Oracle Cloud – Systemadministration

Anslut allt
Modernisera systemadministrationen

Thomas Kurian, ansvarig för produktutveckling på Oracle, pratar om fördelarna med att modernisera och hantera infrastrukturen och applikationerna med Oracle Management Cloud.


Testa Oracle Cloud utan kostnad

Varför ni bör modernisera systemadministrationen och flytta den till molnet.

Det är dags för ett nytt, modernt arbetssätt, och det vet man ute på företagen.

Vi förutser att 60 % av alla IT-organisationer kommer att ha flyttat systemadministrationen till molnet senast 2020. Det är en vågad gissning eftersom de flesta organisationer har knappt inlett sin molnresa. Tack för att du ägnar en stund åt att sätta dig in i varför Oracle tror att förändringen kommer så snabbt inom det här området.

De nuvarande sätten att administrera systemen fungerar inte, och det vet man på företagen. Undersökningar visar att mindre än 10 % av kunderna litar på sin övervakningsstrategi, och det är beklämmande med tanke på att övervakningsverktygen har utvecklats i över 30 år. Dessutom inser över hälften att de behöver nya lösningar som är anpassade till den digitala erans skala och komplexitet, hybridmoln, DevOps och big data.

Molnbaserade administrationslösningar kan ta in och bearbeta enorma mängder strukturerade och ostrukturerade data utan att kunderna behöver lyfta ett finger.

Ett normalt företag har fler än 120 övervakningsverktyg som samlar in mät- och konfigurationsdata i tidsserier, och de genererar dessutom flera terabyte med loggfiler varenda dag. Det innebär 120 oberoende datadumpar med okorrelerade, strukturerade data, och tonvis med relevanta (men också okorrelerade), ostrukturerade data. Begrunda detta – all den tid IT-proffsen ägnar åt att försöka bringa reda i alla dessa data är tid som de inte har att försöka förhindra eller rätta till problem! Poängen med systemadministration är att hantera andra applikationer. Själva systemadministrationssystemet bör inte vara en enorm, anpassad applikation.

En modern lösning kräver dessutom maskininlärning, vilket inte är lika beroende av mänskliga insatser. De gamla invanda, centrala övervakningsverktygen samlar in stora mängder data, men de väntar sig att människor ska göra lejonparten av arbetet med att hitta mönster i hur systemen beter sig och relationer mellan olika händelser. Maskininlärningsalgoritmer som utnyttjar anomaliidentifiering för att upptäcka ovanligt beteende, klustring för att identifiera mönster i data som bör pekas ut, multivariat korrelation för att förstå relationerna mellan och bland datamängder, samt förutsägande algoritmer minskar beroendet av människor och gör det möjligt att blicka framåt i stället för enbart bakåt. En SaaS-metod eller ett molnbaserat sätt att gripa sig an maskininlärning ger omedelbart mervärde. Tekniken är redan finjusterad och är optimerad på förhand för att analysera enorma mängder data.

Molnbaserade administrationslösningar kan göra finjusterad, smart och optimerad maskininlärning tillgängligt omedelbart för kunder som knappt behöver lyfta ett finger.

Med tanke på att de flesta organisationer inte är nöjda med sina nuvarande administrationsrutiner och givet att en SaaS-baserad metod är ett tämligen ansträngningsfritt sätt att bli kvitt de stora problemen med de befintliga metoderna är det inte att undra på att vi på Oracle väntar oss att 60 % av alla IT-organisationer kommer att ha övergått till systemadministration i molnet år 2020.

Utforska resurserna på den här sidan och se vilka fördelar ni kan ha av att modernisera systemadministrationen med Oracle Cloud Platform.


Modern systemadministration
Ikon för Modern systemadministration Modern systemadministration

Designat för moderna, heterogena miljöer: lokala tjänster, Oracle Cloud och externa molntjänster

Oracle Management Cloud är ett antal toppmoderna lösningar för inbyggd övervakning, administration och analys som levereras som tjänst i Oracle Cloud.


Kontinuerlig övervakning för DevOps
Ikon för Kontinuerlig övervakning för DevOps Kontinuerlig övervakning för DevOps

Diagnostisera komplexa problem som spänner över applikationsskikt snabbt

Med Oracle Management Cloud kan du glömma de vattentäta skotten mellan slutanvändarnas data och infrastrukturdata, felsöka problem snabbt och sköta IT som ett företag.


Snabb felsökning
Ikon för Snabb felsökning Snabb felsökning

Identifiera, isolera, prioritera, diagnostisera och lös problem med applikationer automatiskt innan kunderna påverkas

Genom att använda Oracle Management Cloud minskar företagen reparationstiden, river ned murarna mellan utvecklings- och driftteamen och ser till att alla viktiga affärsapplikationer går att använda problemfritt.


Förutse driftavbrott
Ikon för Förutse driftavbrott Förutse driftavbrott

Med maskininlärningsteknik

Oracle Management Cloud är programmerat med kraftfulla maskininlärningsalgoritmer så att kunderna ska få smartare insikter utan att själva behöva göra något. Algoritmer för identifiering av anomalier upptäcker normalt och onormalt beteende och varnar tidigt för problem. Klustringsalgoritmer minskar bruset genom mönsterigenkänning och hittar snabbt den rätta informationen. Förutsägelsealgoritmer utnyttjar historikdata för att kunna ge vad-händer-om-analyser och identifiera trender som kräver insatser. Korrelationsalgoritmer upptäcker beroenden, topologier och relationer i IT-miljön, oavsett hur ofta och snabbt den förändras.

Bakgrundsbild till IDEXX pratar om fördelarna med Oracle Management Cloud
IDEXX pratar om fördelarna med Oracle Management Cloud

Oracle Management Cloud really helps us get away from those long war room sessions full of many IT employees trying to drill down and figure out what's going on. It allows us to have a single view across our entire infrastructure and really tells us what we need to know.

—Brett Curtis, Principal Systems Administrator, IDEXX Laboratories, Inc.
Bakgrundsbild för DSS uppfyller affärskraven med Oracle Management Cloud
Australian Department of Social Services Meets Business Requirements with Oracle Management Cloud
Bakgrundsbild för Hitachi Consulting: Management Cloud leder till smidig DevOps
Hitachi Consulting: Management Cloud Drives DevOps Agility
Bakgrundsbild för Safexpress gör sig kvitt IT-krisrum med effektiv administration
Safexpress gör sig kvitt IT-krisrum med effektiv administration

Oracle Management Cloud has enabled us to manage our IT more efficiently. It allows us to scale, manage our peaks better, and provides us flexibility. Most importantly, it helps in detecting issues such as slow transactions and helps resolve them proactively and faster. This makes a difference to our operational efficiencies which in turn directly impacts positively our customer's experience.

—Rubal Jain, Managing Director, Safexpress Pvt. Ltd.
Bakgrundsbild för IDEA Cellular omvandlar IT-hanteringen i grunden med maskininlärning
IDEA Cellular omvandlar IT-hanteringen i grunden med maskininlärning

As we get into the digital space and embrace the digital ecosystem more and more, it will be impossible to do without an environment such as Oracle Management Cloud.

—Prakash Paranjape, CIO, IDEA Cellular

Kom igång