Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Oracle PLM pro spotřební zboží

Posílení vaší značky

Obchodní lídři v téměř všech segmentech spotřebního zboží vymýšlejí způsoby, jak změnit své systémy a nástroje používané pro inovace, vývoj a komercializaci produktů, aby získali větší podíl na složitém trhu.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) představuje moderní platformu pro řízení inovací, která byla navržena jako všestranná podpora pro vaše jedinečné potřeby. Umožní vám dosáhnout špičkových výsledků díky novým poznatkům a osvědčeným postupům.

Oracle PLM v oblasti spotřebního zboží

 
Hodnota řešení Oracle PLM pro spotřební zboží

Urychlení změn produktů

 • Urychlete realizaci inovací, vývoje a komercializace produktu.
 • Zvyšte viditelnost procesů a podporujte efektivnější řízení balení a technických parametrů, optimalizované výkaznictví pro zákonné normy a rychlé uvedení na trh.
 • Efektivně spravujte velká portfolia produktů a reagujte svižně na informace o trhu.
 • Používejte jednotný pohled na záznamy o produktech z celého podniku.
 • Zaveďte standardizaci a optimalizaci procesů spojených s životním cyklem produktu a dosáhněte nových úrovní efektivity a souladu s předpisy.

Co je Oracle PLM pro spotřební zboží?

V neustále se měnícím světě čelíte tlaku realizovat inovace rychle, smysluplně a efektivně. Spotřebitelé jsou stále informovanější, náročnější a zároveň roztěkanější, zatímco vaše firma musí řešit zkrácené cykly, prodloužení životnosti produktů, nová nařízení a výpadky na trhu.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) nabízí ty nejnovější digitální pokroky, skrze které můžete rychle inovovat, vyvíjet a komercializovat výnosnější produkty s jedinečnou hodnotou pro segment spotřebního zboží, jako jsou potraviny, nápoje, zboží dlouhodobé spotřeby, chemikálie, obuv, oděvy a produkty pro zdraví a péči o tělo. Zastaralé systémy, ale ani špičkové specializované aplikace nelze škálovat tak, aby poskytovaly odpověď na vaše neustále se vyvíjející požadavky.

Využitím procesů PLM můžete zjednodušit provoz, oslovit spotřebitele za použití inovací a urychlit uvedení na trh.

 • Návrh a vývoj zaměřený na spolupráci
  Zajistěte spolupráci ve všech fázích procesu stanovení specifikací a vývoje ve vaší organizaci a v celé síti dodavatelů. Oracle PLM přináší flexibilní a vysoce zabezpečené sociální prostředí, ve kterém hraje velkou roli inovace a ochrana IP. Digitalizujte znalosti společnosti v podobě centralizovaného záznamu o produktu, který poskytne nové možnosti pro vaše zaměstnance, umožní navrhovat a formulovat nové inovace, zlepšovat viditelnost s odpovědností a strategicky upravit portfolio vašich produktů.
 • Řízení projektů
  Urychlete realizaci projektů zaměřených na inovace a vytvářejte portfolio produktů a služeb s vysokou efektivitou. S řešením Oracle PLM dosáhnete provázaného a synchronizovaného řízení projektu, který vám umožní maximalizovat propustnost produktů. Vylepšete řízení týmu a prostředků o špičkové nástroje pro vyhledání nejvhodnějších projektových prostředků a dovedností, se kterými zajistíte neustálé zapojení a motivaci pracovníků. Umožněte týmům společně spravovat veškerou práci z jednoho místa a konsolidovat a automatizovat dokončování, takže budete vždy vědět, kdy budou dodávky připraveny. Spravujte projektové plány na cestách po celém světě s pomocí intuitivních integrovaných mobilních nástrojů pro plánování. Zajistěte propojení všech podnikových záznamů o produktu s cílem usnadnit komunikaci a plánování v celé organizaci.
 • Řízení kvality v podniku
  Budujte podnikovou kulturu kvality tím, že zpřístupníte informace o kvalitě a potížích, aby byly snadno dostupné všem zainteresovaným stranám po celou dobu životního cyklu produktů. Společnost Oracle nabízí uzavřené upravitelné řešení řízení kvality, které je úzce integrováno s produktovými záznamy a umožňuje rychle řešit potíže s kvalitou produktů, lépe splňovat soulad s normami, zvýšit spokojenost zákazníků a omezit náklady spojené s materiálem. Zajistěte plnou sledovatelnost umožňující sledovat bezpečnostní stránku produktů a reagovat rychleji.
 • Receptury a zajištění souladu s předpisy
  Automatizujte proces práce s recepturami, abyste udrželi krok s inovacemi. Oracle PLM nabízí řešení pro receptury, které je určené pro společnosti zaměřené na zpracování, např. v odvětvích výroby potravin, nápojů a chemických látek. Sledujte s přesností výsledky nutričních testů a srovnávejte je se stávajícími nutričními hodnotami u dokončených produktů nebo přísad. Optimalizujte nové receptury tak, aby odpovídaly uživatelem definovaným podmínkám pro design a hodnoťte kvalitu a efektivitu produktu.
 • Řízení grafického provedení, balení a značení
  Zajistěte, aby byl každý váš produkt dokonale zabalen. Vizualizujte a spolupracujte na grafickém provedení, balení a štítcích v zabezpečeném webovém systému, který je dostupný odkudkoli. Řešení Oracle PLM zjednodušuje, automatizuje, urychluje a sleduje změny v balení, a tím vám umožňuje zkrátit dobu uvedení na trh, předcházet chybám a mít pod kontrolou případná rizika.
 • Analytika
  Přijímejte lépe informovaná rozhodnutí týkající se produktů díky praktickým, na rolích založeným přehledům v každé fázi životního cyklu produktu. Umožněte pracovníkům pověřeným rozhodovat přístup k důležitým informacím prostřednictvím integrované analytiky, se kterou mohou podnikat proaktivní kroky a zajistit efektivnější výkon produktů.
 • Komercializace
  Téměř všechny změny produktu mají určitý dopad na jeho připravenost k uvedení na trh. Po zahájení procesu komercializace je nutné zajistit efektivní řízení změn, aby nedocházelo k prodlevám. Řešení Oracle PLM pomáhá optimalizovat "šest hlavních bodů" komercializace: nabídku, plánování, zpracování, personál, produkty a výkon.
 • Cloud

  Zvolte si ten správný model nasazení, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním požadavkům. Oracle PLM Cloud nabízí jedinečným způsobem světové řešení PLM doplněné o veškeré inovace, zvýšenou efektivitu a úsporu nákladů, kterou přináší Oracle Cloud.

  Společnost Oracle je odhodlána poskytovat ta nejlepší řešení PLM s tou nejlepší možností nasazení pro váš podnik: PLM v prostředí Oracle Cloud, spravovaného cloudu nebo na vašem pracovišti. Vložte svoji důvěru do řešení společnosti Oracle a proměňte své procesy vývoje produktů do podoby, která nejlépe odpovídá vašim obchodním potřebám a očekávané návratnosti investic.

 


Související produkty a řešení

 

Začínáme