Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — Od rekrutacji do wdrożenia pracownika

Czy korzystasz z rozwiązań SI do rekrutacji?
Czy korzystasz z rozwiązań SI do rekrutacji?

Dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma może skorzystać na przystosowanych do prowadzenia rozmów asystentach cyfrowych.

Ile można zaoszczędzić dzięki sprawniejszemu pozyskiwaniu dostawców i ich wdrażaniu do współpracy?
Ile można zaoszczędzić dzięki sprawniejszemu pozyskiwaniu dostawców i ich wdrażaniu do współpracy?

Dowiedz się, ile Twoja firma może zyskać dzięki rozwiązaniu Oracle Modern Best Practice. Uzyskaj spersonalizowany raport.

Od rekrutacji do wdrożenia pracownika

Gartner przewiduje, że do 2021 r. 70 procent organizacji będzie korzystać ze sztucznej inteligencji w celu zwiększenia wydajności swoich pracowników.* Dzięki Oracle Modern Best Practice masz dziś dostęp do sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn, a także innych technologii, takich jak blockchain, media społecznościowe, urządzenia mobilne, analityka, big data i chmura, które pomogą Ci zrewolucjonizować proces „od rekrutacji do wdrożenia pracownika”. Skorzystaj z narzędzi modelowania zasobów ludzkich i algorytmów predykcyjnych, aby określać i prognozować potrzeby kadrowe oraz współpracować z działem finansów w zakresie wymagań budżetowych. Zwiększ zainteresowanie potencjalnych kandydatów w mediach społecznościowych i poprzez urządzenia mobilne. Starannie wyszukuj i sprawdzaj odpowiednich kandydatów za pomocą modelu „najlepszych dopasowań” samouczenia się maszyn. Wybieraj pracowników spośród większej i bardziej wykwalifikowanej puli talentów za pomocą big data, analityki, profili i planowania sukcesji. Zyskaj pewność wyboru najlepszych kandydatów i możliwość szybkiego wdrażania ich w obowiązki. Pomóż działowi kadr zmierzyć się z kwestiami zbyt małej ilości wykwalifikowanych kandydatów, przechodzenia pracowników na emeryturę, pojawiających się luk w wiedzy, wahań na rynku i ustalania celów wzrostu.

*Źródło: Informacja prasowa Gartner, 24 stycznia 2019 r.


Określanie potrzeb personelu
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Określanie potrzeb personelu

Korzystaj z narzędzi modelowania zasobów ludzkich i algorytmów predykcyjnych, aby określać potrzeby kadrowe i budżetowe. Zastanów się nad kwestią dostępności utalentowanych pracowników, aby zmniejszyć ryzyko braków kadrowych spowodowanych przechodzeniem na emeryturę, ekspansją rynkową lub wysokim wskaźnikiem fluktuacji kadr. Opracuj nowe strategie personalne i przekaż je działowi finansowemu do zaakceptowania. Zatwierdzaj zapotrzebowanie na nowych pracowników.


Zwiększanie zaangażowania kandydatów
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data. SI/samouczenie się maszyn (ML). Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data. SI/samouczenie się maszyn (ML).

Zwiększanie zaangażowania kandydatów

Zarządzaj marką korporacyjną w Internecie i w mediach społecznościowych, aby uzyskać spójny komunikat. Wykorzystaj asystenta cyfrowego do kontaktów z kandydatami. Spersonalizuj doświadczenia kandydata poprzez zapewnianie odpowiednich treści, takich jak artykuły, wydarzenia oraz rekomendacje.


Zarządzanie pozyskiwaniem kandydatów
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data. . SI/samouczenie się maszyn (ML). Ikona Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big Data. SI/samouczenie się maszyn (ML).

Zarządzanie pozyskiwaniem kandydatów

Znajdź kandydatów, aby zaspokoić zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby kadrowe, korzystając z mediów społecznościowych, poleceń, serwisów rekrutacyjnych, agencji, profili potencjalnych pracowników i planowania sukcesji.


Inteligentna selekcja
 Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. SI/samouczenie się maszyn (ML). Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. SI/samouczenie się maszyn (ML).

Inteligentna selekcja

Zidentyfikuj najlepszych potencjalnych kandydatów za pomocą wielopłaszczyznowych, zautomatyzowanych narzędzi do wyszukiwania i oceny. Zapoznaj się z życiorysami wybranych kandydatów, przeprowadź z nimi rozmowy rekrutacyjne i sprawdź ich doświadczenie.


Tworzenie ofert pracy
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wybieranie kandydatów i tworzenie oferty

Wybierz najlepszego kandydata. Przeanalizuj proponowaną ofertę — w tym prawdopodobieństwo jej zaakceptowania — i wspólnie z działem odpowiedzialnym za płace ustal szczegóły wynagrodzenia. Uzyskaj wymagane zatwierdzenia i prześlij ofertę drogą elektroniczną.


Wdrażanie nowych pracowników
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. SI/samouczenie się maszyn (ML). Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. SI/samouczenie się maszyn (ML).

Wdrażanie nowych pracowników

Zautomatyzuj zadania związane z zatrudnianiem nowych pracowników za pomocą nowego portalu rekrutacyjnego i pulpitów. Zarządzaj świadczeniami, wymaganiami dotyczącymi wiedzy i planami szkoleniowymi.


Zacznij