Oracle — rozwiązania SCM — Discrete Manufacturing

Usprawnianie produkcji
Usprawnianie produkcji

Usprawnij cały cykl produkcyjny, stymuluj doskonałość operacyjną, zapewnij lepszy wgląd w procesy produkcji, usprawnij współpracę, zmniejsz ryzyko i egzekwuj przestrzeganie przepisów.

Discrete Manufacturing

Doskonała realizacja zadań. Fabryki o dowolnej wielkości — i we wszystkich branżach produkcji dyskretnej — mogą usprawnić cały cykl produkcyjny i lepiej zarządzać operacjami.

Realizacja produkcji

Realizacja produkcji

Zwiększ możliwości realizacji produkcji na liniach produkcyjnych. Producenci z branży produkcji dyskretnej mogą zwiększyć produktywność, wdrażając Oracle Manufacturing bezpośrednio jako system realizacji produkcji na swoich liniach produkcyjnych.

 • Zwiększenie wydajności i skuteczności operatorów dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika
 • Zapewnienie lepszego wglądu w funkcjonowanie linii produkcyjnych i skuteczniejszej kontroli nad nimi oraz monitorowanie wydajności za pomocą pulpitu roboczego kierownika
 • Zaspokajanie potrzeb różnych środowisk produkcyjnych dzięki elastycznym i możliwym do skonfigurowania funkcjom
 • Wdrożenie aplikacji eKanban do planowania i realizacji produkcji z wykorzystaniem informacji dotyczących czasów uzupełniania stanu produktów i informacji o popycie
Film: Pella standaryzuje procesy produkcyjne (2:19)
Outsourcing produkcji

Outsourcing produkcji

Korzystaj bez obaw z obsługi zewnętrznej, wdrażając procesy oparte na współpracy z partnerami. Zyskaj pełną widoczność, aby proaktywnie śledzić produkcję zleconą firmom zewnętrznym i zarządzać nią.

 • Pełny wgląd w stan produkcji zleconej firmom zewnętrznym
 • Śledzenie problemów z jakością związanych z dostarczanymi komponentami i produktami gotowymi
 • Monitorowanie działań związanych ze sprzedażą i zaopatrzeniem, aby zapewnić terminowość dostaw
 • Efektywna współpraca z zatwierdzonymi dostawcami i kontrahentami
Artykuł przeglądowy: Wdrażanie najlepszych praktyk w dziedzinie outsourcingu produkcji (PDF)
Flow Manufacturing i Lean Manufacturing

Flow Manufacturing i Lean Manufacturing

Osiągnij doskonałość operacyjną i lepiej zarządzaj całym procesem produkcji na zamówienie, niezależnie od trybu produkcji.

 • Współdzielenie procesów produkcyjnych i zdarzeń dotyczących produktów oraz lepsze zarządzanie kolejnością przy użyciu routingu przepływu
 • Dokonywanie graficznej synchronizacji produktów w celu uzyskania wglądu w przebiegi produkcyjne w czasie rzeczywistym
 • Zwiększenie wydajności operatorów i przepustowości produkcji dzięki równomiernemu rozkładaniu produkcji między linie produkcyjne, optymalizacji zasobów i wstępnemu planowaniu zapasów
Film: Oracle Manufacturing zwiększa możliwości kontroli w firmie Savola Food (3:23)
Kompleksowe zarządzanie liniami produkcyjnymi

Kompleksowe zarządzanie liniami produkcyjnymi

Fabryki dowolnej wielkości we wszystkich branżach produkcji dyskretnej mogą uzyskać pełny wgląd we wszystkie działania związane z realizacją zamówień produkcyjnych.

 • Umożliwienie produkcji opartej na współpracy i integracja planowania z liniami produkcyjnymi
 • Zarządzanie złożonymi transakcjami dotyczącymi partii produktów i śledzenie genealogii partii aż do poziomu surowców
 • Możliwość przeskoku do dowolnej operacji i dokładnego zmierzenia poziomów produkcji dzięki dynamicznemu routingowi i kalkulacji kosztów operacyjnych opartej na wielkości produkcji
Artykuł: Sherwin-Williams rozszerza swoją działalność operacyjną na cały świat
Zarządzanie jakością produkcji dyskretnej

Zarządzanie jakością produkcji dyskretnej

Zarządzaj danymi o jakości w całym przedsiębiorstwie za pomocą elastycznych wbudowanych mechanizmów zapewniania jakości.

 • Przeprowadzanie pełnego, kompleksowego procesu inspekcji obejmującego planowanie, realizację, raportowanie i dalsze działania.
 • Rejestrowanie niezgodności i działań naprawczych w jednym repozytorium
 • Zgodność z przepisami dzięki podpisom i rejestrom elektronicznym
Artykuł: Treasury Wine Estates: jakość na pierwszym miejscu

Pokrewne produkty i zasoby


Rozpocznij