Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Oracle Legal

Oracle-nedladdningar
Juridiska meddelanden

Sekretess hos Oracle
Oracles allmänna sekretesspolicy

1. INTRODUKTION

I Oracles allmänna sekretesspolicy (även kallad ‘Sekretesspolicyn’) finns information om insamling, användning, delning och behandling av personuppgifter som genomförs av Oracle Corporation och dess dotterbolag (“Oracle”, “vi” och “oss”) i samband med användning av Oracle-webbplatser, mobilapplikationer och sidor på sociala medier som länkar till denna sekretesspolicy, din interaktion med Oracle under möten öga mot öga, på Oracle-evenemang och i samband med andra aktiviteter rörande offlineförsäljning och marknadsföring. I den här sekretesspolicyn förklarar vi också de val du har rörande behandlingen.

Den här Sekretesspolicyn ändrades senast den 25 maj 2018. Sekretesspolicyn kan ändras över tid, till exempel för att uppfylla lagstadgade krav och ändrade verksamhetsbehov. Den mest uppdaterade versionen finns på den här webbplatsen. Om vi genomför viktiga förändringar som du behöver känna till informerar vi dig också på annat lämpligt sätt (t.ex. via ett popupmeddelande eller ett meddelande om förändringar på vår webbplats). Om du vill visa den tidigare versionen av den här sekretesspolicyn kan du klicka här.

I den här sekretesspolicyn används begreppet personuppgifter, och det avser information som kan användas till att identifiera en viss person. Det kan bland annat vara namn, adress, e-postadress, företagskontaktuppgifter och information som samlas in när du interagerar med oss via våra webbplatser och på evenemang. Personuppgifterna kallas även information om dig. Du kan läsa mer om de typer av information om dig som vi kan komma att behandla i avsnitt 4 nedan.

SEKRETESSPOLICYNS OMFATTNING

Se
mer
 • Den här sekretesspolicyn gäller för behandling av personuppgifter som tillhandahålls av Oracle-besökare och användare av olika Oracle-webbplatser, deltagare i Oracle-evenemang, kunder och presumtiva kunder och deras representanter, abonnenter på Oracle Magazine och Oracle Profit Magazine samt leverantörer och affärspartner och deras representanter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG VID BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Oracle Corporation och dess dotterbolag är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter så som beskrivs i den här Sekretesspolicyn.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Se
mer
 • Oracle behandlar personuppgifter både offline och online. Information om dig kan i vissa fall direkt identifiera dig, medan den i andra fall endast indirekt kan identifiera dig.

VARIFRÅN HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Oracle hämtar information från våra interaktioner med dig, online och offline, under evenemang, korrespondens via e-post och telefon, tredjepartsleverantörer och interaktioner med våra webbplatser.

VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Vi använder dina personuppgifter till att svara på dina förfrågningar, leverera funktioner på våra webbplatser, administrera våra prenumerationer, marknadsföra samt anpassa produkter och tjänster efter dina eller ditt företags intressen, genomföra transaktioner och behandla beställningar, utveckla och förbättra prestanda hos våra webbplatser, produkter och tjänster och se till att de är säkra samt efterleva tillämpliga lagar, t.ex. om vi får en bortvalsbegäran.

HUR KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

Se
mer
 • Dina personuppgifter delas i Oracles hela organisation och med tredje part som distributörer eller återförsäljare, tjänsteleverantörer och offentliga organ, myndigheter, rättsliga organ och brottsbekämpande organ.

VILKA VALMÖJLIGHETER HAR DU?

Se
mer
 • Vi erbjuder flera val när det gäller den information vi behandlar om dig. Du kan välja bort, motsätta dig eller begränsa vår användning av dina personuppgifter, ta bort, ändra eller korrigera dina personuppgifter och få tillgång till dina personuppgifter.

HUR KONTAKTAR DU ORACLE RÖRANDE FRÅGOR, KOMMENTARER OCH KLAGOMÅL?

Se
mer
 • Om du tror att dina personuppgifter har använts på ett sätt som inte är förenligt med sekretesspolicyn kan du kontakta det globala dataskyddsombudet, Global Data Protection Officer.

2. OMFATTNING

Den här sekretesspolicyn gäller behandlingen av personuppgifter inom Oracle för:

 • besökare på och användare av olika Oracle-webbplatser, inklusive våra webbplatser på oracle.com, i program på datorer och mobila enheter och våra sidor på sociala medier som länkar till den här sekretesspolicyn (gemensamt kallat webbplatserna)
 • deltagare vid Oracle-evenemang, t.ex. Oracle OpenWorld
 • kunder, presumtiva kunder och deras representanter
 • abonnenter på Oracle Magazine och Oracle Profit Magazine
 • leverantörer, affärspartner och deras representanter.

När du interagerar med våra webbplatser har du även möjlighet att länka och ansluta till webbplatser, tjänster, sociala nätverk, applikationer och andra funktioner från andra än Oracle. Om du aktiverar de här funktionerna kommer andra parter än Oracle att behandla information om dig. Oracle har ingen kontroll över dessa funktioner hos andra parter. Vi uppmuntrar dig att se över dessa parters sekretesspolicy innan du använder funktionerna.

3. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Oracle Corporation och dess dotterbolag är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter så som beskrivs i den här Sekretesspolicyn. En lista över Oracle-enheter finns här. Välj en region och ett land om du vill visa den registrerade adressen och kontaktuppgifterna till den eller de Oracle-enheter som finns i varje land.

4. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH FRÅN VILKA KÄLLOR?

Oracle kan behandla information om dig insamlad såväl offline som online.

 • Offlineinformation om dig kommer från vår interaktion med dig under möten ansikte mot ansikte, vid Oracle-evenemang, konferenser, workshops och sammankomster.
 • Onlineinformation om dig kommer från din aktivitet på våra webbplatser, till exempel i samband med dina Oracle-konton, frågor före eller under en försäljningsprocess, prenumeration på våra tidskrifter och från din interaktion med Oracle via elektroniska kommunikationsverktyg som e-post och telefon. Information om dig kan också tillhandahållas av utomstående källor, t.ex. datainsamlare som kanske inte har en relation med dig.

  Onlineinformation om dig kan också komma från användning av cookies och liknande teknik (t.ex. pixeltaggar och enhetsidentifierare) på våra webbplatser eller webbplatser från tredje part. Mer information om cookies och liknande teknik finns i avsnitt 11 nedan.

Information om dig som Oracle kan samla in och behandla är bland annat:

 • namn och fysisk adress, e-postadresser och telefonnummer
 • demografiska attribut knutna till personuppgifter som identifierar dig
 • fotografier och omdömen
 • transaktionsdata, inklusive beställda produkter och tjänster, finansiell information och betalningsmetoder.
 • företagsdata, som namn, storlek och plats för företaget du arbetar för och din roll inom företaget
 • uppgifter från undersökningar och offentligt tillgänglig information, t.ex. inlägg på sociala medier.
 • unika ID:n som ID för din mobila enhet eller webbläsarens cookie-ID
 • IP-adress och information som kan härledas från IP-adressen, t.ex. geografisk plats
 • information om den enhet du använder, t.ex. webbläsare, enhetstyp, operativsystem, om du har eller använder appar och önskat språk
 • beteendemässiga data för den internetanslutna dator eller enhet du använder när du interagerar med webbplatser, t.ex. reklam du klickar på eller visar, webbplatser och innehållsområden, datum och tid för aktiviteter eller vilken webbsökning som användes för att hitta och navigera till en plats.

Observera att Oracle inte kontrollerar det innehåll du publicerar på Oracle-gruppforum och sociala nätverk. I vissa fall kan sådant innehåll vara offentligt tillgängligt på internet. Du bör noga överväga huruvida du vill skicka personuppgifter till dessa forum eller sociala nätverk och om du vill göra din profil tillgänglig för andra användare. Du bör anpassa allt innehåll du skickar med det här i åtanke.

5. VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • kommunicera och svara på dina förfrågningar till Oracle
 • leverera funktioner på våra webbplatser och se till att teknik och funktioner fungerar som de ska
 • administrera prenumerationer på Oracle Magazine och Oracle Profit Magazine
 • marknadsföra våra produkter och tjänster eller relaterade produkter och tjänster samt anpassa våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter efter dina eller företagets intressen
 • genomföra transaktioner med kunder, leverantörer och affärspartner och behandla beställningar av Oracles produkter och tjänster
 • analysera, utveckla, förbättra och optimera användning, funktion och prestanda hos våra webbplatser och produkter och tjänster.
 • hantera säkerheten för våra webbplatser, nätverk och system
 • följa gällande lagar och förordningar och bedriva vår verksamhet

Dessa ändamål beskrivs nedan i detalj.

Kommunicera och svara på dina förfrågningar till Oracle

Om du tar kontakt med oss (t.ex. genom att skicka ett kontaktformulär på våra webbplatser, delta i Oracle-evenemang eller andra tillfällen, skicka ett e-postmeddelande eller besöka sociala medieplattformar), behandlar vi information om dig för att kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar och frågor. Vi kan också behandla personuppgifter för att interagera med dig på sociala nätverk från tredje part.

Leverera funktioner på våra webbplatser och se till att teknik och funktioner fungerar som de ska

När du väljer att registrera dig hos oss (till exempel för att använda våra användargrupper) måste vi behandla personuppgifter som tillhandahålls av dig så att vi kan skapa och administrera ett personligt konto åt dig. När du skapar ditt konto skickar vi din personliga inloggningsinformation. Med den här personliga informationen kan vi administrera ditt konto, till exempel ändra lösenordet åt dig.

Administrera prenumerationer på Oracle Magazine och Oracle Profit Magazine

Om du prenumererar på våra tidskrifter (som Oracle och Profit), behandlar vi information om dig för att administrera din prenumeration på våra tidskrifter (inklusive förnyelseprocessen).

Marknadsföra våra produkter och tjänster eller relaterade produkter och tjänster samt skräddarsy våra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter

Oracle kan använda information om dig till att informera dig om nya produktutgåvor och serviceutvecklingar, evenemang, aviseringar, uppdateringar, priser, villkor, specialerbjudanden och tillhörande kampanjer och erbjudanden (inklusive via nyhetsbrev). Oracle kan också använda personuppgifter till att marknadsföra Oracles produkter och tjänster eller relaterade produkter och tjänster. Vi kan även låta våra distributörer, återförsäljare eller partner meddela dig om våra produkter och tjänster eller deras relaterade produkter eller tjänster (t.ex. via gemensamma försäljnings- och produktkampanjer). Vi gör vårt bästa för att anpassa webbplatsbesök, marknadsföringsupplevelser och kommunikation så att dessa blir relevanta för dig. Det här händer till exempel om du registrerar dig för en Oracle-grupp eller ett program som Oracle Partner Network eller Oracle Technology Network.

Om du deltar i ett evenemang kan Oracle behandla information om dig som samlats i samband med evenemanget och dela information om din närvaro med ditt företag. Oracle kan också tillåta utsedda evenemangspartner eller konferenssponsorer att skicka dig upp till två meddelanden kopplade till din evenemangsnärvaro. Observera att våra partner eller konferenssponsorer kan begära information direkt från dig vid konferensbås eller presentationer. Om du tillhandahåller information faller deras användning av dina uppgifter under deras sekretessregler.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att publicera omdömen på våra webbplatser. I sådana fall ber vi först om din tillåtelse att använda ditt namn och ditt omdöme.

Genomföra transaktioner med kunder, leverantörer och affärspartner och behandla köp av våra produkter och tjänster

Om du beställer våra produkter och tjänster, eller om du tillhandahåller tjänster till Oracle, våra anställda, kunder eller partner som leverantör eller samarbetspartner, behandlar Oracle information om dig. Det kan handla om att vi behöver delta i och administrera relevanta transaktioner (t.ex. skicka fakturor och betalningar), administrera din beställning och hjälpa dig att igång med användningen av våra produkter och tjänster (t.ex. kontakta dig för att aktivera betalning av molntjänster). Om du hämtar produkter eller tjänster från våra webbplatser använder Oracle information om dig till att bekräfta viss information om beställningen (till exempel att du inte stöter på problem under hämtningsprocessen).

Analysera, utveckla, förbättra och optimera användning, funktion och prestanda hos våra webbplatser och produkter och tjänster

Vi kan behandla personuppgifter i syfte att analysera, utveckla, förbättra och optimera användning, funktion och prestanda hos våra webbplatser och produkter och tjänster och marknadsförings- och försäljningskampanjer. Om webbplatserna tillåter dig att delta i interaktiva diskussioner, skapa en profil, publicera kommentarer, affärsmöjligheter eller annat innehåll, kommunicera direkt med en annan användare eller på annat sätt delta i nätverksaktiviteter kan Oracle behandla personuppgifter under modereringen av de här aktiviteterna.

Hantera säkerheten för våra webbplatser, nätverk och system

Vi kan samla in användningsdata för webbplatser i säkerhet- och driftshanteringssyfte för att hålla våra webbplatser, nätverk och system säkra, eller undersöka och förebygga potentiella bedrägerier, inklusive annonsbedrägerier och cyberattacker och upptäcka bots.

Följa gällande lagar och förordningar och driva vår verksamhet

I vissa fall måste vi behandla personuppgifter för att efterleva tillämpliga lagar och förordningar. Det kan till exempel vara för att svara på en begäran från en myndighet eller försvara ett rättsligt anspråk. Vi kan också behandla personuppgifter i samband med vår verksamhets prestanda och drift, t.ex. för att genomföra interna revisioner och utredningar eller för finansiering, redovisning och arkivering och försäkring.

6. VILKEN GRUND HAR VI FÖR ATT BEHANDLA INFORMATION OM DIG?

För gäller behandling av personuppgifter som samlas in inom EU har vi följande grund:

 • För att kunna kommunicera på ett lämpligt sätt med dig och svara på dina förfrågningar behöver vi behandla information om dig. Vi har därför berättigat intresse av att behandla informationen.
 • För att kunna delta i transaktioner med kunder, leverantörer och affärspartner, och för att kunna behandla inköp och hämtningar av våra produkter och tjänster, behöver vi behandla information om dig så som är nödvändigt för att kunna ingå och fullgöra ett avtal med dig.
 • Vi behandlar personuppgifter i marknadsförings- och försäljningssyfte baserat på ditt samtycke, där så angavs på våra webbplatser när dina personuppgifter samlades in, eller med nämnda berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster.
 • Vi hävdar vårt berättigade intresse när vi analyserar, utvecklar, förbättrar och optimerar våra webbplatser, produkter och tjänster och upprätthåller säkerheten för våra webbplatser, nätverk och system.
 • För att efterleva gällande lagar och förordningar, t.ex. efterleva ett domstolsföreläggande eller annan rättslig process, eller behandla en bortvalsbegäran.

7. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI PERSONUPPGIFTER

Oracle har följande lagringstider för personuppgifter:

 • Information om dig som vi samlar för att delta i transaktioner med våra kunder, leverantörer och affärspartner, och för att behandla köp av våra produkter och tjänster, behålls under hela transaktionstiden eller tjänsteperioden, eller längre om det är nödvändigt för att efterleva registerkrav och lagar.
 • Om du har registrerat dig för ett Oracle-konto behålls kontoinformationen så länge ditt konto är aktivt. Ditt konto och kontoinformationen tas bort om du inte loggar in under 18 på varandra följande månader. Oracle behåller register över raderingen under 90 dagar.
 • Om du har registrerat dig för att ta emot våra nyhetsbrev och bloggar, inklusive Oracle Magazine och Profit Magazine, behåller vi dina prenumerationsuppgifter så länge du är inlagd i våra distributionslistor. Oracle behåller register över raderingen under 30 dagar.
 • Kontaktinformation som e-postadress eller telefonnummer som samlas in online på våra webbplatser eller offline via interaktion med dig på Oracle-evenemang och konferenser, som används för direkt marknadsföring och säljaktiviteter, behålls så länge vi har en aktiv (kund)relation med dig. Vi behandlar dig som aktiv kontakt om (i) du har interagerat med Oracle eller uppdaterat dina kontaktuppgifter och preferenser under de senaste 18 månaderna, och (ii) du inte har skickat in någon raderingsbegäran.
 • Om du har kontaktat oss via Oracle-säljarchatten tar vi bort alla kopior på samtalet 90 dagar efter det att chatten har avslutats.
 • Personuppgifter som behövs för att upprätthålla dina bortvalsinställningar behålls i 20 år (eller längre om det är nödvändigt för att följa tillämplig lagstiftning).

8. NÄR OCH HUR KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

Dela inom Oracle

Oracle är en global organisation och information om dig kan delas globalt i hela vår världsomspännande organisation. En lista över Oracle-enheter finns här. Välj en region och ett land om du vill visa den registrerade adressen och kontaktuppgifterna till den eller de Oracle-enheter som finns i varje land.

Oracle-anställda är endast behöriga att få tillgång till personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för ändamålet och för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dela med tredje part

Vi kan dela personuppgifter med följande tredje parter:

 • tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster (t.ex. kreditkortsbearbetning, orderhantering, analyser, evenemangs-/kampanjhantering, webbplatshantering, informationsteknik och tillhörande infrastruktur, kundservice, e-postleverans, revision och andra liknande tjänster) för att dessa tjänsteleverantörer ska kunna utföra affärsfunktioner på uppdrag av Oracle
 • Oracle-distributörer eller återförsäljare som ytterligare ska följa upp med dig kopplat till dina intressen, specifika partner som erbjuder kompletterande produkter och tjänster eller tredje part i samband med visning av intressebaserad reklam
 • relevanta tredjepartsaktörer i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller någon del av vår verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med en konkurs eller liknande förfarande)
 • så som krävs enligt lag, t.ex. för att efterleva ett domstolsföreläggande eller andra rättsliga processer, när vi i god tro tror att ett avslöjande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, undersöka bedrägerier, eller svara på begäranden från myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland, för nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

När tredje part ges tillgång till personuppgifter vidtar vi lämpliga kontraktsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna endast behandlas i den utsträckning som är nödvändig, i enlighet med denna Sekretesspolicy, och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

9. HUR HANTERAS PERSONUPPGIFTER GLOBALT?

Oracle är ett globalt företag med verksamhet i över 80 länder och personuppgifter behandlas globalt. Om personuppgifter överförs till en Oracle-mottagare i ett land som inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, vidtar Oracle åtgärder för att skydda information om dig, t.ex. att se till att sådana överföringar omfattas av villkoren i EU-modellklausulerna.

Oracle efterlever vidare EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som har upprättats av Department of Commerce i USA angående insamling, användning och lagring när en kund och Oracle har avtalat om att överföringar av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) eller Schweiz kommer att överföras och behandlas i enlighet med Privacy Shield för de berörda tjänsterna. Vid genomförande av dessa aktiviteter för kunder i EES eller Schweiz innehar och/eller behandlar Oracle personuppgifter från kunden i EES eller Schweiz under ledning av kunden. Oracle kommer sedan att ansvara för att se till att tredje part som agerar för Oracles räkning gör detsamma. Oracle har certifierat till Department of Commerce att Oracle följer Privacy Shield-principerna. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i den här policyn och Privacy Shield-principerna har Privacy Shield-principerna företräde. Mer information om Privacy Shield-programmet och Oracles certifiering finns på https://www.privacyshield.gov.

En lista över de enheter som omfattas av Oracles självcertifiering för Privacy Shield finns på webbplatsen för Privacy Shield. När det gäller personuppgifter som har mottagits eller överförts i enlighet med Privacy Shield Framework är Oracle föremål för de reglerande tillsynsbefogenheterna hos Federal Trade Commission i USA och har förbundit sig att samarbeta med EU:s dataskyddsmyndigheter.

10. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Oracle har implementerat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, skada, ändringar, otillåten spridning eller åtkomst, samt alla andra former av olaglig behandling.

11. VILKA COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK ANVÄNDER VI PÅ VÅRA WEBBPLATSER?

Cookies och liknande teknik (t.ex. pixeltaggar och enhetsbeteckningar) används av Oracle och våra marknadsföringsteknikpartner för att känna igen dig eller din enhet på, utanför och mellan olika tjänster och enheter för de ändamål som anges i avsnitt 5 ovan.

 • När använder vi cookies och liknande teknik?

Cookies är små textfiler som innehåller en teckensträng och som unikt identifierar en webbläsare på en enhet som är ansluten till internet. Alla webbläsare som besöker våra webbplatser tar emot cookies från oss. Vi lägger också cookies i din webbläsare när du besöker webbplatser som inte tillhör Oracle och som har våra pluginprogram eller taggar. Vi använder cookies och annan teknik på alla våra webbplatser för att garantera bästa möjliga och säkraste upplevelse på våra webbplatser och för att ge dig anpassad information om produkter och tjänster. Oracle använder också cookies eller liknande teknik på sina webbplatser för att samla in information som ID för din mobila enhet, IP-adress och annan information om din enhet, samt beteendemässiga data för enhetsanvändning på våra webbplatser (exempelvis vilka sidor du visar, vilka länkar du klickar på, vilka dokument du hämtar). Denna information bidrar till Oracles marknadsförings- och datamolntjänster som utformats för att tillhandahålla riktade tjänster för digital marknadsföring och personanpassning till Oracle Marketing och Data Cloud-kunder. Vår insamling, användning och delning av data i relation till dessa behandlingsaktiviteter, inklusive dina specifika val, beskrivs i Oracles sekretesspolicy för Marketing Cloud och Data Cloud.

 • Vilka typer av cookies används av Oracle?

Du kan klicka här om du vill ha information om vilka typer av cookies som används av Oracle.

 • Hur ändrar jag mina cookieinställningar?

Om du besöker våra webbplatser kan du använda vårt cookieinställningsverktyg och välja bort cookies som inte behövs för att aktivera kärnfunktioner på webbplatsen, t.ex. reklam- och funktionscookies här.

Du kan också använda Oracle Data Cloud-bortvalsverktyget här och välja bort intressebaserad marknadsföring från Oracle och andra deltagande annonseringsteknikföretag som förser dig med intressebaserade annonser för Oracles räkning. Observera att Oracle Data Cloud-bortvalsverktyget endast fungerar i den webbläsare där inställningarna görs, och de fungerar endast om webbläsaren är inställd för att acceptera cookies från tredje part.

Om du inte vill ta emot cookies kan du också ändra webbläsarinställningarna på datorn eller enheten där du använder våra tjänster. De flesta webbläsare har även funktioner som låter dig granska och radera cookies, inklusive Oracle-cookies.

12. VILKA VALMÖJLIGHETER HAR DU?

Vi erbjuder flera val i fråga om den information vi behandlar om dig.

 • Välja bort vår användning av dina personuppgifter
  Du kan återkalla samtycke som du tidigare har givit rörande behandling av information om dig, exempelvis för e-postmarknadsföring från Oracle.
 • Ta bort personuppgifter
  Du kan be oss att radera eller ta bort all eller viss information om dig.
 • Ändra eller rätta personuppgifter
  Du kan redigera viss information om dig. Du kan också be oss att ändra, uppdatera eller rätta till information om dig i vissa fall, särskilt om den är felaktig.
 • Göra invändningar mot eller begränsa användningen av personuppgifter
  Du kan be oss att sluta använda all eller viss information om dig (exempelvis om vi inte har någon laglig rätt att fortsätta använda den) eller begränsa användningen av den (t.ex. om informationen om dig är felaktig).
 • Rätt till tillgång till eller att få ut informationen om dig
  Du kan också be oss att få en kopia av informationen om dig och kan begära att få en kopia av informationen i ett maskinläsbart format om du bor inom EU eller i något annat land som ger dig denna rätt enligt lag.

Du kan utöva dessa val i enlighet med tillämpliga lagar enligt anvisningarna på sidan Sekretessalternativ eller genom att fylla i vårt förfrågningsformulär.

13. SAMLAR NI IN KÄNSLIG INFORMATION OCH PERSONUPPGIFTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV BARN?

Känsliga personuppgifter.

Vi ber dig att inte skicka och inte dela några känsliga personuppgifter (till exempel av myndigheter utfärdade personnummer och ID-nummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsa, genetiska eller biometriska uppgifter, brottslig bakgrund eller medlemskap i fackförening).

Skydd för barn

Oracle är ett företag som fokuserar på företags behov och våra webbplatser är därför inte riktade mot minderåriga och Oracle främjar och marknadsför inte sina tjänster till minderåriga, förutom i mycket begränsad utsträckning som del av särskilda utbildningsprogram med uppsökande verksamhet med föräldrarnas tillstånd. Om du tror att Oracle felaktigt eller oavsiktligt har samlat in personuppgifter rörande en minderårig genom våra webbplatser utan vederbörligt medgivande kan du meddela du oss med förfrågningsformulär så att vi omedelbart kan ta bort informationen från våra servrar och göra andra nödvändiga korrigeringar. Dessutom kan du använda samma formulär för att begära borttagning av innehåll eller information som publicerades på våra webbplatser när den registrerade användaren var under 16 år. Den typen av begäran garanterar inte fullständig borttagning av innehåll eller information, eftersom till exempel en del av innehållet kan ha publicerats på nytt av en annan användare.

14. HUR KONTAKTAR DU ORACLE RÖRANDE FRÅGOR, KOMMENTARER OCH KLAGOMÅL?

Oracle har utsett ett globalt dataskyddsombud: Global Data Protection Officer. Om du tror att dina personuppgifter har använts på ett sätt som inte är förenligt med den här Sekretesspolicyn eller dina val, eller om du har ytterligare frågor, kommentarer eller förslag som rör den här sekretesspolicyn, kontaktar du den dataskyddsansvariga genom att fylla i ett förfrågningsformulär.

Skriftliga förfrågningar till det globala dataskyddsombudet kan ställas till:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
U.S.A.

15. TVISTLÖSNING ELLER INLÄMNING AV KLAGOMÅL

Om du har några klagomål angående Oracles efterlevnad av den här sekretesspolicyn ber vi dig att först kontakta oss. Oracle kommer att utreda och försöka lösa klagomål och tvister angående användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med den här Sekretesspolicyn, och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om du har ett olöst sekretess- eller dataproblem som du anser Oracle inte har behandlat på ett tillfredsställande sätt kontaktar du Oracles tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) i USA på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under vissa förhållanden, som beskrivs på Privacy Shield-webbplatsen kan du åberopa bindande skiljedom när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet om du är bosatt i någon av EU:s medlemsstater.

16. ORACLES HUVUDKONTOR

Oracles huvudkontor finns på:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, USA

Tel: +1 650 506 7000
Fax: +1 650 506 7200


Mer information