Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Oracle PLM dla branży motoryzacyjnej

Projektowanie zapewniające wydajność

W wyniku szybkiego ewoluowania rozwiązań skoncentrowanych wokół inżynierii w kierunku dzisiejszego, bardziej skupionego na stylu życia podejścia do opracowywania produktów i usług pojawia się coraz większa konieczność modernizowania firm. Jest to niezbędne do tego, aby opracowywanie innowacyjnych produktów i ich wprowadzanie na rynek przynosiło większe zyski.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) oferuje najnowsze narzędzia i najlepsze praktyki. Pozwalają one równoważyć inwestycje w innowacje z inicjatywami nastawionymi na trwały wzrost, aby zwiększyć udział w rynku.

PLM w branży motoryzacyjnej

 
Impuls do wzrostu wydajności

Impuls do wzrostu wydajności

 • Rozszerzenie zakresu współpracy w całym łańcuchu dostaw
 • Cyfryzacja wiedzy korporacyjnej i najlepszych praktyk w celu zwiększenia możliwości pracowników
 • Zwiększenie zwrotu z inwestycji w innowacje dzięki usystematyzowanemu procesowi oceny, wyboru i opracowywania właściwego zestawu pomysłów
 • Szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z jakością oraz wyciąganie z nich wniosków
 • Zwiększenie identyfikowalności wymagań w inżynierii systemów opartej na modelach

Co to jest Oracle PLM dla branży motoryzacyjnej?

Działasz na złożonym rynku z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami, globalną konkurencją i ograniczaniem kosztów. A klienci dobrze znający nowe technologie oczekują bezproblemowej i spersonalizowanej obsługi mobilnej. Starsze systemy IT nie nadążają za szybkim tempem innowacji. Nie pozwalają też na kontrolę rosnących kosztów zarządzania jakością w całym rozległym przedsiębiorstwie.

Wprowadzając nowoczesne procesy PLM, możesz wzmocnić swoją innowacyjność i biegłość cyfrową, aby pokonać konkurencję zarówno ze strony firm wchodzących na rynek, jak i tych, które już się na nim zadomowiły.

 • Projektowanie i opracowywanie produktów oparte na współpracy

  Zapewnij współpracę w całym łańcuchu dostaw — w tym także z dostawcami, klientami i partnerami. Oracle PLM stanowi elastyczne, społecznościowe i doskonale zabezpieczone środowisko promowania innowacji, które jednocześnie chroni własność intelektualną. Zdigitalizuj wiedzę korporacyjną, tworząc scentralizowany rekord produktu. Dzięki temu poszerzysz możliwości pracowników, ułatwisz wielokrotne wykorzystywanie części i dostosowanie się do określonych wymagań oraz strategicznie zharmonizujesz portfel produktów.

 • Innowacyjność stymulowana dostępem do odpowiednich informacji

  Szukaj innowacji we właściwym kontekście biznesowym. Przed zainwestowaniem pieniędzy musisz wiedzieć, jak dana propozycja ma się do Twojej strategii i ograniczeń zasobów. Korzystaj z odpowiednich informacji, aby obiektywnie oceniać pomysły i równoważyć w swoim portfelu innowacje przełomowe z inicjatywami zapewniającymi trwały wzrost.

 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie oparte na mechanizmie zamkniętej pętli

  Oracle oferuje przeznaczone dla przedsiębiorstw, możliwe do konfigurowania rozwiązanie do zarządzania jakością, które jest ściśle zintegrowane z rejestrem produktów. Pozwala ono na szybkie rozwiązywanie problemów z jakością produktów oraz zapewnia lepszą zgodność z przepisami i większą satysfakcję klienta, a także pozwala obniżyć koszty obsługi gwarancyjnej i serwisu.

 • Inżynieria systemów oparta na modelach (Model-Based Systems Engineering, MBSE)

  Traktuj projektowanie i opracowywanie produktów jako pracę z wirtualnym, kompleksowym, domenowym systemem opartym na modelach. Zadbaj o to, by końcowy produkt spełniał wszystkie początkowe wymagania. Szybko i dogłębnie oceniaj wymagania systemowe w odniesieniu do projektów koncepcyjnych i sprawnie integruj MBSE z zarządzaniem wymaganiami, a także z architekturą systemu i zarządzaniem testami.

  Poprzez rozbicie potrzeb klientów na wymagania niższego poziomu oraz skoordynowanie różnych dyscyplin można zoptymalizować proces osiągania kompromisów projektowych, analizę wpływów oraz weryfikację i zatwierdzanie. Oracle PLM w sposób unikatowy integruje proces inżynierii systemów z procesami opracowywania produktu, zapewniania jakości, zaopatrzenia i śledzenia produktu w łańcuchu dostaw.

 • Definiowanie oparte na modelach

  Obniż koszty, zlikwiduj nadmiarowość i zmniejsz złożoność, eliminując rysunki 2D i uzyskując dostęp do modelów 3D. Oracle PLM zapewnia powszechny dostęp do informacji projektowych bez zagrożenia dla własności intelektualnej. Ważne uwagi dotyczące produktu i produkcji można przesyłać strumieniowo do użytkowników, pozwalając im na interakcję z modelem 3D i dostarczanie opinii.

 • Analityka

  Podejmuj bardziej świadome decyzje dotyczące produktów, korzystając z opartych na rolach, praktycznych informacji na każdym etapie cyklu życia produktu. Wbudowane mechanizmy analityczne pozwalają osobom podejmującym decyzje uzyskiwać odpowiednie informacje, dzięki czemu mogą one proaktywnie powziąć kroki zmierzające w kierunku polepszenia charakterystyki produktu.

 • Chmura

  Wybierz właściwy model wdrożenia, który odpowiada Twoim wymaganiom biznesowym. Oracle PLM Cloud oferuje unikatowe, światowej klasy rozwiązanie PLM wsparte wszystkimi innowacjami, korzyściami pod względem wydajności oraz oszczędnościami kosztów, jakie zapewnia Oracle Cloud — z zabezpieczeniami Twojej własnej, prywatnej bazy danych.

  Oracle stara się dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania PLM z opcją wdrożenia odpowiednią dla Twojej firmy: PLM w Oracle Cloud, chmura zarządzana lub wdrożenie lokalne. Możesz mieć pewność, że Oracle pomoże Ci zmodernizować procesy opracowywania produktów odpowiednio do potrzeb biznesowych Twojej firmy i z oczekiwanym zwrotem z inwestycji.
Pokrewne produkty i rozwiązania

 

Zacznij