Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Warehouse Management Cloud — rozwiązania dla branży produkcyjnej

Oracle WMS dla producentów
Oracle WMS dla producentów

Zaopatruj wszystkich swoich klientów, korzystając z funkcji obsługi wielu kanałów i kompleksowego zarządzania zapasami — od źródła aż do użytkownika końcowego.

 • Warehouse Management

Produkcja z pełnym wglądem

Oracle Warehouse Management Cloud Service pozwala producentom zrozumieć operacje związane z zapasami oraz przyjęciem i wysyłką towarów, a także ulepszyć je tam, gdzie to konieczne. Skorzystaj z pełnego wglądu w zintegrowaną sieć logistyczną, zwiększ sprawność działania, w znaczny sposób zmniejsz liczbę błędów w zamówieniach i podejmuj bardziej świadome decyzje biznesowe.

Przyjęcie i rozmieszczanie

Przyjęcie i rozmieszczanie

Zyskaj dokładny wgląd w swoje stany magazynowe dzięki procesom przyjęcia przychodzących pozycji i ich rozmieszczania.

 • Kontrola zapasów
 • Planuj przywóz, przeładunek kompletacyjny oraz przydziały związane z przepływem i zarządzaj nimi
 • Zarządzaj terminami dotyczącymi doków i poprawiaj efektywność ich wykorzystania
 • Rezerwuj terminy według obiektu i bramy
 • Konfiguruj, twórz i realizuj niestandardowe usługi o wartości dodanej (value-added services, VAS), takie jak etykietowanie, oznaczanie i tworzenie zestawów — w dowolnym czasie
Obsługa materiałów

Kompletne operacje magazynowe

Oracle Warehouse Management Cloud zwiększa dokładność stanów magazynowych dzięki zautomatyzowanemu generowaniu zadań inwentaryzacji. Zadania wykonywane są równocześnie z innymi operacjami magazynowymi, co umożliwia kompleksowy wgląd w stan zapasów.

 • Efektywniejsze zarządzanie poziomami zapasów
 • Generowanie zadań w oparciu o wartości minimalne i maksymalne oraz wymagania dotyczące planowanych faz
 Przydzielanie pozycji wychodzących i przyjęcie towaru w sklepie

Przydzielanie pozycji wychodzących i przyjęcie towaru w sklepie

Wspomagaj realizację zamówień w ramach sprzedaży bezpośredniej i potwierdzanie dostaw do sklepów poprzez przydzielanie zapasów w przesyłkach wychodzących rozwożonych po trasach z wieloma przystankami.

 • Korzystaj z możliwości prostej integracji z systemami kontroli magazynu (WCS), w tym systemami pick-to-light, sorterami kartonów, sorterami tacowymi, regałami karuzelowymi, innego rodzaju sorterami, wagami i przenośnikami
 • Popraw przepustowość obiektu i ogólny przebieg operacji w magazynie
 • Zarządzaj za pośrednictwem urządzeń mobilnych zadaniami w centrum dystrybucji: przyjmowaniem, rozmieszczaniem, pobieraniem zamówień, uzupełnianiem zapasów i załadunkiem ciężarówek
 • Optymalizuj realizację zamówień do sklepów dzięki procesom zarządzania przygotowaniem skompletowanego towaru na paletach do bezpośredniej wysyłki do sklepów, przeładunku kompletacyjnego, grupowania zadań oraz fazowej obsłudze zamówień dotyczących konkretnego sklepu.
Obsługa materiałów

Obsługa materiałów

Wspieraj automatyzację i złożone strategie realizacji zamówień dzięki wbudowanej integracji sprzętu i usług do obsługi materiałów.

 • Korzystaj z możliwości prostej integracji z systemami kontroli magazynu (WCS), w tym systemami pick-to-light, sorterami kartonów, sorterami tacowymi, regałami karuzelowymi, innego rodzaju sorterami, wagami i przenośnikami
 • Eliminuj opóźnienia
 • Zyskaj wgląd w dane dzięki integracji w czasie rzeczywistym i dostępności na poziomie 99,5%
Raportowanie i analiza

Raportowanie i analiza w czasie rzeczywistym

Pulpity nawigacyjne pozwalają w czasie rzeczywistym analizować i raportować alerty oraz nimi zarządzać.

 • Twórz, edytuj i generuj raporty standardowe i raporty ad hoc do celów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zapewnij klientom wyjątkowe doświadczenie bezproblemowych zakupów.
 • Korzystaj z wyników analiz danych dotyczących personelu, wykorzystania lokalizacji i fragmentacji zapasów, na podstawie których możesz podejmować konkretne działania
 Zarządzanie personelem

Zarządzanie personelem

Podnieś efektywność pracowników, zwiększ ogólną wydajność i popraw dokładność dzięki lepszemu wglądowi w dane dotyczące działań personelu. Kluczowe wskaźniki wydajności pozwalają śledzić wydajność personelu i zarządzać nią.


Zasoby powiązane


Pierwsze kroki