Oracle Advanced Access Controls

Preveniţi fraudele interne şi breşele de securitate

Efectuaţi analize detaliate pentru a defini rolurile ERP, fără conflicte SoD şi cu monitorizarea automată a controalelor de acces.

Preveniţi fraudele interne şi breşele de securitate

 


Securitate ERP proiectată eficient

 

Securitate ERP proiectată eficient

Acceleraţi implementarea securităţii aplicaţiilor utilizând o bibliotecă preintegrată a accesului la controalele pentru separarea activităţilor (SoD), în funcţie de cele mai bune practici din domeniu.

 • Implementaţi rapid monitorizarea accesului prin biblioteca de controale pentru probleme comune
 • Definiţi cu uşurinţă controale de acces noi sau personalizate prin editarea controalelor preintegrate sau utilizând eligibilităţi predefinite, cu ajutorul unui instrument intuitiv
 • Reglaţi controalele pentru a minimiza elementele fals-pozitive prin testarea regulilor înainte de implementarea controalelor live
Monitorizaţi încontinuu accesul utilizatorilor

 

Monitorizaţi încontinuu accesul utilizatorilor

Automatizaţi controalele de acces şi SoD pentru a preveni fraudele şi încălcările drepturilor de acces.

 • Monitorizaţi peste 6.000 de puncte de acces din întregul Oracle ERP şi SCM Cloud pentru detectarea accesului neautorizat, prin programarea controalelor automate sau prin rularea on-demand
 • Aplicaţi eficient politicile prin concentrarea atenţiei asupra incidentelor cu risc ridicat privind accesul
 • Îmbunătăţiţi controalele automate prin algoritmi de auto-învăţare şi urmărire detaliată a acţiunilor corective din urma auditurilor
 • Fluidizaţi întreţinerea politicilor de acces prin utilizarea unui spaţiu de stocare al controalelor centralizat şi securizat
Corelaţi controalele avansate cu riscurile şi conformitatea

 

Corelaţi controalele avansate cu riscurile şi conformitatea

Integraţi complet procesul de acces la certificare prin automatizarea testelor de control şi a raportării problemelor.

 • Prioritizaţi controalele accesului cu cele mai mari riscuri în Financial Reporting Compliance Cloud Service şi le automatizaţi utilizând Advanced Access Controls Cloud
 • Fluidizaţi activităţile de audit şi conformitate şi reduceţi munca manuală prin documentarea automată a rezultatelor automate de control în Financial Reporting Compliance Cloud
 • Înregistraţi comentariile de management în Financial Reporting Compliance Cloud şi implementaţi controalele de reducere a riscurilor utilizând controalele financiare complexe
 • Obţineţi informaţii în timp real despre incidentele privind accesul individual din Financial Reporting Compliance Cloud, navigând înapoi la Advanced Access Controls Cloud

Începeţi acum cu ERP

Suntem aici pentru a vă ajuta

Discutaţi cu un reprezentant de vânzări

Ghiduri rapide

Solicitaţi o demonstraţie personală

Înregistraţi-vă după temă