Oracle Supplier Qualification Management Cloud

Förbättra hanteringen av leverantörer

Med denna omfattande lösning för att hantera leverantörernas kvalifikationer kan du bedöma leverantörsrisker, säkerställa regelefterlevnad och få insyn under hela relationen.

 • Visa aktuella leverantörshanteringsaktiviteter, en grafisk översikt över pågående aktiviteter samt rekommenderade åtgärder

  Visa aktuella leverantörshanteringsaktiviteter, en grafisk översikt över pågående aktiviteter samt rekommenderade åtgärder.

 • Kvalifikationsmodellen hjälper dig att definiera målsättningar och enkätfrågor samt göra en övergripande bedömning av leverantören

  Kvalifikationsmodellen hjälper dig att definiera målsättningar och enkätfrågor samt göra en övergripande bedömning av leverantören.

 • Genom användardefinierade frågor kan du samla in data om leverantörens kvalifikationer för att bedöma riskfaktorer som allmän kapacitet och ekonomisk stabilitet

  Genom användardefinierade frågor kan du samla in data om leverantörens kvalifikationer för att bedöma riskfaktorer som allmän kapacitet och ekonomisk stabilitet.

 • Generera en övergripande bedömning av leverantörsrisken baserat på fördefinierade kvalifikationer

  Generera en övergripande bedömning av leverantörsrisken baserat på fördefinierade kvalifikationer.Manage and Assess Supplier Risk

Systematically assess, manage, and monitor supplier qualifications, risk, and compliance with a complete solution.

 • Gather information based on business objectives and compliance requirements
 • Streamline supplier data collection, management, and monitoring
 • Reduce the risk of supplier-related issues with a full assessment
 • Receive early notification of expiring qualifications

Enhance Supplier Visibility

Minimize risk across your supplier base with complete, accurate, and up-to-date qualification information.

 • Maintain accurate and up-to-date supplier profiles
 • Organize data into meaningful qualification categories
 • Build sourcing event invitation lists based on unique supplier characteristics
 • Manage supplier risk across the relationship lifecycle

Get Started with ERP

Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Be om en personlig demonstration

Registrera dig efter ämne