Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — Zmiana w harmonogramie

Od zmiany w harmonogramie do rozmowy nt. sprzedaży
Przekształcaj anulowane rozmowy nt. sprzedaży w nowe możliwości handlowe

Od zmiany w harmonogramie do rozmowy nt. sprzedaży

Anulowane rozmowy nt. sprzedaży mogą mieć katastrofalne skutki dla kierownika działu sprzedaży — oznaczają, że coś w lejku sprzedażowym wymaga poprawy; no i zawsze trzeba pamiętać o końcu kwartału. Twój zespół handlowców musi prowadzić aktywną sprzedaż. Ta nowoczesna najlepsza praktyka pokazuje, w jaki sposób anulowane rozmowy nt. sprzedaży mogą się przekształcić w działalność generującą przychody dzięki zapewnieniu zespołowi wglądu we wszystkie dostępne kontakty i możliwości handlowe na danym obszarze. Udostępniane na urządzeniach mobilnych, oparte na lokalizacji wytyczne i analizy zapewniają kierownikowi ds. sprzedaży szybki dostęp do informacji o klientach w celu identyfikacji, tworzenia i wykorzystywania nowych możliwości i relacji handlowych.


Analiza lokalnego lejka sprzedażowego
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Analiza lokalnego lejka sprzedażowego

Użyj danych o lokalizacji do zidentyfikowania alternatywnych możliwości sprzedaży w okolicy, z uwagi na anulowanie lub dodatkowy dostępny czas.


Identyfikacja alternatywnych rozmów nt. sprzedaży
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Identyfikacja alternatywnych rozmów nt. sprzedaży

Użyj pulpitu, aby wyświetlić alternatywy w okolicy i określić najlepszą dostępną możliwość handlową.


Zbadanie dotychczasowych kontaktów
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka.

Zbadanie dotychczasowych kontaktów

Przeanalizuj dane o zidentyfikowanych możliwościach handlowych, aby szybko podjąć odpowiednie działania.


Wykorzystanie możliwości handlowej
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Wykorzystanie możliwości handlowej

Nawiąż kontakt z osobą/osobami rokującymi nadzieję na sprzedaż, aby ocenić sytuację, udzielić dodatkowych informacji i ustalić opcje nawiązywania kontaktu.


Rejestracja kontaktu
Mobilność. Ikona Mobilność.

Rejestracja kontaktu

Zarejestruj kontakt jako transakcję, używając w razie potrzeby urządzeń mobilnych z obsługą głosową lub klawiaturą.


Zaplanowanie dalszych działań
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Zaplanowanie dalszych działań

Wyślij zoptymalizowane materiały informacyjno-marketingowe i zaplanuj w razie potrzeby spotkanie uzupełniające.


Zacznij