Oracle SCM-lösningar — Discrete Manufacturing

Tillverkning på bästa sätt
Tillverkning på bästa sätt

Slimma hela tillverkningscykeln, skapa en optimal verksamhet, öka insynen och samarbetet, mildra riskerna och framtvinga regelefterlevnad.

Discrete Manufacturing

Uppfyll era åtaganden. Fabriker i alla storlekar i alla branscher får en komplett överblick över alla aktiviteter som rör tillverkningsarbetsorder.

Tillverkning

Tillverkning

Öka kapaciteten att genomföra arbetet på fabriksgolvet. Tillverkare av diskreta produkter kan öka produktiviteten genom att använda Oracle Manufacturing direkt som tillverkningssystem.

 • Öka operatörernas produktivitet och effektivitet med ett förenklat användargränssnitt
 • Öka överblicken och kontrollen på verkstadsgolvet och övervaka resultatet genom anpassningsbara vyer för arbetsledare
 • Tillgodose behoven i olika tillverkningsmiljöer med flexibla och konfigurerbara funktioner
 • Använd eKanban-planering och -genomförande genom att använda ledtider för produktpåfyllnad och efterfrågan
Video: Pella Standardizes Manufacturing Processes (2:19)
Outsourcing

Outsourcing

Inför gemensamma samarbetsprocesser med era partner vid outsourcing. Få heltäckande överblick så att ni proaktivt kan övervaka och hantera outsourcad tillverkning.

 • Skaffa full insyn i den övergripande statusen för outsourcad tillverkning
 • Spåra kvalitetsproblem som gäller levererade komponenter och färdiga produkter
 • Övervaka sälj- och inköpsaktiviteter för att uppfylla leveransscheman i tid
 • Samarbeta effektivt med godkända leverantörer och kontraktstillverkare
Faktablad: Driving Outsourced Manufacturing Best Practices (PDF)
Flödes- och lean-tillverkning

Flödes- och lean-tillverkning

Optimera verksamheten och hantera hela tillverkningsprocessen för bygga-till-order, oavsett tillverkningsmetod.

 • Dela produkttillverkningsprocesser och hantera arbetsflödet bättre genom flödesroutning
 • Synkronisera produkter grafiskt för att få realtidsöverblick över tillverkningsbatcher
 • Gör operatörerna mer effektiva och öka produktgenomströmningen med linjebalanserad tillverkning, resursoptimering och förplanerade lager
Video: Oracle Manufacturing Increases Control for Savola Food (3:23)
Komplett hantering av fabriksgolvet

Komplett hantering av fabriksgolvet

Fabriker i alla storlekar i alla branscher där produkterna går att särskilja kan skaffa sig komplett insyn i all aktivitet som rör tillverkningsarbetsorder.

 • Stödjer samarbete och integrerad planering på verkstadsgolvet
 • Hantera komplicerade batchtransaktioner och spåra batcher ända tillbaka till råmaterialen
 • Gå till vilken operation som helst och mät avkastningsnivåerna genom dynamisk routning och avkastningsbaserad driftkostnadsberäkning
Artikel: Sherwin-Williams Spreads Operations Worldwide
Kvalitetshantering av produkter

Kvalitetshantering av produkter

Hantera kvalitetsdata i hela företaget med flexibla kvalitetsinsamlingar.

 • Genomför en komplett granskningsprocess med planering, genomförande, rapportering och uppföljning.
 • Spara information om avvikelser och korrigerande åtgärder på ett och samma ställe
 • Följ föreskrifter genom e-signaturer och e-arkiv
Artikel: Treasury Wine Estates: Obevekligt fokus på kvalitet


Relaterade produkter och resurserKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne