Řešení Oracle SCM – Discrete Manufacturing

Dosáhněte skvělých výsledků při výrobě
Dosáhněte skvělých výsledků při výrobě

Zjednodušte celé své výrobní cykly, dosáhněte skvělých provozních výsledků, zvyšujte viditelnost a spolupráci, omezujte riziko a prosazujte dodržení souladu s předpisy.

Diskrétní výroba

Dosáhněte špičkových výsledků v oblasti plnění. Továrny všech velikostí a ze všech odvětví diskrétní výroby mohou zefektivnit celý svůj cyklus výroby a spravovat provoz efektivněji.

Realizace výroby

Realizace výroby

Rozšiřujte možnosti realizace výroben. Výrobci využívající diskrétní výrobu mohou dosáhnout vyšší produktivity nasazením řešení Oracle Manufacturing přímo v podobě systému realizace produkce ve výrobně.

 • Zvyšte provozní produktivitu a efektivitu za pomoci zjednodušeného uživatelského rozhraní.
 • Zlepšete viditelnost i efektivitu kontroly a sledování výrobny pomocí prostředí pro řízení práce.
 • Vyhověte požadavkům různých výrobních prostředí díky flexibilním a konfigurovatelným funkcím.
 • Nasaďte e-Kanbanové plánování a realizaci projektů s využitím dodacích lhůt a požadavků na doplnění produktů.
Video: Společnost Pella standardizuje procesy výroby (2:19)
Outsourcingová výroba

Outsourcingová výroba

Využijte outsourcingu s jistotou prostřednictvím implementace procesů využívajících spolupráci s vašimi partnery. Získejte celkovou viditelnost umožňující proaktivně sledovat a spravovat outsourcingové výrobní procesy.

 • Zajistěte kompletní viditelnost celkového stavu outsourcingové výroby.
 • Sledujte potíže s kvalitou spojené s dodanými součástmi a dokončenými produkty.
 • Sledujte prodej a zajišťování vybavení s cílem vždy zajistit včasné dodání.
 • Efektivně spolupracujte se schválenými dodavateli a smluvními výrobci.
Oficiální zpráva: Driving Outsourced Manufacturing Best Practices (PDF)
Výrobní tok a zeštíhlená výroba

Výrobní tok a zeštíhlená výroba

Dosáhněte skvělých výsledků a lépe spravujte řízení celého procesu výroby od sestavení po objednání bez ohledu na výrobní režim.

 • Sdílejte výrobní procesy produktů a události a lépe tak spravujte celou sekvenci za pomoci směrování toku.
 • Využívejte grafické synchronizace produktů pro získání pohledu na výrobní procesy v reálném čase.
 • Zvyšujte provozní efektivitu a zlepšete propustnost produktů díky produkci na základě stavu linky, optimalizaci zdrojů a předem plánovaných skladových položek.
Video: Oracle Manufacturing zlepšuje kontrolu ve společnosti Savola Food (3:23)
Řízení celé výrobny

Řízení celé výrobny

Továrny všech velikostí v odvětví diskrétní výroby mohou dosáhnout kompletní viditelnosti všech pracovních příkazů k výrobě.

 • Umožněte využívat společnou výrobu a integrujte plánování ve vaší výrobně.
 • Spravujte komplexní transakce a sledujte genealogii šarže zpět až po nezpracovaný materiál.
 • Přecházejte k libovolnému procesu a využijte možnosti přesně změnit výtěžnost díky dynamickému směrování a hodnocení provozních nákladů podle výtěžnosti.
Článek: Sherwin-Williams Spreads Operations Worldwide
Řízení kvality diskrétní výroby

Řízení kvality diskrétní výroby

Spravujte údaje o kvalitě z celé organizace za pomoci flexibilních odběrů vzorků na lince.

 • Využívejte komplexní a kompletní audity oblastí, jako je plánování, realizace, výkaznictví a poprodejní činnosti.
 • Zaznamenávejte neshody s požadavky a nápravná opatření v jediném repozitáři.
 • Zajistěte soulad se zákonnými předpisy skrze elektronické podpisy a záznamy.
Článek: Treasury Wine Estates: Relentless Focus on Quality

Související produkty a zdroje


Začínáme

 

Jsme zde, abychom pomohli

Kontaktujte odborného prodejce

Rychlá seznámení

Spustit ukázku

Přihlášení podle tématu