Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Scenariusz rozmowy handlowej

Od scenariusza rozmowy handlowej do możliwości sprzedaży kluczowemu klientowi
Lepsza wydajność sprzedaży kluczowym klientom

Od scenariusza rozmowy handlowej do możliwości sprzedaży kluczowemu klientowi

Dostosuj sposób sprzedaży, aby osiągnąć maksymalne korzyści ze współpracy z najważniejszymi klientami o znaczeniu strategicznym. Efektywne zarządzanie kluczowymi klientami wymaga uporządkowanego podejścia z ukierunkowanymi scenariuszami rozmów handlowych, wnikliwą, opartą na współpracy sprzedażą i regularną oceną. Dzięki tej nowoczesnej najlepszej praktyce dowiedz się, jak wykorzystywać narzędzia analityczne, Big Data, mobilne i służące do monitorowania mediów społecznościowych w celu zarządzania kluczowymi klientami, zrozumienia wyrafinowanych zachowań kupujących, śledzenia wzorców zakupowych i tworzenia nowych możliwości handlowych..


Planowanie wejścia na rynek i definiowanie scenariuszy rozmów handlowych
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Planowanie wejścia na rynek i definiowanie scenariuszy rozmów handlowych

Twórz zróżnicowane, skoncentrowane na korzyściach treści, aby właściwie zaprezentować produkty. Zaprojektuj scenariusze rozmów handlowych, aby ułatwić sprzedaż instruowaną oraz zwiększyć produktywność, przejrzystość i odpowiedzialność.


Identyfikacja i segmentacja
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data.

Identyfikacja i segmentacja

Dokonaj opartego na wiedzy przeglądu kluczowych klientów, swojej obecnej bazy klientów i list potencjalnych nabywców, aby określić cele.


Wybór potencjalnych nabywców
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data.

Wybór potencjalnych nabywców

Dla wybranych potencjalnych nabywców określ i potwierdź nazwiska decydentów i osób wpływowych, wzorce/procesy zakupowe i zachowania kupujących.


Dostosowanie scenariuszy rozmów handlowych
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka.

Dostosowanie scenariuszy rozmów handlowych

Dostosuj scenariusze rozmów handlowych do kluczowych potencjalnych nabywców, korzystając z wiedzy na ich temat.


Szkolenia praktyczne i teoretyczne z zakresu korzystania ze scenariuszy rozmów handlowych
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka.

Szkolenia praktyczne i teoretyczne z zakresu korzystania ze scenariuszy rozmów handlowych

Zwiększ efektywność sprzedaży i uzupełnij wiedzę zespołu zajmującego się kluczowymi klientami za pomocą szkolenia na żądanie. Menedżerowie monitorują postępy za pośrednictwem bezpiecznego pulpitu.


Angażowanie potencjalnych nabywców w kontakty i podtrzymywanie tych kontaktów
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data.

Angażowanie potencjalnych nabywców w kontakty i podtrzymywanie tych kontaktów

Przeprowadź kampanię wobec potencjalnego nabywcy za pomocą dostosowanego scenariusza rozmowy handlowej. Wykorzystaj odpowiednio media społecznościowe i monitoruj aktywność cyfrową decydentów i wpływowych osób z firmy potencjalnego nabywcy.


Tworzenie możliwości sprzedaży kluczowemu klientowi
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka.

Tworzenie możliwości sprzedaży kluczowemu klientowi

Dokonaj konwersji kluczowego klienta na możliwość sprzedaży na podstawie pozytywnej reakcji na kampanię. Określ dostępność budżetu i prawdopodobny termin zakupu.


Pierwsze kroki