Oracle PLM pro letectví a obranu

Dosáhněte skvělých výsledků

Oracle PLM v odvětví letectví a obrany

Odborníci v oblasti letectví a obrany čelí komplexním situacím a vymýšlí tak nový pohled na tradiční systémy s cílem zajistit inovace, vývoj a komercializaci produktů.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) přináší nový pokrokový společný vývoj, vyvíjí modelové systémy, propojený dodavatelský řetězec, analytiku a cloudovou, zabezpečenou a moderní platformu pro řízení inovací pro efektivnější provoz a nižší náklady.


Lepší inovace a flexibilita

Vyšší produktivita a efektivita

 • Umožněte lepší spolupráci pro týmy po celém světě.
 • Rozšiřujte možnosti sledování požadavků v rámci vytváření systémů na bázi modelů.
 • Zlepšujte cílený výkon díky lépe digitálně propojenému dodavatelskému řetězci.
 • Zlepšujte rozhodování díky interaktivnímu náhledu využívajícímu role.
 • Urychlete operace, snižujte náklady a minimalizujte riziko prostřednictvím špičkově zabezpečených produktových dat a procesů.

Co je to Oracle PLM pro letectví a obranu?

Vaše odvětví čelí neobyčejným výzvám v podobě komplexních nařízení, krátkého životního cyklu, úzkých rozpočtů a rostoucí celosvětové konkurence. Původní systémy již nelze škálovat pro neustále se vyvíjející požadavky a současné tržní imperativy.

Řešení Oracle Product Lifecycle Management přináší nejnovější digitální výhody do světa návrhu a vývoje produktů v odvětví letectví a obrany. Za pomoci moderní strategie PLM můžete dosáhnout efektivnější realizace a vyššího výnosného růstu.

 • Vývoj zaměřený na spolupráci
  Podporujte inovace formou zabezpečené spolupráce a chraňte důležité údaje a procesy před neoprávněným přístupem. Digitalizujte znalosti společnosti v podobě centralizovaného záznamu o produktu, který poskytne nové možnosti pro vaše zaměstnance, umožní opakovaně používat díly a požadavky a strategicky upravit portfolio vašich produktů.
 • Vytváření systémů na bázi modelů (MBSE)
  Přistupujte k návrhu produktu a vývoji v podobě virtuálního a komplexního systému na bázi modelů domény a ujistěte se, že výsledný produkt bude splňovat všechny výchozí požadavky. Rychle a pečlivě vyhodnocujte požadavky systému z pohledu koncepčních návrhů a hladce integrujte řešení MBSE do procesu řízení požadavků, architektury systému a řízení testů.

  Podrobná analýza požadavků zákazníků a jejich rozebrání na elementární potřeby vám společně s koordinováním napříč obory umožní optimalizovat výhody jednotlivých designů, analyzovat dopad a ověřit a potvrdit výsledky. Oracle PLM jedinečným způsobem integruje proces systémového inženýrství do vývoje produktu, řízení kvality, zajišťování prostředků a procesů spojených s tvorbou produktových záznamů v rámci dodavatelského řetězce.
 • Definice na základě modelů
  Snížení nákladů, omezení nepotřebné redundance a pokles složitosti odstraněním kroku zahrnujícího 2D náčrty a využívání 3D modelů. Oracle PLM vám umožňuje zajistit jedinečný přístup k informacím o návrhu bez ohrožení cenného duševního vlastnictví. Důležité poznámky k produktům a výrobě je možné poskytovat přímo k rukám uživatelů, umožnit jim pracovat s 3D modely a zajistit možnost zpětné vazby.
 • Propojený dodavatelský řetězec
  Sdílejte informace z celého dodavatelského řetězce v rámci zabezpečené sítě podporující spolupráci. Dosáhněte vyšší viditelnosti a souladu s požadavky partnerů v dodavatelském řetězci a rozšiřujte tak možnosti globální výroby, řízení nákladů a odpovědnosti. Díky širšímu digitálnímu propojení můžete analyzovat koncepční návrhy a srovnat, zda jsou schopny dosáhnout požadavků a cílových nákladů, zlepšit cílený výkon, zachytit větší objem inovací a rozpoznat rizika spojená s dodavatelským řetězcem.
 • Analytika
  Docházejte k lépe informovaným rozhodnutím z oblasti produktů díky přehledu o každé fázi životního cyklu produktu podle rolí a s možností uživatelského vstupu. Umožněte pracovníkům pověřeným rozhodovat přístup k důležitým informacím prostřednictvím integrované analytiky, se kterou mohou podnikat proaktivní kroky a zajistit efektivnější výkon produktů.
 • Cloud

  Nové zabezpečení Oracle Cloud bylo navrženo speciálně pro všechny úrovně vládní správy a poskytuje moderní, zabezpečenou a cenově výhodnou sadu cloudových řešení. Společnost Oracle navíc nabízí vyhrazené vybavení na území USA a Británie, které je odolné vůči chybám. Produkty společnosti Oracle splňují požadavky průmyslových standardů i nejpřísnějších bezpečnostních certifikací a norem, jako jsou bezpečnostní zásady NIST, FISMA, ISO a HMG.

  Společnost Oracle je odhodlána poskytovat ta nejlepší řešení PLM s tou nejlepší možností nasazení pro váš podnik: PLM v prostředí Oracle Cloud, spravovaného cloudu nebo na vašem pracovišti. Vložte svoji důvěru do řešení společnosti Oracle a proměňte své procesy vývoje produktů do podoby, která nejlépe odpovídá vašim obchodním potřebám a očekávané návratnosti investic. 


Související produkty a řešeníZačínáme