Oracle PLM v odvětví léčiv a biotechnologie

Dosáhněte úspěšné obchodní transformace

Vaše společnost čelí současně výzvě poskytovat průlomové inovace a současně zvyšujícím se nákladům a nutnosti zajistit soulad s komplexními produktovými předpisy. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) přináší moderní platformu pro inovace, se kterou je možné přetvořit firmu na pohotovou a vnímavou organizaci podporující vysokou míru spolupráce a splňující soulady, která je připravena na budoucnost.

Oracle PLM v oblasti léčiv a biotechnologie

 
Pružné inovace

Pracujte na dokonalosti od vývoje až po uvedení na trh.

 • Centralizujte produktová data pro urychlení uvedení na trh, snížení nákladů a zajištění standardů kvality.
 • Reagujte rychle na poptávku díky štíhlému, globálnímu a zabezpečenému vývoji a dodavatelským sítím.
 • Zlepšete řízení, funkčnost, kvalitu a integritu produktů pro naplnění požadavků zákazníků.
 • Škálujte pro dosažení rychlého růstu.
 • Modernizujte své aplikační prostředí pomocí komplexního integrovaného systému.

Co je to Oracle PLM pro léčiva a biotechnologie?

Neustálé zásadní inovace, měnící se předpisy, neúprosná konkurence a změny prostředí zdravotní péče znamenají, že existuje jen málo odvětví, která jsou tak nestálá jako léčiva a biotechnologie. Přišel čas posílit vaše procesy vývoje produktů a doplnit je o kontrolované nejlepší postupy umožňující dosáhnout náskoku před konkurencí a vyšší výnosnosti.

Řešení Oracle Product Lifecycle Management (PLM) nabízí holistický přístup k centralizaci, zlepšování a správě dat produktů a procesů napříč podnikem, včetně oblastí výzkumu a vývoje, kvality, produkce, zajištění souladu se směrnicemi a marketingem. S moderními procesy PLM můžete zjednodušit výrazně komplexní procesy vývoje léků, lépe spravovat položky určené pro klinická hodnocení a překlenovat propasti mezi výzkumem, vývojem a firemní strategií.

 • Řízení portfolia pro vývoj léčiv
  Integrujte vytváření důkazů do projektového plánu a řízení zdrojů.
 • Kombinace vývoje léků a zařízení
  Synchronizujte návrh a počítačovou analýzu kombinovaných vývojových procesů s podnikovými záznamy pro dodržování předpisů pro produkty, abyste zajistili lepší doložení souladu s předpisy.
 • Strukturované záznamy Electronic Drug Development (eDDR)
  Automatizace archivu laboratorního výzkumu a řízení designové dokumentace.
 • Integrovaný vývoj a řízení klinických zásob
  Zlepšete spolupráci na organizaci výrobních kontraktů a řízení spotřebitelského řetězce.
 • Přenos technologií a spolupráce
  Zajistěte bezpečnou interní i externí spolupráci pomocí evidenčního archívu a možnosti opakovaného používání znalostí.
 • Integrované řízení kvality a rizika
  Zajistěte soulad s předpisy a kvalitu od inovace přes vývoj až po komercializaci a umožněte cílené zajištění kvality (QbD).
 • Komplexní řízení balení a průvodních procesů
  Synchronizujte balení, značení a průvodní procesy skrze registraci.
 • Globální registrace produktu
  Automatizujte registraci produktu, strategie, vytváření odevzdávek, řízení elektronických obecných technických dokumentací (eCTD) a správu dokumentace.
Pozadí článku o úspěchu zákazníka PL Developments
Společnost PL Developments podporuje růst s řešeními společnosti Oracle

Společnost PL Developments implementovala aplikace Oracle E-Business Suite, Agile, Demantra a Oracle Business Intelligence, které jí umožnily dále rozvíjet růst a rychleji přicházet s efektivními rozhodnutími.


Související produkty a řešení


Začínáme