Oracle Modern Best Practice — Od rekrutacji do wdrożenia pracownika

Pozyskuj i wdrażaj największe talenty
Pozyskuj i wdrażaj największe talenty
Największy talent
Oracle Modern Best Practice dla wysoko wydajnych zespołów sprzedażowych
Oracle Modern Best Practice dla
wysoko wydajnych zespołów sprzedażowych

Rekrutuj, wdrażaj, wykorzystuj, zatrzymuj i nagradzaj najbardziej utalentowanych pracowników w dziale sprzedaży

Od rekrutacji do wdrożenia pracownika

Najlepsze podmioty w swojej klasie cechuje o 32% większe prawdopodobieństwo korzystania z narzędzi i mediów społecznościowych do kontaktu z kandydatami*. Dzięki Oracle Modern Best Practice możesz wykorzystać serwisy społecznościowe, urządzenia mobilne, analityki, duże wolumeny danych i rozwiązania w chmurze do pozyskiwania właściwych kandydatów dzięki poszukiwaniu w większej puli talentów — obejmującej także kandydatów z mediów społecznościowych — oraz do ich inteligentnego selekcjonowania. Korzystaj z modelowania i przewidywania, aby określić potrzeby w obszarze zasobów ludzkich. Szybko wdrażaj do pracy swoje najcenniejsze zasoby — ludzi.

* Źródło: Aberdeen Group: Marketing w rekrutacji, 2016.

Usprawnij i uprość operacje kadrowe

  • Wyszukuj kandydatów, korzystając z rekomendacji pracowniczych i mediów społecznościowych
  • Dokonuj rekrutacji, selekcji i wyboru kandydatów efektywnie i z dowolnego miejsca
  • Planuj, przydzielaj i przekazuj wynagrodzenia
  • Z łatwością zatrudniaj nowych pracowników przy zastosowaniu instruowanych procesów
  • Korzystaj z automatycznej rekrutacji i zapewniaj informacje o talentach pracowników oparte na danych zebranych w trakcie procesu rekrutacji
  • Zwiększaj produktywność nowych pracowników, usprawniając dokumentację związaną z rekrutacją, gwarantując gotowość sprzętu i szybko łącząc nowych pracowników z kluczową wiedzą i szkoleniami

Określanie potrzeb personelu
Analityka. Społeczność. Ikona Analityka. Media społecznościowe.

Określanie potrzeb personelu

Korzystaj z modelowania zasobów ludzkich i przewidywań, aby ustalić potrzeby w zakresie zasobów i budżetu oraz zatwierdzić oferty pracy i wymagania stawiane kandydatom.Inteligentna selekcja
 Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Inteligenta selekcja

Oceniaj doświadczenia, CV i kandydatów oraz przeprowadzaj rozmowy kwalifikacyjne.


Tworzenie ofert pracy
Ikona Tworzenie ofert pracy Mobilność. Media społecznościowe.

Tworzenie ofert pracy

Wybieraj nowych pracowników i elektronicznie zatwierdzaj oferty.


Wdrażanie nowych pracowników
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Wdrażanie nowych pracowników

Zautomatyzuj zadania związane z zatrudnianiem nowych pracowników za pomocą nowego portalu rekrutacyjnego i pulpitów.


Ustalanie zadań i zachowywanie zgodności z przepisami
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Ustalanie zadań i zachowywanie zgodności z przepisami

Dobrze przygotuj nowych pracowników. Zarządzaj świadczeniami, wymaganiami dotyczącymi wiedzy i planami szkoleniowymi.

Twórz wolne miejsca pracy
Ikona Twórz wolne miejsca pracy Mobilność. Media społecznościowe.

Znajdź pracownika

Twórz opisy stanowisk i zapotrzebowania. Reaguj na odpowiedzi.


Zarządzaj źródłami
Ikona Zarządzaj źródłami Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Big data.

Zarządzaj źródłami

Znajdź odpowiednich kandydatów za pomocą różnych źródeł, wliczając sieci społecznościowe, polecenia, tablice ofert pracy i agencje.


Dokonuj inteligentnej selekcji
Ikona Dokonuj inteligentnej selekcji Mobilność. Media społecznościowe. Analityka.

Dokonuj inteligentnej selekcji

Oceniaj doświadczenia, CV i kandydatów oraz przeprowadzaj rozmowy kwalifikacyjne.


Twórz oferty pracy
Ikona Twórz oferty pracy Mobilność. Media społecznościowe.

Twórz oferty pracy

Wybieraj nowych pracowników i elektronicznie zatwierdzaj oferty.


Przygotuj nowych pracowników
Ikona Przygotuj nowych pracowników Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przygotuj nowych pracowników

Zautomatyzuj zadania związane z zatrudnianiem nowych pracowników za pomocą nowego portalu rekrutacyjnego i pulpitów.


Ustal zadania i zatroszcz się o zgodność z przepisami
Ikona Ustal zadania i zatroszcz się o zgodność z przepisami Mobilność. Media społecznościowe. Analityka.

Ustal zadania i zatroszcz się o zgodność z przepisami

Aktywuj i przygotuj nowe zasoby. Zarządzaj świadczeniami, wymaganiami dotyczącymi wiedzy i planami szkoleniowymi.


Zacznij już teraz