Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice — Od zamówienia do zamknięcia

Nowoczesna najlepsza praktyka dla procesu „od zamówienia do zamknięcia”
Zamykaj zamówienia szybciej

Od zamówienia do zamknięcia możliwości handlowej

Funkcje mobilne, społecznościowe, chmurowe i analityczne wbudowane w nowoczesne najlepsze praktyki umożliwiają szybsze finalizowanie transakcji i skracają cykl sprzedaży. Wykorzystaj lepiej wiedzę o klientach. Zwiększ produktywność przedstawicieli handlowych za pomocą narzędzi opartych na regułach. Przeglądaj i monitoruj możliwości handlowe w trakcie całego cyklu sprzedaży. Współpracuj z całym przedsiębiorstwem, korzystając z bezpiecznych mediów społecznościowych i mobilnych. Skorzystaj z poniższej nowoczesnej najlepszej praktyki, traktując ją jako plan działania, który umożliwi Ci zoptymalizowanie działu sprzedaży i zapewnienie jego dalszego rozwoju.

Szybsze, łatwiejsze i efektywniejsze zamykanie zamówień

  • Automatyzacja pracy działu sprzedaży
  • Większa dostępność i produktywność dzięki technologiom mobilnym
  • Wbudowana analityka sprzedaży
  • Zarządzanie wydajnością sprzedaży
  • Pulpity oparte na rolach

Przeglądanie zdobytych zleceń
Ikona Przeglądanie zdobytych zleceń Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Przeglądanie zdobytych zleceń

Przejrzyj pulpit w poszukiwaniu zdobytych zleceń i otwartych zamówień.


Potwierdzanie transakcji
Ikona Potwierdzanie transakcji Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Potwierdzanie transakcji

Upewnij się, że wszystkie wymagane dokumenty firmowe i prawne zostały wypełnione, podpisane i wysłane do kontrolowanego repozytorium.


Monitorowanie możliwości handlowych
Ikona Monitorowanie możliwości handlowych Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Monitorowanie możliwości handlowych

Przeglądaj możliwości handlowe z poziomu pulpitu na wszystkich etapach cyklu sprzedaży.


Zamykanie możliwości handlowej
Ikona Zamykanie możliwości handlowej Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Zamykanie możliwości handlowej

Przeprowadź automatyczne zamykanie możliwości handlowych w oparciu o reguły.


Zacznij