Oracle Supplier Qualification Management Cloud

Zdokonalte správu dodavatelů

Toto komplexní řešení správy kvalifikace dodavatelů vyhodnocuje rizika dodavatelů, zajišťuje dodržování pravidel a poskytuje přehled o životním cyklu vztahu.

 • Prohlížejte aktuální činnosti správy dodavatelů, grafický souhrn probíhajících iniciativ a jakékoli doporučené akce

  Prohlížejte aktuální činnosti správy dodavatelů, grafický souhrn probíhajících iniciativ a jakékoli doporučené akce.

 • Kvalifikační model umožňuje definovat cíle a dotazníkové otázky a vytvořit celkové zhodnocení dodavatele

  Kvalifikační model umožňuje definovat cíle a dotazníkové otázky a vytvořit celkové zhodnocení dodavatele.

 • Uživatelem definované otázky umožňují získat data pro kvalifikaci dodavatele k vyhodnocení rizikových faktorů, jako jsou obecné možnosti a finanční stabilita

  Uživatelem definované otázky umožňují získat data pro kvalifikaci dodavatele k vyhodnocení rizikových faktorů, jako jsou obecné možnosti a finanční stabilita.

 • Generujte celkové zhodnocení rizik dodavatele na základě předdefinovaných kvalifikací

  Generujte celkové zhodnocení rizik dodavatele na základě předdefinovaných kvalifikací.Spravujte a vyhodnocujte rizika dodavatelů

Systematicky vyhodnocujte, spravujte a sledujte kvalifikace, rizika a dodržování souladu s předpisy ze strany dodavatelů pomocí kompletního řešení.

 • Získávejte informace na základě firemních cílů a nároků na soulad s předpisy
 • Zjednodušte shromažďování dat, správu a monitorování dodavatele
 • Omezte riziko vzniku problémů s dodavatelem díky úplnému posouzení
 • Nechejte se včas upozornit na končící platnost kvalifikací

Zlepšete přehled o dodavatelích

Minimalizujte rizika v rámci své základny dodavatelů díky kompletním, přesným a aktuálním informacím o kvalifikaci.

 • Udržujte přesné a aktuální profily dodavatelů
 • Organizujte data do smysluplných kvalifikačních kategorií
 • Vytvářejte seznamy pozvánek k událostem zajišťování na základě jedinečných charakteristik dodavatelů
 • Spravujte dodavatelská rizika v rámci celého životního cyklu vztahu

Začínáme s řešením ERP

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Požádat o ukázku 1:1

Přihlášení podle tématu