Oracle Supplier Qualification Management Cloud

Lepsze zarządzanie dostawcami

To wszechstronne rozwiązanie do zarządzania kwalifikacjami dostawców umożliwia ocenę ryzyka dostawcy, zapewnia zgodność z przepisami i wgląd w cały cykl życia relacji.

 • Podgląd bieżących czynności dostawcy, graficzne podsumowanie aktywnych działań i rekomendowanych czynności

  Podgląd bieżących czynności dostawcy, graficzne podsumowanie aktywnych działań i rekomendowanych czynności.

 • Model kwalifikacji pozwala na definiowanie celów i pytań ankietowych oraz przeprowadzanie ogólnej oceny dostawcy

  Model kwalifikacji pozwala na definiowanie celów i pytań ankietowych oraz przeprowadzanie ogólnej oceny dostawcy.

 • Definiowane przez użytkowników pytania pozwalają na gromadzenie danych potrzebnych do oceny czynników ryzyka dostawcy, takich jak ogólne możliwości i stabilizacja finansowa

  Definiowane przez użytkowników pytania pozwalają na gromadzenie danych potrzebnych do oceny czynników ryzyka dostawcy, takich jak ogólne możliwości i stabilizacja finansowa.

 • Generowanie ogólnej oceny ryzyka dostawcy na podstawie zdefiniowanych wstępnie kwalifikacji

  Generowanie ogólnej oceny ryzyka dostawcy na podstawie zdefiniowanych wstępnie kwalifikacji.Zarządzanie i ocena ryzyka dostawcy

Kompletne rozwiązanie do systematycznej oceny i monitorowania kwalifikacji, ryzyka i zgodności dostawcy oraz zarządzania tymi danymi.

 • Gromadzenie informacji na podstawie celów biznesowych i wymagań zgodności z przepisami
 • Usprawnienie gromadzenia i monitorowania danych dostawcy oraz zarządzania nimi
 • Ograniczenie ryzyka problemów związanych z dostawcami dzięki pełnej ocenie
 • Otrzymywanie wczesnych powiadomień o wygasających kwalifikacjach

Poprawa wglądu w dane dostawcy

Minimalizacja ryzyka w całej bazie dostawców dzięki kompletnym, dokładnym i aktualnym informacjom o kwalifikacjach.

 • Zachowanie dokładnych i aktualnych profili dostawców
 • Organizacja danych według kategorii kwalifikacji
 • Budowanie list zaproszeń na wydarzenia na podstawie wybranych cech dostawców
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcą przez cały cykl życia relacji

Zacznij korzystać z systemu ERP