Oracle PLM for the Automotive Industry

Design for Performance

As engineering-centric traditions rapidly evolve into today’s more lifestyle-focused approach to product and service development, now is the time to modernize your business to innovate, develop, and commercialize more profitably.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) delivers the latest tools and best practices so you can balance innovation investments with sustainable growth initiatives to capture market share.

PLM in Automotive


Impuls do wzrostu wydajności

Impuls do wzrostu wydajności

 • Rozszerzenie współpracy w całym łańcuchu dostaw
 • Digitalizacja wiedzy korporacyjnej i najważniejsze wskazówki zwiększające możliwości pracowników
 • Zwiększenie zwrotu z inwestycji w innowacje dzięki usystematyzowanemu procesowi oceny, wyboru i opracowywania właściwych pomysłów
 • Szybkie identyfikowanie i naprawianie problemów oraz wyciąganie z nich wniosków
 • Większa identyfikowalność wymagań w inżynierii systemów opartej na modelach

Co to jest Oracle PLM dla branży motoryzacyjnej?

Działasz na złożonym rynku z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami, globalną konkurencją i ograniczeniami kosztów. A klienci dobrze znający nowe technologie oczekują bezproblemowych, spersonalizowanych funkcji mobilnych. Starsze systemy IT nie nadążają za szybkim tempem innowacji. Nie pozwalają też na kontrolę rosnących kosztów zarządzania jakością w całym rozległym przedsiębiorstwie.

Wprowadzając nowoczesne procesy PLM, możesz wzmocnić swoją innowacyjność i biegłość cyfrową, aby pokonać konkurencję zarówno ze strony firm wchodzących na rynek, jak i tych, które już się na nim zadomowiły.

 • Oparte na współpracy projektowanie i opracowywanie produktów

  Zapewnij współpracę w całym łańcuchu dostaw — między dostawcami, klientami i partnerami. Oracle PLM stanowi elastyczne, społecznościowe i doskonale zabezpieczone środowisko promowania innowacji, które jednocześnie chroni własność intelektualną. Zdigitalizuj wiedzę korporacyjną, tworząc scentralizowany rekord produktu. Dzięki temu poszerzysz możliwości pracowników, ułatwisz wielokrotne wykorzystywanie części i dostosowanie się do określonych wymagań oraz strategicznie zharmonizujesz portfel produktów.

 • Innowacyjność stymulowana informacjami

  Szukaj innowacji we właściwym kontekście biznesowym. Przed zainwestowaniem pieniędzy musisz wiedzieć, jak dana propozycja ma się do Twojej strategii i ograniczeń zasobów. Korzystaj z odpowiednich informacji, aby obiektywnie oceniać pomysły i równoważyć w swoim portfelu innowacje przełomowe z inicjatywami zapewniającymi trwały wzrost.

 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie oparte na mechanizmie zamkniętej pętli

  Oracle oferuje rozwiązanie do zarządzania jakością o globalnym zasięgu, które jest konfigurowalne i ściśle zintegrowane z rekordem produktu. Pozwala ono na szybkie rozwiązywanie problemów z jakością produktu oraz zapewnia lepszą zgodność z przepisami, większą satysfakcję klienta i obniża koszty gwarancji oraz serwisu.

 • Inżynieria systemów oparta na modelach (MBSE, Model-Based Systems Engineering)

  Traktuj projektowanie i opracowywanie produktu jako pracę z wirtualnym, wszechstronnym, domenowym systemem opartym na modelach. Zadbaj o to, by końcowy produkt spełniał każde początkowe wymaganie. Szybko i dogłębnie oceniaj wymagania systemowe w odniesieniu do projektów koncepcyjnych i sprawnie integruj MBSE z zarządzaniem wymaganiami, a także z architekturą systemu i zarządzaniem testami.

  Poprzez podział potrzeb klientów na wymagania niższego poziomu oraz skoordynowanie różnych dyscyplin możesz zoptymalizować proces osiągania kompromisów związanych z projektem, analizę wpływu oraz weryfikację i walidację. Oracle PLM w sposób unikatowy integruje proces inżynierii systemów z procesami opracowywania produktu, zapewniania jakości, zaopatrzenia i śledzenia produktu w łańcuchu dostaw.

 • Definicja oparta na modelach

  Obniż koszty, zlikwiduj nadmiarowość i zmniejsz złożoność, eliminując rysunki 2D i uzyskując dostęp do modelów 3D. Oracle PLM zapewnia powszechny dostęp do informacji projektowych bez zagrożenia dla własności intelektualnej. Ważne uwagi dotyczące produktu i produkcji można przesyłać strumieniowo do użytkowników, pozwalając im na interakcję z modelem 3D i dostarczanie opinii.

 • Analityka

  Podejmuj bardziej świadome decyzje dotyczące produktów, korzystając z opartych na roli, praktycznych informacji na każdym etapie cyklu życia produktu. Wbudowane mechanizmy analityczne pozwalają osobom podejmującym decyzje uzyskiwać odpowiednie informacje, dzięki czemu mogą one proaktywnie powziąć kroki zmierzające w kierunku polepszenia charakterystyki produktu.

 • Chmura

  Wybierz właściwy model wdrożenia, który odpowiada Twoim wymaganiom biznesowym. Oracle PLM Cloud oferuje unikatowe, światowej klasy rozwiązanie PLM wsparte wszystkimi innowacjami, korzyściami pod względem wydajności oraz oszczędnościami kosztów, jakie zapewnia Oracle Cloud — z zabezpieczeniami Twojej własnej, prywatnej bazy danych.

  Oracle stara się dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania PLM z opcją wdrożenia odpowiednią dla Twojej firmy: PLM w Oracle Cloud, chmura zarządzana lub wdrożenie lokalne. Możesz mieć pewność, że Oracle pomoże Ci zmodernizować Twoje procesy opracowywania produktów odpowiednio do Twoich potrzeb biznesowych i zgodnie z oczekiwaniami co do ROI.


Hughes Telematics success story background
Hughes Telematics Launches M2M Service in 5 Days with Oracle

Hear executives from Hughes Telematics describe how expanding their Oracle solution to include subscriber billing paved the way for the rapid launch of a new Mercedes-Benz promotion and allowed Hughes to capture new markets and revenue streams.


 


Powiązane produkty i rozwiązaniaZacznij już teraz