźniki biznesowe i trendy.


Prognozowanie z użyciem metody triangulacji
Prognozowanie z użyciem metody triangulacji ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Prognozowanie z użyciem metody triangulacji

Zastosuj prognozowanie oparte na realiach, aby określić rzetelność informacji o możliwościach sprzedaży.


Przesłanie prognozy bazowej
Przesłanie prognozy bazowej ikona Mobilność. Big Data.

Przesłanie prognozy bazowej

Przejrzyj możliwości sprzedaży na pulpicie. Wyświetl zmiany i określ prognozę bazową.


Zarządzanie prognozą bazową
Zarządzanie prognozą bazową ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zarządzanie prognozą bazową

Współpracuj, utrzymuj kontakty oraz modyfikuj informacje dotyczące możliwości sprzedaży i prognoz.


Przygotowanie sumarycznej prognozy końcowej
Przygotowanie sumarycznej prognozy końcowej ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przygotowanie sumarycznej prognozy końcowej

Twórz prognozy zbiorcze/piramidowe dla grup produktów, kategorii i działów.


Przesłanie prognozy końcowej
Przesłanie prognozy końcowej ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przesłanie prognozy końcowej

Wykonaj niezbędne czynności i prześlij prognozę końcową.


Zacznij