Oracle Task Management Cloud

Spåra projektarbeten via sociala funktioner

Hantera arbetsuppgifter, projektuppdrag och relaterad kommunikation via ett socialt nätverk. Hjälp teammedlemmarna att lägga mindre tid på att registrera administrativa uppgifter och projektarbete – och mer tid på projektuppgifter.

 • Task Management, skärmbild 1

  Arbetsytan för hantering av arbetsuppgifter visar enskilda projektuppdrag med uppdateringar och slutdatum på en social och samarbetsinriktad plattform.

 • Task Management, skärmbild 2

  En dashboard för teammedlemmar ger en komplett översikt över hanteringsaktiviteter, projektuppdrag, resor och personlig utveckling.

 • Task Management, skärmbild 3

  Mobilvyer ger teammedlemmarna åtkomst till tilldelade arbetsuppgifter och relaterade aktiviteter.



Engagera teamen socialt i alla projektuppdrag

Koppla samman socialt samarbete och hantering av arbetsuppgifter med projektuppdrag och att göra-listor.

 • Koppla samman e-post, meddelanden och dokument i en social konversationstråd
 • Dela hanteringen av arbetsuppgifter med teammedlemmarna genom att lägga till dem som följare
 • Diskutera arbetsuppgifter och projektuppdrag i realtid och lägg till kommentarer och korrigeringar i konversationer
 • Lägg upp dokument i konversationer för att visa, anteckna och styra arbetsuppgifter i realtid

Ge projektteamen verktygen de behöver för att hantera arbetsuppgifter

Ge teammedlemmarna tillgång till självbetjäningsfunktioner för att hantera och utföra sitt arbete, vilket minskar arbetsbördan för projektledarna.

 • Stärk medlemmarnas engagemang för att främja bättre planer med detaljerade projektuppdrag
 • Ge medlemmarna möjlighet att skapa arbetsuppgifter som kan anpassas, justeras eller avvisas av projektledaren
 • Ge medlemmarna möjlighet att hantera sina egna projektuppdrag och scheman och delegera arbetsuppgifter
 • Visa bekräftade och reserverade projektuppdrag i teamkalendrar

Kom igång med ERP