Oracle CPQ Cloud for Channel Partners — możliwości

Zapewnij partnerom możliwość łatwej sprzedaży

Udostępnij narzędzia sprzedaży instruowanej, aby partnerzy sprzedaży, odsprzedawcy VAR i dystrybutorzy mogli łatwo prowadzić z Tobą interesy.

Daj partnerom narzędzia pozwalające w ciągu kilku sekund generować opatrzone odpowiednimi znakami towarowymi oferty i propozycje sprzedaży dla ich klientów

Daj partnerom narzędzia pozwalające w ciągu kilku sekund generować opatrzone odpowiednimi znakami towarowymi oferty i propozycje sprzedaży dla ich klientów.

Pozwól partnerom samodzielnie sporządzać oferty i zamówienia online

Pozwól partnerom samodzielnie sporządzać oferty i zamówienia online

 • Szybsze reagowanie na oczekiwania klientów za pośrednictwem kanałów partnerów
 • Niższe koszty utrzymania kanałów
 • Dokładniejsze dane
Dokumentowanie konfiguracji produktów i reguł sprzedaży instruowanej

Dokumentowanie konfiguracji produktów i reguł sprzedaży instruowanej

 • Sprzedawanie produktów dopasowanych do potrzeb klientów
 • Wyeliminowanie ryzyka błędów w sporządzanych ofertach
 • Formułowanie rekomendacji dotyczących sprzedaży wiązanej i produktów wyższej klasy (dodatkowych)
Analizowanie i raportowanie operacji tworzenia ofert w kanałach

Analizowanie i raportowanie operacji tworzenia ofert w kanałach

 • Poprawa widoczności sprzedaży w kanałach
 • Usprawnienie prognozowania sprzedaży i zużycia materiałów
 • Identyfikowanie mocnych i słabych stron partnerów w odniesieniu do różnych oferowanych produktów
Zarządzanie cenami i rabatami/narzutami specyficznymi dla partnerów

Zarządzanie cenami i rabatami/narzutami specyficznymi dla partnerów

 • Szybsze reagowanie na oczekiwania klientów
 • Wyeliminowanie błędów w cenach i niezamierzonych ustępstw cenowych
 • Zmniejszenie ryzyka niezgodności umów z przepisami
Zarządzanie jednym katalogiem produktów i bazą reguł dla różnych kanałów

Zarządzanie jednym katalogiem produktów i bazą reguł dla różnych kanałów

 • Udostępnienie spójnego środowiska obsługi klienta we wszystkich kanałach sprzedaży
 • Obniżenie kosztów prowadzenia i administrowania katalogiem produktów
 • Zwiększenie integralności danych w różnych systemach


Zacznij już teraz