Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie pasowało do żadnych wyników

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.

 

Popularne pytania

Oracle PLM dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

Dokonaj transformacji biznesowej

Twoja firma stale poszukuje przełomowych innowacji, ponosząc przy tym coraz wyższe koszty i borykając się z przestrzeganiem złożonych przepisów dotyczących produktów. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) to nowoczesna platforma innowacyjności, dzięki której Twoja firma stanie się przedsiębiorstwem nastawionym na współpracę, sprawnym i przestrzegającym przepisów, przygotowanym na wyzwania przyszłości.

Oracle PLM w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej

 
Innowacyjność dzięki koncepcji Agility

Dążenie do doskonałości — od laboratorium po wprowadzenie na rynek

 • Centralizacja danych dotyczących produktów zapewniająca szybsze wprowadzanie produktów na rynek, obniżenie kosztów i odpowiednie standardy jakości
 • Szybkie reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie dzięki oszczędnemu, globalnemu i bezpiecznemu rozwojowi produktów oraz sieciom dostaw
 • Usprawnienie kontroli nad produktem, zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz poprawa jakości i integralności, aby zaspokoić rosnące wymagania klientów
 • Skalowanie wspierające szybki wzrost
 • Modernizacja posiadanych aplikacji w ramach kompleksowego, zintegrowanego systemu

Co to jest Oracle PLM dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej?

W czasach dogłębnych innowacji, zmienności przepisów, ostrej konkurencji i zmieniającego się stanu ochrony zdrowia niewiele branż przeżywa takie wstrząsy jak farmacja i biotechnologia. Zacznij doskonalić procesy opracowywania produktów, ściśle przestrzegając najważniejszych wskazówek. Dzięki temu osiągniesz przewagę konkurencyjną i zwiększysz rentowność.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) oferuje całościowe podejście do centralizacji danych dotyczących produktów i procesów, ich udoskonalania oraz zarządzania nimi w całym przedsiębiorstwie. Rozwiązanie to kładzie nacisk na takie obszary, jak prace badawczo-rozwojowe, jakość, produkcja, zapewnianie zgodności z przepisami i marketing. Dzięki nowoczesnym procesom PLM możesz uprościć wysoce złożony proces opracowywania leku, lepiej zarządzać spisami badań klinicznych i domykać luki między pracami badawczo-rozwojowymi a strategią korporacyjną.

 • Zarządzanie zasobami do opracowywania leków
  Integracja harmonogramu projektu i zarządzania zasobami z uzyskiwaniem wiarygodnych danych z badań klinicznych.
 • Opracowywanie produktów mieszanych lek-przyrząd
  Synchronizacja projektowania i analizy komputerowej łączonego procesu opracowywania ze zgodnym z zasadami przedsiębiorstwa rejestrem produktów w celu zwiększenia integralności z przepisami.
 • Usystematyzowany elektroniczny rejestr prac rozwojowych nad lekiem (Electronic Drug Development Record, eDDR)
  Automatyzacja zarządzania archiwum prac rozwojowych i dossier projektu.
 • Zintegrowany rozwój dostaw materiałów medycznych i zarządzanie nimi
  Lepsza współpraca z firmami zajmującymi się produkcją kontraktową (CMO) i zarządzanie kontrolą pochodzenia materiałów.
 • Transfer technologii i współpraca
  Możliwość bezpiecznej współpracy (zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej) z archiwum danych z badań klinicznych oraz wielokrotnego wykorzystania wiedzy.
 • Zintegrowane zarządzanie jakością i ryzykiem
  Zapewnianie zgodności z przepisami i wysokiej jakości — od innowacji, poprzez opracowywanie produktu, aż po jego wprowadzenie na rynek — zgodnie z koncepcją „quality by design” (QbD).
 • Wszechstronne zarządzanie pakowaniem i materiałami informacyjnymi dołączanymi do opakowania
  Synchronizacja pakowania, etykietowania i materiałów informacyjnych dołączanych do opakowania z rejestracją.
 • Globalna rejestracja produktu
  Automatyzacja rejestracji produktu, strategii, tworzenia wymaganej dokumentacji, zarządzania dokumentacją eCTD i zarządzania dossier.
Historia sukcesu firmy PL Developments
Wsparcie rozwoju firmy PL Developments dzięki współpracy z Oracle

PL Developments wdraża rozwiązania Oracle E-Business Suite, Agile i Demantra oraz aplikacje Oracle Business Intelligence, aby wesprzeć realizację planów rozwoju firmy i szybciej podejmować trafniejsze decyzje.

Pokrewne produkty i rozwiązania

 

Zacznij