Няма намерени резултати

Вашето търсене не съответства на никакви резултати.

Предлагаме да опитате следното, за да намерите това, което търсите:

 • Проверете правописа на Вашата ключова дума за търсене.
 • Използвайте синоними за въведената ключова дума, например опитайте “приложение” вместо “софтуер.”
 • Опитайте едно от популярните търсения, показани по-долу.
 • Стартирайте ново търсене.
Популярни въпроси

Oracle – Правен отдел

Oracle – изтегляния
Правна информация

Поверителност на Oracle
Обща политика за поверителност на Oracle

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Обща политика за поверителност на Oracle (наричана също „Политика за поверителност“) предоставя информация относно събирането, използването, споделянето и обработването на лична информация от Oracle Corporation и нейните свързани дружества („Oracle“, „ние“ или „нас“) във връзка с Вашето използване на уебстраниците на Oracle, мобилните приложения и страниците в социалните медии, препращащи към настоящата Политика за поверителност, взаимодействията Ви с Oracle по време на лични срещи или на организирани от Oracle събития и в контекста на други офлайн продажбени и маркетингови дейности. Настоящата Политика за поверителност описва също възможностите за избор, които имате, във връзка с тези дейности по обработването.

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана последно на 25 март 2019 г. Въпреки това Политиката за поверителност може да бъде променяна с течение на времето, например с цел да отговаря на законови изисквания или да бъде съобразена с променящи се бизнес нужди. Най-актуалната версия може да бъде намерена на този уебсайт. В случай на важна промяна, към която искаме да насочим вниманието Ви, ние ще Ви информираме също по друг подходящ начин (например чрез изскачащо съобщение или изявление за промени на нашия уебсайт). Вижте предишната версия на тази Политика за поверителност.

„Лична информация“ или „лични данни“, както се използват в настоящата Политика за поверителност, означават информация, свързана с определено физическо лице, което е или може да бъде идентифицирано. Например това могат да бъдат, наред с други неща, Вашите име, адрес, имейл адрес, бизнес данни за връзка или информация, събрана чрез взаимодействията Ви с нас чрез нашите уебстраници или по време на събития. Личната информация се нарича също и „информация за Вас“. За повече подробности относно видовете информация за Вас, която ние може да обработваме, моля, вижте Раздел 4 по-долу.

ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вижте
повече
 • Настоящата Политика за поверителност се отнася до обработването на лична информация, предоставена от посетителите на Oracle и потребителите на различните сайтове на Oracle, присъстващи на събития на Oracle лица, съществуващи и бъдещи клиенти и техните представители; абонати на списанията „Oracle“ и „Oracle Profit“; както и доставчици, бизнес партньори и техните представители.

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Oracle Corporation и свързаните с нея юридически лица са отговорни за обработването на личната Ви информация, както това е описано в настоящата Политика за поверителност.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОБРАБОТВАМЕ?

Вижте
повече
 • Oracle обработва лична информация, получена както офлайн, така и онлайн. Информацията за Вас може в някои случаи да Ви идентифицира пряко, а в други – само косвено.

ОТКЪДЕ ПОЛУЧАВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Oracle получава информация от нашите онлайн и офлайн взаимодействия с Вас по време на събития, от кореспонденция по имейл или телефонни разговори, от трети страни доставчици на данни или от взаимодействията Ви с нашите сайтове.

ЗАЩО И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Ние използваме личната Ви информация, за да отговорим на Ваши заявки; да осигурим функционалност на нашите сайтове; да управляваме нашите абонаменти; да предлагаме и адаптираме продукти и услуги според Вашите интереси или тези на компанията Ви; да участваме в трансакции и да обработваме поръчки; да развиваме и подобряваме производителността и сигурността на нашите сайтове, продукти и услуги; както и за да спазваме приложимите закони, като например да се съобразим с искания за отказ.

КАК МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Вижте
повече
 • Вашата лична информация се споделя с организацията на Oracle и с трети страни, като дистрибутори или прекупвачи, доставчици на услуги и обществени, правителствени, съдебни и правоприлагащи органи.

КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ИМАТЕ?

Вижте
повече
 • Ние предлагаме няколко варианта за избор във връзка с информацията за Вас, която обработваме. Можете да изберете да откажете, да възразите срещу или да ограничите нашето използване на личната Ви информация, да заличите, промените или коригирате личната си информация или да имате достъп до нея.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ORACLE, АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ, КОМЕНТАРИ ИЛИ ОПЛАКВАНИЯ?

Вижте
повече
 • Ако смятате, че личната Ви информация е била използвана по начин, който не е в съответствие с Политиката за поверителност, моля, свържете се с Длъжностното лице за глобална защита на данните.

2. ОБХВАТ

Настоящата Политика за поверителност се отнася до обработването от Oracle на лична информация, предоставена от:

 • посетителите и потребителите на различните сайтове на Oracle, включително нашите уебсайтове на oracle.com, компютърни или мобилни софтуерни приложения и нашите страници в социалните медии, с препратки към настоящата Политика за поверителност (наричани заедно сайтове);
 • лица, присъстващи на събитията на Oracle, като например Oracle OpenWorld;
 • съществуващи и бъдещи клиенти и техните представители;
 • абонати на списанията „Oracle“ и „Oracle Profit“;
 • доставчици, бизнес партньори и техните представители.

При взаимодействието си с нашите уебсайтове Вие имате също възможността да бъдете препратени към или да се свържете с уебсайтове, услуги, социални мрежи, приложения или други функции, които не са на Oracle. Активирането на тези функции ще доведе до обработването на информация за Вас от трети страни, различни от Oracle. Oracle няма никакъв контрол над тези функции на трети страни. Препоръчваме Ви да прегледате правилата за поверителност на тези страни, преди да използвате техните функции.

3. КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Oracle Corporation и свързаните с нея юридически лица са отговорни за обработването на личната Ви информация, описана в настоящата Политика за поверителност. Вижте списъка с юридически лица на Oracle. Моля, изберете регион и държава, за да видите адреса на седалището и данните за контакт на юридическото(ите) лице(а) на Oracle във всяка държава.

4. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОБРАБОТВАМЕ И ОТ КОИ ИЗТОЧНИЦИ?

Oracle може да обработва информация за Вас, събрана както онлайн, така и офлайн.

 • Офлайн информацията за Вас произхожда от взаимодействията ни с Вас по време на лични срещи или събития, конференции, семинари или събирания, организирани от Oracle;
 • Онлайн информацията за Вас произхожда от дейностите Ви на нашите уебсайтове, например във връзка с акаунтите Ви в Oracle, (пред)продажбени запитвания или абонаменти за нашите списания, или от Вашите взаимодействия с Oracle чрез електронни форми на комуникация, като имейл или телефон. Информация за Вас може да бъде предоставена също от трети страни, например агрегатори на данни, които може да нямат взаимоотношения с Вас.

  Онлайн информация за Вас може да произхожда и от използване на бисквитки и други подобни технологии (например пикселни маркери и идентификатори на устройства) на нашите сайтове или сайтовете на трети страни. За повече информация относно бисквитките и други подобни технологии, моля, вижте Раздел 11 по-долу.

Информацията за Вас, която Oracle може да събира и обработва, включва:

 • име и физически адрес, имейл адреси и телефонни номера;
 • демографски характеристики, когато са свързани с лична информация, която Ви идентифицира;
 • снимки и коментари;
 • данни за трансакции, включително поръчани продукти и услуги, финансова информация и начини на плащане;
 • фирмени данни, като например име, размер и местоположение на компанията, в която работите, както и Вашата длъжност;
 • данни от проучвания и общественодостъпна информация, например публикации в социалните медии;
 • уникални идентификатори, като тези на мобилния Ви телефон или бисквитките на браузъра Ви;
 • IP адрес и информация, която може да се получи от IP адреса, като географско местонахождение;
 • информация за дадено устройство, което ползвате, например браузър, тип на устройството, операционна система, присъствие или използване на „приложения“, резолюция на екрана и предпочитан език;
 • данни от поведението на свързания с интернет компютър или устройство, което използвате при взаимодействие със сайтовете, като реклами, на които сте щракнали или сте видели, сайтове и зони със съдържание, дата и час на дейностите или уебтърсенето, използвано за откриване на и навигиране към даден сайт;
 • Име на изпълнителния директор, свързано с фирмената информация и дейности на изпълнителния директор (за някои услуги на Oracle, свързани с публичната информация и дейността на компанията).

Моля, отбележете, че Oracle не контролира съдържанието на това, което публикувате във форуми на общностите на Oracle или социалните мрежи; в някои случаи това съдържание може да бъде общественодостъпно в интернет. Следва внимателно да прецените дали желаете да предоставите лична информация на тези форуми или социални мрежи и дали желаете да направите профила си достъпен за други потребители, както и да адаптирате по подходящ начин всяко съдържание, което предоставяте.

5. ЗАЩО И КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Ние може да използваме лична информация за следните цели:

 • да комуникираме и отговаряме на заявките и въпросите Ви към Oracle;
 • да осигурим функционалности за нашите сайтове и за управлението им от техническа и функционална гледна точка;
 • да администрираме абонаментите за списанията „Oracle“ и „Profit“;
 • да разпространяваме нашите продукти и услуги или свързани продукти и услуги и да адаптираме маркетинга и продажбите към Вашите интереси или тези на компанията Ви;
 • да участваме в трансакции с клиенти, доставчици и бизнес партньори и да обработваме поръчки за продукти и услуги на Oracle;
 • да анализираме, развиваме, подобряваме и оптимизираме използването, функционалността и производителността на нашите сайтове, продукти и услуги;
 • да управляваме сигурността на нашите сайтове, мрежи и системи;
 • да се съобразяваме с приложимите закони и разпоредби и да провеждаме бизнес дейностите си;

Можем също така да използваме имената на изпълнителни директори на компании за предоставяне на избрани услуги на клиентите на Oracle, които могат да включват публично достъпна информация относно имената на изпълнителни директори на компании.

Тези цели са описани подробно по-долу.

Да комуникираме и отговаряме на заявките и въпросите Ви към Oracle

Ако се свържете с нас (например като попълните формуляри за връзка на нашите сайтове, присъствате на събития или други мероприятия, организирани от Oracle, изпратите имейл или посетите социални медийни платформи), ние обработваме информация за Вас, за да комуникираме с Вас и да отговаряме на Вашите заявки и други запитвания. Ние може също да обработваме лична информация, за да взаимодействаме с Вас в социални мрежи на трети страни.

Да осигурим функционалност за нашите сайтове и за управлението им от техническа и функционална гледна точка

Когато изберете да се регистрирате при нас (например, за да използвате нашите общности), ние трябва да обработим личната информация, която ни предоставяте, за да можем да създадем и управляваме Ваш личен акаунт. След създаване на Вашия акаунт, ние ще Ви изпратим лична информация за достъп. Тази лична информация ни позволява да администрираме акаунта Ви, като например да променяме паролата Ви.

Да администрираме абонаментите за списанията „Oracle“ и „Profit“

Ако се абонирате за наши списания (като „Oracle“ и „Profit“), ние обработваме информация за Вас, за да администрираме абонамента Ви за нашите списания (включително процеса на подновяването му).

Да разпространяваме нашите продукти и услуги или свързани продукти и услуги и да пригаждаме дейностите си по маркетинга и продажбите

Oracle може да използва информация за Вас, за да Ви уведоми за пускането в продажба на нови продукти и развитието на нови услуги, за събития, предупреждения, актуализации, цени, условия, специални оферти и свързани кампании и промоции (включително чрез бюлетини). Oracle може също да използва лична информация, за да рекламира продуктите и услугите на Oracle или свързани продукти и услуги, както и за да могат нашите дистрибутори, прекупвачи или партньори да Ви уведомяват за нашите продукти и услуги или свързани техни продукти и услуги (например при съвместни продажби или промоции на продукти). Ние полагаме всички усилия да персонализираме посещението Ви на нашия уебсайт, маркетинговото Ви изживяване и нашите комуникации към изразените от Вас интереси. Например това става, ако се впишете в общност или програма на Oracle, като Oracle Partner Network или Oracle Technology Network.

Ако присъствате на събитие, Oracle може да обработва информация за Вас, събрана във връзка със събитието, и да сподели информация за присъствието Ви с Вашата компания. Oracle може също да позволи на определени партньори на събитие или спонсори на конференция да Ви изпратят до две съобщения, свързани с Вашето присъствие на събитието. Моля, имайте предвид, че нашите партньори или спонсори на конференции може директно да поискат информация за Вас чрез техните пунктове или презентации на конференция, като използването от тяхна страна на информацията, която им предоставяте, ще бъде съобразено с техните правила за поверителност.

Ние може също да обработваме информацията Ви, за да публикуваме коментари на нашите сайтове, но ще поискаме най-напред съгласието Ви да използваме името и коментарите Ви.

Да участваме в трансакции с клиенти, доставчици и бизнес партньори и да обработваме продажбите на нашите продукти и услуги

Ако направите поръчка за наши продукти и услуги или ако Вие, в качеството си на доставчик или бизнес партньор, доставяте услуги на Oracle, на наши служители, клиенти или партньори, Oracle обработва информация за Вас, за да участва в и да администрира съответните трансакции (например да Ви изпраща фактури и да извършва плащания), да обработи поръчката Ви и да Ви помогне да започнете да използвате и въведете продуктите и услугите ни (напр. свързвайки се с Вас, за да активирате кредитите си за използване на облачни услуги). Ако изтеглите продукти и услуги от нашите сайтове, Oracle използва информация за Вас, за да потвърди определена информация за поръчката Ви (например, че не сте имали проблеми по време на процеса на изтегляне).

Да анализираме, развиваме, подобряваме и оптимизираме използването, функционалността и производителността на нашите сайтове, продукти и услуги

Ние може да обработваме лична информация, за да анализираме, развиваме, подобряваме и оптимизираме използването, функционалността и производителността на нашите сайтове, продукти и услуги, както и за провеждане на маркетингови и продажбени кампании. Ако сайтовете Ви позволят да участвате в интерактивни дискусии, да създадете профил, да публикувате коментари, информация за възможности или друго съдържание, да комуникирате директно с друг потребител или по друг начин да създавате контакти, Oracle може да обработва лична информация, когато е модератор на тези дейности.

Да управляваме сигурността на нашите сайтове, мрежи и системи

Ние може да събираме данни за използване на сайтовете, за да управляваме сигурността и операциите с цел да поддържаме сигурни нашите сайтове, мрежи и системи или за да разследваме и предотвратяваме възможни измами, включително измами с реклама и кибератаки и да откриваме ботове.

Да се съобразяваме с приложимите закони и разпоредби и да провеждаме бизнес дейностите си

В някои случаи ние трябва да обработваме лична информация, за да се съобразим с приложимите закони и разпоредби. Например, за да отговорим на искане на регулаторен орган или за защита на правни претенции. Ние може също да обработваме лична информация при протичането и провеждането на бизнес дейностите си, например при извършване на вътрешни одити и разследвания или за финансови, счетоводни и застрахователни цели, както и за целите на архивирането.

За предоставяне на избрани услуги на клиентите на Oracle, които могат да включват публично достъпна информация относно имена на изпълнителни директори на компании

За някои услуги можем да събираме публично достъпни имена на изпълнителни директори на компании, за да разберем по-добре състоянието на тези компании и да помогнем да подобрим нашите услуги, свързани с предоставянето на клиенти на информация за други компании.

6. НА КАКВО СЕ ОСНОВАВАМЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС?

За обработване на събраната в Европейския съюз („ЕС“) лична информация за Вас нашето основание е следното:

 • За да можем подходящо да комуникираме с Вас и да отговаряме на запитванията Ви, е необходимо да обработваме информация за Вас и следователно имаме законен интерес от обработването на тази информация.
 • За да можем да участваме в трансакции с клиенти, доставчици и бизнес партньори и да обработваме покупките и изтеглянето на наши продукти и услуги, ние трябва да обработваме информация за Вас, необходима за сключването и изпълнението на договор с Вас.
 • Ние обработваме лична информация за дейностите си по маркетинга и продажбите, като се основаваме на Вашето съгласие, където това се посочва на нашите сайтове в момента на събиране на личната Ви информация или вследствие на нашия законен интерес за предлагане и рекламиране на нашите продукти и услуги.
 • Ние се основаваме на нашия законен интерес, за да анализираме, развиваме, подобряваме и оптимизираме нашите сайтове, продукти и услуги и да поддържаме сигурността на нашите сайтове, мрежи и системи.
 • С цел да спазваме приложимите закони и разпоредби, като например да се съобразим с призовка или друг правен процес или да обработим искане за отказ.

7. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ЗАПАЗВАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Oracle запазва лична информация за следните периоди на съхранение:

 • Информацията за Вас, която събираме с цел да участваме в трансакции с нашите клиенти, доставчици и бизнес партньори и да обработваме продажбите на наши продукти и услуги, ще бъде запазена по време на периода на трансакцията или услугата, или за по-дълго време според необходимостта за съхраняване на регистри и за съобразяване със законови изисквания.
 • Ако сте се регистрирали за акаунт в Oracle, информацията за акаунта Ви ще се съхранява, докато поддържате акаунта си активен. Акаунтът Ви и информацията за него ще бъдат заличени, ако не сте влизали в него в течение на 18 последователни месеца. Oracle запазва запис за това заличаване в продължение на 90 дни.
 • Ако сте се регистрирали за нашите бюлетини и блогове, включително за списанията „Oracle“ и „Profit“, данните за абонамента Ви ще се пазят за толкова време, за колкото сте абонирани за нашите списъци за разпространение. Oracle запазва запис за това заличаване в продължение на 30 дни.
 • Информация за връзка с Вас, като Вашите имейл адрес или телефонен номер, събрана онлайн на нашите сайтове или офлайн от взаимодействията ни с Вас по време на събития и конференции на Oracle и използвана за директен маркетинг и продажбени дейности, ще се съхранява, докато поддържаме активни отношения с Вас (като наш клиент). Ние Ви третираме като активен контакт, ако (i) сте взаимодействали с Oracle или сте актуализирали данните си за връзка или предпочитанията си през последните 18 месеца; и (ii) не сте отправили искане за заличаване.
 • Ако сте се свързали с нас чрез чат за продажби на Oracle, ние ще заличим всички копия на чата 90 дни след приключването му.
 • Личната информация, необходима за запазване на предпочитанията Ви за отказ, се съхранява за 20 години (или по-дълго според необходимостта от съобразяване с приложимите закони).

8. КОГА И КАК МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Споделяне в рамките на Oracle

Тъй като Oracle е глобална организация, информацията за Вас може да бъде споделяна глобално из цялата световна организация на Oracle. Вижте списъка с юридически лица на Oracle. Моля, изберете регион и държава, за да видите адреса на седалището и данните за контакт на юридическото(ите) лице(а) на Oracle във всяка държава.

Служителите на Oracle са упълномощени да имат достъп до лична информация само в степента, необходима за приложимата(ите) цел(и) и за изпълнението на служебните задължения.

Споделяне с трети страни

Ние можем да споделяме лична информация със следните трети страни:

 • Трети страни-доставчици на услуги (например услуги за обработване на кредитни карти, изпълнение на поръчки, анализ, управление на събития/кампании, управление на уебсайтове, информационни технологии и осигуряване на съответна инфраструктура, обслужване на клиенти, доставка на имейл, одитинг и доставчици на други подобни услуги) с цел те да могат да изпълняват бизнес функции от името на Oracle;
 • Дистрибутори или прекупвачи на Oracle във връзка с извършването на допълнителни последващи действия, свързани с интересите Ви, специфични партньори, които предлагат допълващи продукти и услуги, или трети страни, за да се улесни рекламирането въз основа на интереси;
 • Със съответните трети страни в случай на реорганизация, сливане, продажба, образуване на съвместно предприятие, преотстъпване, прехвърляне или друго разпореждане като цяло или с част от нашите предприятия, активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или други подобни процедури);
 • В отговор на законови изисквания, например за съобразяване с призовка или друг правен процес, когато ние вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, Вашата безопасност или безопасността на други, при разследване на измами или в отговор на правителствени искания, включително на държавни и правителствени органи извън държавата, в която живеете, от съображения за националната сигурност и/или целите на правоприлагането.

Когато трети страни получават достъп до лична информация, ще вземем съответните договорни, технически и организационни мерки, предназначени да гарантират, че личната информация се обработва само до необходимата за целта степен, съобразно настоящата Политика за поверителност и в съответствие с приложимите закони.

9. КАК СЕ ОБРАБОТВА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ГЛОБАЛЕН ПЛАН?

Oracle е глобална корпорация, която развива дейности в повече от 80 държави, и личната информация се обработва глобално. Ако лична информация се предава към получател от Oracle в държава, която не осигурява подходящо равнище на защита на личната информация, Oracle ще вземе мерки, предназначени да защитават адекватно информацията за Вас, като например такива, които гарантират, че предаването е съобразено с условията на стандартните клаузи на ЕС.

Oracle спазва също рамковите принципи на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ, така както са описани от Министерството на търговията на САЩ, относно събирането, използването и съхранението на лични данни, когато клиентът и Oracle са се споразумели чрез договор, че предаването на лична информация от Европейското икономическо пространство и Обединеното кралство (ЕИП) и/или Швейцария ще бъде извършено и обработено съгласно Щита за личните данни за съответните услуги. Когато извършва тези дейности от името на своите клиенти в ЕИП или Швейцария, Oracle задържа и/или обработва личната информация, предоставена от клиента от ЕИП или Швейцария, указанието на клиента. В тези случаи Oracle носи отговорност да гарантира, че трети страни, които действат като агент от наше име, ще направят същото. Oracle е удостоверила пред Министерството на търговията, че се придържа към принципите на Щита за личните данни. Ако има противоречие между тази Политика и принципите на Щита за личните данни, ръководни са принципите на Щита за личните данни. За да научите повече за програмата Щит за личните данни и за да видите нашето сертифициране, моля, посетете https://www.privacyshield.gov.

Моля, посетете уебсайта на Щита за личните данни относно списъка с юридически лица, включени в самостоятелното сертифициране на Oracle съгласно Щита за личните данни. По отношение на личната информация, получена или предадена по силата на рамковите принципи на Щита за личните данни, Oracle се подчинява на регулаторните изпълнителни правомощия на Федералната търговска комисия на САЩ и се задължава да сътрудничи с органите на ЕС за защита на данните.

10. КАК Е ЗАЩИТЕНА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ?

Oracle е предприела подходящи технически, физически и организационни мерки, предназначени да защитават личната информация от случайно или незаконно унищожение или неволна загуба, вреда, промяна, неупълномощено разкриване или достъп, както и от всички други форми на незаконно обработване.

11. КАКВИ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАМЕ НА НАШИТЕ САЙТОВЕ?

Бисквитките и други подобни технологии (напр. пикселни маркери и идентификатори на устройства) се използват от Oracle и нашите партньори в рекламните технологии, за да разпознават Вас и/или устройството(ата) Ви във, извън и между различни услуги и устройства за целите, описани в Раздел 5 по-горе.

 • Кога използваме бисквитки и други подобни технологии?

Бисквитките са малки текстови файлове, които съдържат поредица от знаци и уникално идентифицират браузъра на устройство, свързано с интернет. Всеки браузър, посещаващ нашите сайтове, ще получи бисквитки от нас. Ние поставяме също бисквитки в браузъра Ви, когато посетите непринадлежащи на Oracle сайтове, които хостват наши приставки или маркери. Ние използваме бисквитки и други технологии на всичките си сайтове, за да осигурим възможно най-добрата и безопасна работа на нашите сайтове и да Ви предоставим целенасочена информация за продукти и услуги. Oracle използва също бисквитки и други подобни технологии на сайтовете си, за да събира онлайн информация за Вас, като например ИД на мобилното Ви устройство, IP адреса и друга информация за устройството Ви, както и данни за поведението на устройството Ви при използването на нашите сайтове (напр. видени страници, щраквания върху връзки, изтеглени документи). Тази информация допринася за услугите на Oracle Marketing Cloud и Data Cloud, предназначени да осигуряват целенасочена дигитална реклама и персонализирани услуги на клиентите на Oracle Marketing Cloud и Data Cloud. Нашите практики за събиране, използване и споделяне на данни във връзка с тези дейности по обработването, включително специфичните възможности за избор, които имате, са описани в Политиката за поверителност за Oracle Marketing Cloud и Data Cloud.

 • Кои типове бисквитки се използват от Oracle?

Вижте повече информация относно типовете бисквитки, използвани от Oracle.

 • Как мога да управлявам предпочитанията си за бисквитки?

Ако сте посетител на нашите сайтове, можете да използвате нашия инструмент за предпочитания за бисквитки, за да се откажете от бисквитки, които не са необходими за основната функционалност на сайта, като рекламни и функционални бисквитки.

Можете да използвате също инструмента на Oracle Data Cloud за отказ, за да се откажете от базираните на интереси реклами на Oracle и други участващи компании за рекламни технологии, които Ви показват базирани на интереси реклами от името на Oracle. Моля, отбележете, че инструментът на Oracle Data Cloud за отказ работи само на интернет браузъра, на който се поставят бисквитките, и те ще функционират само ако браузърът Ви е настроен да приема бисквитки на трети страни.

Ако не искате да получавате бисквитки, можете също да промените настройките на браузъра на компютъра си или устройството, което ползвате за достъп до нашите услуги. Повечето браузъри имат също функции, които Ви позволяват да преглеждате и изтривате бисквитки, включително тези на Oracle.

12. КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР ИМАТЕ?

Ние предлагаме няколко възможности за избор във връзка с информацията за Вас, която обработваме:

 • Отказ от нашето използване на личната Ви информация
  Можете да оттеглите съгласието, което преди това сте дали, за обработването на информация за Вас, включително за маркетингови имейли от Oracle.
 • Заличаване на лична информация
  Можете да поискате изтриването или заличаването на цялата информация за Вас или на част от нея.
 • Промяна или коригиране на лична информация
  Можете да коригирате част от информацията за Вас. В определени случаи можете също да поискате от нас да променим, актуализираме или поправим информация за Вас особено ако тя е неточна.
 • Възражение срещу или ограничаване на използването на лична информация
  Можете да поискате от нас да спрем да използваме цялата информация за Вас или част от нея (например ако нямаме законно право да продължим да я използваме) или да ограничите използването й от нас (например ако информацията за Вас е неточна).
 • Право на достъп до и/или право да Ви бъде предоставена информацията Ви
  Можете също да поискате от нас копие от информацията за Вас и да поискате машинночетимо копие от информацията за Вас, ако сте жител на ЕС или на друга държава, която Ви осигурява това право по силата на закона.

Вие можете да упражните тези права на избор в съответствие с приложимите закони, както е отбелязано на нашата страница Настройки за поверителност, или като попълните нашия формуляр за запитване.

13. СЪБИРАТЕ ЛИ ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕЦА?

Чувствителна лична информация

Молим Ви да не ни изпращате и да не споделяте чувствителна лична информация (например издадени от държавни служби идентификационни документи, информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други убеждения, здравни, генетични или биометрични данни, криминално минало или членство в синдикални организации).

Поверителност на личните данни на деца

Тъй като сме компания, фокусирана върху обслужването на нуждите на бизнеса, сайтовете на Oracle не са насочени към непълнолетни лица и Oracle не популяризира и не рекламира свои услуги на непълнолетни лица, освен в много редки случаи като част от конкретни образователни програми с родителско разрешение. Ако смятате, че ние погрешно или неволно сме събрали лична информация на непълнолетно лице чрез нашите сайтове без необходимото съгласие, моля, уведомете ни чрез нашия формуляр за запитване, така че да можем веднага да заличим информацията от нашите сървъри и да извършим всички други необходими корекции. В допълнение, моля, използвайте същия този формуляр, за да поискате премахване на съдържание или информация, които са били публикувани на нашите сайтове, когато регистрираният потребител е бил на възраст под 16 години. Моля, имайте предвид, че тези искания не могат да гарантират пълно или цялостно отстраняване на съдържанието или информацията, тъй като например част от съдържанието може да е била повторно публикувана от друг потребител.

14. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ГЛОБАЛНА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Oracle е назначила Длъжностно лице за глобална защита на данните.. Ако смятате, че Вашата лична информация е била използвана по начин, който не е в съответствие с настоящата Политика за поверителност или с предпочитанията Ви, или ако имате допълнителни въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящата Политика за поверителност, моля, свържете се с Длъжностното лице за глобалната защита на данните, като попълните формуляра за запитване.

Писмени запитвания до длъжностното лице за глобална защита на данните може да бъдат изпратени на:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
САЩ

За лична информация, събрана В ЕС/ЕИЗ, писмени запитвания до длъжностното лице на ЕС за защита на данните могат да бъдат адресирани до:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg/München
Германия
Имейл: mail@legislator.de

15. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНЕ

Ако имате каквито и да било оплаквания относно спазването от наша страна на настоящата Политика за поверителност, моля, първо се свържете с нас. Ние ще проучим и ще се опитаме да разрешим оплакванията и споровете, свързани с използването и разкриването на лична информация, в съответствие с настоящата Политика за поверителност и съобразно приложимите закони.

В случай на нерешен въпрос относно поверителността или използването на данните, за който смятате, че не е обърнато достатъчно внимание от наша страна, моля, свържете се (безплатно) с нашия доставчик на услуги по решаване на спорове от трета страна, базиран в САЩ, на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. При определени условия, описани в сайта на Щита за личните данни, можете да поискате правно обвързващ арбитраж, когато са изчерпани другите процедури за решаване на спорове. Също така имате правото да подадете оплакване до компетентен орган по защита на личните данни, ако сте жител на държава-членка на Европейския съюз.

16. КОРПОРАТИВНА ЦЕНТРАЛА НА ORACLE

Корпоративната централа на Oracle се намира на следния адрес:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
САЩ

Тел.: +1.737.867.1000

TRUSTe

Научете повече