Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Modern Best Practice — Od możliwości handlowej do prognozy

Od możliwości handlowej do prognozy
Zwiększenie dokładności prognoz

Od możliwości handlowej do prognozy

Funkcje mobilne, społecznościowe, big data, chmurowe i analityczne wbudowane w nowoczesną najlepszą praktykę umożliwiają zwiększenie dokładności prognoz sprzedaży. Przypisz odpowiednie prawdopodobieństwo sfinalizowania sprzedaży do potencjalnych klientów, aby wygenerować prognozy oparte na danych. Zastosuj prognozowanie oparte na realiach i przesyłaj prognozy bazowe. Bezpiecznie współpracuj z całym zespołem sprzedażowym za pośrednictwem mediów mobilnych i społecznościowych. Zarządzaj prognozami indywidualnymi i zbiorczymi na różnych poziomach zarządzania i przesyłaj ostateczne prognozy. Skorzystaj z poniższej nowoczesnej najlepszej praktyki, traktując ją jako plan działania, który umożliwi Ci zoptymalizowanie działu sprzedaży i zapewnienie jego dalszego rozwoju.

Uproszczone, oparte na danych prognozowanie sprzedaży

  • Wybranie atrybutów klienta i produktu na potrzeby budowy modeli predykcyjnych
  • Skonfigurowanie modeli predykcyjnych, zarządzanie nimi i trenowanie na nich
  • Skonfigurowanie pulpitów opartych na regułach dla atrybutów działalności biznesowej lub wiedzy niebędących integralną częścią danych
  • Analiza wydajności modeli predykcyjnych z wykorzystaniem wbudowanych raportów, dotyczących na przykład wyboru potencjalnych klientów i korelacji atrybutów
  • Zwiększenie dokładności przewidywania poprzez zachowanie modeli, gdy zmieniają się dane podstawowe
  • Większa dostępność i produktywność dzięki technologiom mobilnym
  • Przesyłanie prognoz
  • Analiza danych w czasie rzeczywistym

Obsługa możliwości handlowych
Ikona Obsługa możliwości handlowych Mobilność. Media społecznościowe.

Obsługa możliwości handlowych

Przypisz w panelu prawdopodobieństwo sfinalizowania sprzedaży, datę zamknięcia i etap sprzedaży. Zdefiniuj i utwórz zespół/zespoły ds. obsługi możliwości handlowej i współpracuj z nimi


Przesłanie prognozy bazowej
Ikona Przesłanie prognozy bazowej Mobilność. Big Data.

Przesłanie prognozy bazowej

Przejrzyj możliwości handlowe na pulpicie. Wyświetl zmiany i określ prognozę bazową.


Przygotowanie sumarycznej prognozy końcowej
Ikona Przygotowanie sumarycznej prognozy końcowej Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przygotowanie sumarycznej prognozy końcowej

Twórz prognozy zbiorcze/piramidowe dla grup produktów, kategorii i działów.


Przesłanie prognozy końcowej
Ikona Przesłanie prognozy końcowej Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przesłanie prognozy końcowej

Wykonaj niezbędne czynności i prześlij prognozę końcową.


Zacznij