Yapay zeka ve makine öğrenimi

AI Vector Search ile verilerinize yapay zeka ekleyin

Özel iş verilerinizi aramak için büyük dil modellerini (LLM) kullanın. Birden fazla veritabanını yönetmek ve entegre etmek zorunda kalmadan, daha doğru ve bağlamla ilgili sonuçlar elde etmek için kolaylıkla benzerlik araması yapın ve alma işlemiyle artırılmış üretme (RAG) tekniklerini kullanın.

Yapay Zeka Vektör Araması, Oracle Database'in belgelerin, resimlerin ve diğer yapılandırılmamış verilerin semantik içeriğini vektör olarak depolamasına ve bunları hızlı benzerlik sorguları çalıştırmak için kullanmasına olanak tanıyan yeni bir vektör veri türü, vektör dizinleri ve vektör arama SQL işleçleri içerir. Bu yeni özellikler, doğal dil sorularına yanıtlar sunmak için LLM'leri özel iş verileriyle birleştiren çığır açıcı bir üretken yapay zeka tekniği olan alma ile artırılan üretimi (RAG) destekler. RAG, özel verileri LLM eğitim verilerine dahil ederek bu verileri açıklamak zorunda kalmadan LLM sorgularına daha doğru yanıt almanızı sağlar.

AI Vector Search'ü Keşfedin

Daha hızlı, daha iyi veri odaklı kararlar

Oracle Database, müşterilerin verileri taşımak veya yeniden biçimlendirmek zorunda kalmadan makine öğrenimi (ML) modelleri oluşturup çalıştırabilmeleri için veritabanı içinde çalışan güçlü algoritmalarla makine öğrenimini hızlandırır. Veri bilimcileri, makine öğrenimi kabiliyetlerini veritabanı uygulama yazılımlarına entegre etmek ve kullanımı kolay gösterge tablolarında analitik sonuçları sunmak için Python, R, SQL ve diğer araçlardan yararlanır.

Makine öğrenimi teknolojilerini keşfedin


Analitik ve veri ambarlama

Şirket içinde veya bulutta veri depolaması

Oracle Database In-Memory ve Oracle Multitenant gibi gelişmiş veri ambarı ve analitik teknolojileri, analitik ekiplerinin ölçeklenebilir veri ambarlarının daha derinlemesine analizlerini daha kısa sürede tamamlamasını sağlar. Müşteriler, işletme içi sistemlerde veya Oracle Cloud Infrastructure'da Oracle Database teknolojilerini kullanarak daha derin ve veri odaklı içgörüler geliştirirler.

Veri ambarlama teknolojilerini keşfedin

Oracle Analytics Cloud Çözümünü Keşfedin


Şu özellikleri sunar:

Nitelik grafiklerini sorgulamak için basit SQL kullanın

Mevcut SQL geliştirme araçlarını ve çerçevelerini kullanarak SQL ile grafik analitiği ve uygulamaları oluşturun. Oracle Database 23ai, yeni SQL:2023 standardını uygulayan ilk ticari veritabanıdır ve SQL bilgisine sahip herkesin özellik grafiği modellerini tanımlamasını ve sorgulamasını kolaylaştırır.

Operasyonel nitelik grafiklerini keşfedin


Uygulama geliştirme

Kapsamlı ve ölçeklenebilir uygulama geliştirme

Geliştiriciler; SQL, JSON, XML ve çeşitli prosedürel dilleri kullanarak ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamaları hızla oluşturabilirler. Oracle Database 19c, APEX gibi bir dizi yerleşik geliştirme aracı ve bütünleşik veritabanı kabiliyeti sunar.

Uygulama geliştirme teknolojilerini keşfedin


Şu özellikleri sunar:

Geliştiriciler için olağanüstü esneklik

JSON Relational Duality, Oracle Database 23ai'de nesne ilişkisiyle ilgili eski uyuşmazlık sorununu gideren olağanüstü bir veri modelleme özelliğidir. JSON Relational Duality, JSON belge modelinin basitliğini ilişkisel modelin gücüyle birleştirir.

JSON Relational Duality'yi keşfedin


Veri egemenliği ve veri yerleşimi

Veri egemenliği ve yerleşimiyle ilgili zorlukları giderme

Verileri bir veritabanı yerine birden fazla konumda birden fazla fiziksel veritabanında bulutta depolayıp uygulamalara tek bir veritabanı görüntüsü sunun. Hiper ölçek elde etmek, veri yerleşimi ve veri egemenliği şartlarını karşılamak için Oracle Globally Distributed Database kullanılır. Fiziksel veritabanları arasındaki RAFT çoğaltması, tek basamaklı saniyeler içinde sıfır veri kaybı ile otomatik yük devri sağlar, hata toleranslı dağıtılmış veritabanlarının oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirir ve etkin-etkin kullanılabilirliği korumak için manuel süreçlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Oracle Globally Distributed Database'i keşfedin


Veritabanı yönetim kolaylığı

Entegre ve kurumsal ölçekte Oracle Database yönetimi

Tek bölmeli yönetim gösterge paneli aracılığıyla tutarlı yönetim süreçleri sayesinde kurumsal ölçekte veritabanı performansını ve erişilebilirliğini artırın. Veritabanı yöneticileri, Oracle Database yönetim çözümleriyle işletme içinde, Oracle Cloud Infrastructure'da ve üçüncü taraf bulut ortamlarında çalışan veritabanlarını izleme ve yönetme süreçlerini birleştirerek iş yüklerini azaltırlar.

Oracle Enterprise Manager'ı KeşfedinVeritabanı güvenliği

Önemli verileri koruyun

Oracle'ın veritabanı güvenliği çözümleri, veri ihlali riskini azaltır ve müşterilerin yasalarla uyumluluk gereksinimlerini karşılamasını kolaylaştırır. Şifreleme, veri maskeleme, ayrıcalıklı kullanıcı erişim kontrolleri, etkinlik izleme ve denetleme, BT ekiplerinin Oracle Database ortamlarında güvenliği güçlendirmesine ve olası güvenlik açıklarını anlamasına olanak tanır.

Veritabanı güvenliği teknolojilerini keşfedin


Şu özellikleri sunar:


Database Cloud Services

Çevik, esnek ve güvenli veritabanı yönetimi

Oracle Cloud Infrastructure'ın sunduğu bir dizi optimize edilmiş veritabanı olanağı, müşterilerin kaynakları kendi özel ihtiyaçlarına uygun hale getirerek verimli ve düşük maliyetle çalışmalarını sağlar.

Şirketler, dağıtılmış veri merkezlerinde ve Microsoft Azure'daki Exadata Cloud@Customer ile Azure veri merkezlerinde birlikte bulunan OCI'da derinden entegre edilmiş Oracle Database hizmetlerini kullanarak Oracle'ın eksiksiz veritabanı bulut hizmetleri portföyüyle dijital dönüşümleri uygulamaya koyuyor. Bu portföyde tümüyle yönetilen Autonomous Database ve otomatik Exadata Database Service de yer alıyor.

Oracle Database Cloud teknolojilerini keşfedin


Şu özellikleri sunar:


Yüksek erişilebilirlik

Kapsamlı ve yüksek erişilebilirlik olanakları

Oracle Database, müşteri veritabanlarının verimli biçimde ölçeklendirilmesini ve birleştirilmesini sağlayan Oracle Active Data Guard ve Oracle Real Application Clusters dahil olmak üzere yerleşik olanak ve seçenekler içerir. BT ekipleri, önemli müşteri veritabanlarını korumak ve erişilebilirliklerini en üst düzeye çıkarmak için şirket içinde ve Oracle Cloud Infrastructure'da aynı olanakları kullanır.

Yüksek erişilebilirlik teknolojilerini keşfedin

Oracle Maximum Availability Architecture'ı Keşfedin


Şu özellikleri sunar:


Performans ve ölçeklenebilirlik

Kurum genelinde optimize edilmiş veritabanı performansı

Optimize düşük gecikme süresi ve yüksek işlem hacmi için tasarlanan bir dizi özellik sayesinde gerçek zamanlı ortamlarda ve veri merkezi konuşlandırmalarında katı performans gereksinimlerini karşılayın.