Oracle Management Cloud

Analityka w chmurze i uczenie maszynowe usprawniają zarządzanie hybrydowymi środowiskiem chmurowym
Analityka w chmurze i uczenie maszynowe usprawniają zarządzanie hybrydowymi środowiskiem chmurowym
Film: Compasso poprawia wydajność pracy działu IT o 50%
Film: Compasso poprawia wydajność pracy działu IT o 50 procent

Autonomiczne funkcje zarządzania zawarte w rozwiązaniu Oracle Management Cloud, takie jak ujednolicone gromadzenie danych, analizy z wykorzystaniem uczenia maszynowego i prognozowanie, pozwoliły Compasso poprawić wydajność pracy o 50 procent oraz umożliwiły automatyczne wykrywanie i usuwanie anomalii wskazujących na potencjalne obszary problemowe.

Oracle Management Cloud
Łatwy start do Oracle Management Cloud

Przetestuj rozwiązanie Oracle Management Cloud Log Analytics dla Oracle Database w 60 minut.

Macierz podejmowania decyzji Ovum
Macierz podejmowania decyzji Ovum: Wybieranie rozwiązania administracyjnego opartego na wielu chmurach i chmurze hybrydowej

Ovum uznaje Oracle za lidera.

Prezentacja Zarządzanie wydajnością aplikacji
Szybsze identyfikowanie problemów z wydajnością działania aplikacji

Zobacz, jak Oracle Management Cloud ułatwia zmodernizowanie procesów zarządzania systemami.

 

Zacznij korzystać z rozwiązania Oracle Management Cloud bezpłatnie

Nowy rozdział w automatyzacji: Autonomiczne zarządzanie

Działy IT już wiedzą, że nadszedł czas autonomii, bez ręcznej interwencji człowieka.

Działy IT już wiedzą, że nadszedł czas autonomii, bez ręcznej interwencji człowieka.

Wszyscy wiemy o autonomicznych samochodach i bazach danych, ale co narzędzia uczenia maszynowego mogą zaoferować w sferze utrzymania środowisk informatycznych? Rozwiązanie Oracle Management Cloud, z wbudowanymi funkcjami autonomicznymi, pomaga działom odpowiedzialnym za utrzymanie i bezpieczeństwo systemów IT zminimalizować ryzyko, a z drugiej strony usprawnić współpracę specjalistów od programowania i operacji.

Oracle Management Cloud to integralny składnik pakietu adaptacyjnych, inteligentnych produktów Oracle do zarządzania zabezpieczeniami i systemami. Stanowi kompletne i zintegrowane rozwiązanie umożliwiające administrowanie i ochronę hybrydowych środowisk informatycznych.

Chmurowe systemy zarządzania

Chmurowe systemy zarządzania mogą przyjmować i przetwarzać ogromne ilości uporządkowanych i nieuporządkowanych danych bez jakiegokolwiek udziału klientów.

To produkt typu SaaS, co oznacza, że klient tylko go używa. Nie trzeba wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych. Rozwiązanie pomaga zabezpieczać, organizować pracę działu IT i wspomagać współpracę specjalistów od programowania i operacji, oferując wbudowane funkcje uczenia maszynowego automatycznie generujące odpowiedzi na różne pytania informatyczne. Aby z niego korzystać, nie trzeba być ekspertem od wewnątrzfirmowych danych. Autonomiczne funkcje zapewniają trzy podstawowe korzyści.

Kompleksowa, inteligentna platforma administracyjna

Co prawda działy informatyczne inwestują w systemy automatyzacji już od kilkudziesięciu lat, ale osiągane korzyści nie dotrzymują kroku teoretycznemu potencjałowi oferowanemu przez coraz to nowe narzędzia. Kluczowym problemem jest ilość narzędzi. Teraz są one udostępniane również w chmurze. W praktyce kłopot polega na komplikacjach, jakie się pojawiają, gdy trzeba podjąć decyzje na podstawie informacji z różnych narzędzi nieprzystosowanych do współdziałania. Oracle Management Cloud to ujednolicone rozwiązanie, które nie tylko integruje dane, ale również zawiera narzędzia do wykonywania wszystkich zadań z dziedziny zarządzania infrastrukturą IT. Ponadto narzędzia te działają w niejednorodnych środowiskach i chmurach hybrydowych, pozwalając uzyskać całościowy obraz i szczegółowy wgląd w środowisko informatyczne oraz zautomatyzować reakcje.

Ujednolicona chmurowa platforma, już w standardzie z funkcjami uczenia maszynowego, całkowicie eliminuje ręczne prace konserwacyjne, umożliwiając równocześnie proaktywne monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie wielu problemów.

Ujednolicona chmurowa platforma, już w standardzie z funkcjami uczenia maszynowego, całkowicie eliminuje ręczne prace konserwacyjne, umożliwiając równocześnie proaktywne monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie wielu problemów.

Szybki i łatwy wgląd w działalność operacyjną

Wykorzystując rożne mechanizmy uczenia maszynowego, w tym korelowania, wykrywania anomalii, grupowania i prognozowania, Oracle Management Cloud potrafi błyskawicznie i bez udziału człowieka udzielić szeregu odpowiedzi. Zacznij analizę sytuacji od postawienia następujących pytań:

  • Czy to, co widzę, jest stanem normalnym, czy nie?
  • Których użytkowników dotyczy zdarzenie?
  • Co spowodowało problem?
  • Co dalej robić?
  • Jak temu zapobiec w przyszłości?
Chmurowe systemy zarządzania

Wykorzystywanie rożnych mechanizmów uczenia maszynowego do szybkiego udzielania szeregu odpowiedzi bez udziału człowieka. (tekst jest powiązany z ilustracją)


Automatyczne działania zapobiegawcze i naprawcze

Jednym z najtrudniejszych aspektów automatyzacji zarządzania środowiskiem IT jest aktywne reagowanie, zanim problem dotknie użytkowników lub klientów. Odpowiedzią na to wyzwanie jest mechanizm organizacyjny wbudowany w rozwiązaniu Oracle Management Cloud. Co w przypadku, gdy system wykryje, że jedna z aplikacji następnego dnia osiągnie maksimum wykorzystania? Funkcja automatycznego reagowania przydzieli dodatkowe zasoby, a w razie zagrożenia dla bezpieczeństwa system może automatycznie cofnąć uprawnienia wybranym użytkownikom.

Systemy autonomicznego zarządzania automatycznie wykonują działania zapobiegawcze, a w razie potrzeby również błyskawicznie podejmują czynności naprawcze.

Systemy autonomicznego zarządzania automatycznie wykonują działania zapobiegawcze, a w razie potrzeby również błyskawicznie podejmują czynności naprawcze.

Zapoznaj się materiałami na tej stronie, by przekonać się, jak rozwiązanie Oracle Management Cloud pomaga zautomatyzować zarządzanie środowiskiem IT.Wbudowane funkcje autonomiczne
Ikona funkcji nowoczesnego zarządzania systemami Wbudowane funkcje autonomiczne

Zaprojektowane pod kątem obecnych środowisk heterogenicznych: lokalnie, Oracle Cloud i usługi chmurowe innych dostawców

Oracle Management Cloud to zbiór autonomicznych usług administracyjnych, które eliminują konieczność udziału człowieka w pracach związanych z monitorowaniem, zarządzaniem i zabezpieczaniem aplikacji oraz infrastruktury. Usługi te są realizowane w chmurowym środowisku Oracle Cloud.


Sprawniejsza współpraca specjalistów od programowania i operacji
Ikona Sprawniejsza współpraca specjalistów od programowania i operacji Sprawniejsza współpraca specjalistów od programowania i operacji

Szybkie diagnozowanie złożonych problemów w warstwach aplikacji

Oracle Management Cloud pozwala wyeliminować autonomiczne silosy danych dotyczących infrastruktury i użytkowników końcowych, szybko rozwiązywać problemy oraz kierować działem IT jak małym przedsiębiorstwem.


Szybki i łatwy wgląd w działalność operacyjną
Ikona Szybki i łatwy wgląd w działalność operacyjną Szybki i łatwy wgląd w działalność operacyjną

Szybkie identyfikowanie, izolowanie, klasyfikowanie, diagnozowanie i automatyczne naprawianie problemów z aplikacjami, zanim dotkną one klientów

Dzięki wdrożeniu Oracle Management Cloud przedsiębiorstwo może szybciej rozwiązywać problemy, usuwać bariery między zespołami programistów i informatyków oraz zapewnić większą użyteczność użytkownikom aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym.


Zapobieganie przestojom
Ikona Zapobieganie przestojom Zapobieganie przestojom

Autonomiczne uczenie maszynowe wspierające zarządzanie środowiskami informatycznymi

Oracle Management Cloud zawiera wbudowane algorytmy uczenia maszynowego, dzięki którym użytkownicy praktycznie bez żadnego wysiłku uzyskują trafniejszy obraz sytuacji. Oto cztery przykłady zdolności samouczenia. Algorytmy takie mogą na przykład wykrywać zachowania normalne i anormalne, aby zawczasu ostrzegać o potencjalnych problemach. Algorytmy te mogą również rozpoznawać określone wzorce, aby redukować szum i szybciej uzyskać odpowiednie informacje. Mogą też na podstawie danych historycznych generować scenariusze warunkowe i wykrywać tendencje wymagające bliższej uwagi. Ponadto mogą wykrywać zależności, topologie i relacje między zasobami działu IT bez względu na częstość i szybkość zachodzących w nich zmian.

Obraz w tle Infosys wykorzystuje rozwiązania Oracle do zabezpieczenia i zarządzania chmurą hybrydową
Infosys wykorzystuje rozwiązania Oracle do zabezpieczenia i zarządzania chmurą hybrydową

Infosys, międzynarodowy dostawca usług informatycznych, używa rozwiązania Oracle Management Cloud do zarządzania i zabezpieczenia hybrydowej chmury udostępnianej klientom, równocześnie łatwo spełniając odnośne normy dotyczące nadzoru nad środowiskiem informatycznym i jego zgodności z przepisami.

Obraz w tle DSS adaptuje się do wymogów biznesowych dzięki Oracle Management Cloud
Australijskie Ministerstwo Polityki Społecznej (DSS) adaptuje się do wymogów biznesowych dzięki Oracle Management Cloud
Zdjęcie w tle dotyczące filmu „Hitachi Consulting: Oracle Management Cloud usprawnia współpracę informatyków i programistów”
Hitachi Consulting: Oracle Management Cloud usprawnia współpracę informatyków i programistów
Obraz w tle Betacom: Przestoje aplikacji zredukowane nawet o 50 procent
Betacom: Przestoje aplikacji zredukowane nawet o 50 procent

Betacom wykorzystuje rozwiązanie Oracle Management Cloud do wykonywania dogłębnych analiz kondycji i bezpieczeństwa aplikacji klienckich przeznaczonych dla użytkowników końcowych. Oracle Management Cloud pozwala szybciej rozwiązywać problemy z aplikacjami, a w efekcie ograniczyć przestoje w ich działaniu nawet o 50 procent.

Obraz w tle FORS doświadcza wymiernych korzyści z wdrożenia rozwiązania Oracle Management Cloud
FORS doświadcza wymiernych korzyści z wdrożenia rozwiązania Oracle Management Cloud

Andrey Tambovsky, dyrektor ds. technologii w FORS, opowiada o szybkości i łatwości podłączania lokalnego środowiska dzięki zastosowaniu ujednoliconego rozwiązania Oracle Management Cloud.


Zacznij już teraz