Co to są zwinne finanse?

Od czego zacząć podróż w kierunku zwinnych finansów (0:38)

Zwinne finanse to metodologia, która obejmuje technologie i umiejętności umożliwiające przyjęcie cyfrowych rozwiązań finansowych. Zwinna organizacja finansowa jest elastyczna, odporna i wydajna. Zwinne zespoły pracują szybko i zdecydowanie dzięki przepływowi danych w czasie rzeczywistym do osób podejmujących decyzje.

Zwinna organizacja może idealnie połączyć szybkość i zdolność adaptacji ze stabilnością i wydajnością.

McKinsey & Company

Cechy charakterystyczne zwinnych finansów

Aby funkcjonować w sposób zwinny, dział finansowy musi przestrzegać tych kluczowych praktyk:

  • Zwinna organizacja finansowa kształtuje myślenie strategiczne i prowadzi działania biznesowe, mierząc i lepiej poznając niematerialne czynniki generujące wartość, dzięki czemu wyprzedza zagrożenia ze strony konkurencji.
  • Zwinne zespoły wykorzystują strukturę planowania, która mierzy ciągły postęp w realizacji celów strategicznych i pozwala firmie szybko wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi.
  • Zwinne organizacje dostarczają wybiegających w przyszłość analiz, które identyfikują możliwości wprowadzania innowacji i zwiększania przychodów, a także poprawiają alokację zasobów poprzez określenie, które elementy generują wartość, a które jej nie generują.

Korzyści płynące z podejścia zwinnego

Według najnowszego raportu (PDF) Business Agility Institute istnieją trzy ważne korzyści dla organizacji, które charakteryzują się wysokim poziomem zwinności:


Korzyści komercyjne

Zwiększenie szybkości wprowadzania produktów na rynek, zdolności adaptacji, przychodów, poziomu zadowolenia klientów i jakości produktów.


Korzyści związane z kadrą pracowniczą

Zwiększenie zaangażowania pracowników i przejrzystości oraz usprawnienie komunikacji, a także zredukowanie silosów organizacyjnych.


Korzyści organizacyjne

Zwiększenie autonomii i produktywności zespołów, wyznaczenie jasnych celów oraz stworzenie kultury eksperymentowania i innowacji.

Cechy zwinnej organizacji finansowej

Istnieją trzy główne cechy zwinnej organizacji finansowej:

1

Doskonałość operacyjna

Zwinne organizacje osiągają doskonałość operacyjną w zakresie finansów dzięki zintegrowanym aplikacjom w chmurze i usprawnionym procesom, które pozwalają sprostać rosnącym oczekiwaniom w zakresie szybkości, dokładności i kontroli. Według badań przeprowadzonych wspólnie przez organizacje AICPA i CIMA oraz Oracle 86% liderów działów finansowych stosujących zwinne metody zarządzania jest nastawionych na cyfryzację i rozwiązania chmurowe. To właśnie dzięki technologii liderzy stosujący metody zwinne są skuteczniejsi i wprowadzają inteligentną automatyzację procesów.

2

Inteligencja cyfrowa

Zwinne zespoły finansowe rozumieją, jak generować wnioski z wykorzystaniem chmury i zaawansowanych technologii, aby podejmować decyzje, które tworzą wartość biznesową. Zwinne zespoły odkrywają nowe wnioski, korzystając z zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Dzięki nim mogą poznawać ukryte wzorce, tworzyć dokładne rekomendacje dotyczące planowania i prognozowania oraz nieustannie uczyć się na podstawie nieprzerwanego przepływu danych biznesowych. Niektóre organizacje mają przed sobą jeszcze długą drogę — według badań organizacji AICPA/CIMA i Oracle 37% zespołów finansowych spędza więcej czasu na zbieraniu danych niż na ich analizowaniu.

3

Wpływ na działalność biznesową

Czołowe zespoły finansowe dysponują umiejętnościami i środkami organizacyjnymi, które pozwalają im wyjść poza sprawozdawczość i wykorzystywać wiedzę opartą na danych do kształtowania kierunku rozwoju firmy. Dzięki skróceniu czasu spędzanego na ręcznych procesach raportowania oraz wykorzystaniu dokładnych i aktualnych danych liderzy finansowi mogą współpracować z innymi działami firmy, rekomendować nowe kierunki działania i wpływać na strategię biznesową. Ostatnie badania przeprowadzone przez organizację AICPA wykazały, że tylko 10% liderów finansowych twierdzi, że posiada umiejętności potrzebne do realizacji firmowych celów w zakresie cyfryzacji.

Trendy w zakresie zwinnych finansów

Trendy w zakresie zwinnych finansów

Ostatnie badania wskazują, że wzrost znaczenia trendów takich jak transformacja cyfrowa uwypuklił potrzebę przyjęcia przez działy finansów i księgowości zwinnego sposobu myślenia oraz rozpoczęcia budowania nowych kompetencji w tym zakresie. Badanie przeprowadzone przez zespół Future of Finance Leadership Advisory Group wchodzący w skład organizacji AICPA wykazało, że „zwinność” znajduje się w grupie pięciu najważniejszych kompetencji, których specjaliści ds. finansów i księgowości będą potrzebowali w przyszłości.

W 15. edycji raportu State of Agile Report firmy Digital.ai — najstarszego corocznego przeglądu technik i praktyk zwinnych — stwierdzono, że działy finansów i księgowości miały jedne z najniższych wskaźników adopcji w porównaniu z innymi działami firmy, takimi jak działy IT, marketingu, operacji i kadr.

Certyfikat szkoleniowy Oracle oraz organizacji AICPA i CIMA

Choć panuje zgoda co do tego, że przyszłością finansów jest technologia cyfrowa, niewiele jest informacji na temat tego, jak przeprowadzić zwinną transformację finansów. Aby wypełnić tę lukę, firma Oracle i organizacja AICPA podjęły współpracę w celu stworzenia pierwszej w swoim rodzaju akredytacji, która umożliwi specjalistom ds. finansów zdobycie umiejętności pozwalających im odnieść sukces w modelu cyfrowym. Składająca się z trzech części seria szkoleń Agile Finance Transformation Certificate Series zapewnia szczegółowe informacje o tym, jak wykorzystać wiedzę i technologie do automatyzacji zadań, zwiększenia dokładności i zapewnienia strategicznej wartości biznesowej. Szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne, strategiczne i praktyczne, które pomogą Ci wdrożyć cyfrową transformację. Każda sesja jest prowadzona przez członka kadry kierowniczej działu finansowego Oracle, który podzieli się sprawdzonymi najlepszymi praktykami oraz wyciągniętymi wnioskami.