Oracle — rozwiązania SCM — rozwiązania branżowe PLM

Zarządzanie cyklem życia produktu
Zarządzanie cyklem życia produktu

Stymuluj wzrost firmy dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu PLM. Przekształć swój łańcuch wartości produktu, aby przyspieszyć wprowadzanie innowacji, opracowywanie produktu i wejście z nim na rynek.

Rozwiązania branżowe do zarządzania cyklem życia produktu


PPM dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego

Przemysł lotniczy, kosmonautyczny i obronny

Dążenie do doskonałości
Oracle Product Lifecycle Management (PLM) oferuje nowe udoskonalenia, takie jak opracowywanie produktów we współpracy, inżynieria systemów oparta na modelach, skomunikowany łańcuch dostaw, analityka i chmura. Jest to bardzo bezpieczna, nowoczesna platforma innowacyjności, która przyspiesza działania i obniża koszty.PPM dla branży motoryzacyjnej

Motoryzacja

Projektowanie zapewniające wydajność
W wyniku szybkiego ewoluowania tradycji skoncentrowanych wokół inżynierii w kierunku dzisiejszego, bardziej skupionego na stylu życia podejścia do opracowywania produktów i usług pojawia się coraz większa konieczność modernizowania firm. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) oferuje najnowsze narzędzia i najlepsze praktyki. Pozwalają one równoważyć inwestycje w innowacje z inicjatywami nastawionymi na trwały wzrost, aby zwiększyć udział w rynku.


Dobra konsumpcyjne

Dobra konsumpcyjne

Wzmocnij swoją markę
Liderzy biznesowi w niemal wszystkich segmentach branży dóbr konsumpcyjnych myślą o modernizacji systemów i narzędzi, których używają do wdrażania innowacji, opracowywania produktów i wprowadzania ich na rynek. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) stanowi nowoczesną platformę innowacyjności, zaprojektowaną z myślą o pełnym zaspokojeniu Twoich unikatowych potrzeb. Nowy wgląd w informacje oraz przestrzeganie najlepszych praktyk pozwolą Ci osiągnąć imponujące wyniki.Nowoczesne technologie i półprzewodniki

Nowoczesne technologie i półprzewodniki

Przełomowe innowacje
Szybsze cykle produkcji, technologie zmieniające zasady gry, czynniki zakłócające rozwój branży i kontrole ze strony instytucji nadzorczych sprawiają, że firmy muszą przewartościować swoje strategie rynkowe. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) stanowi nowoczesną platformę innowacyjności pomagającą tak zmodernizować proces opracowywania produktów, aby wyróżnić się na tle konkurencji i osiągnąć szybki wzrost.PPM dla ochrony zdrowia

Wytwarzanie przemysłowe

Silny wzrost
Producenci zastępują tradycyjne narzędzia technologiczne nowymi, które są zgodne z najnowszymi najlepszymi praktykami z zakresu wdrażania innowacji, opracowywania bardziej dochodowych produktów i ich wprowadzania na rynek. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) pozwala firmom przekształcać ich strategie rynkowe dzięki nowym osiągnięciom w takich obszarach, jak m.in. konfigurowanie złożonych produktów i oparte na współpracy opracowywanie produktów.PPM dla branży wytwarzania przemysłowego

Aparatura medyczna

Szybkie innowacje, doskonała jakość
Oracle Product Lifecycle Management (PLM) oferuje najnowsze najlepsze praktyki w dziedzinie nauk przyrodniczych, które pomagają uwzględnić podczas opracowywania produktów nowe sposoby zabezpieczeń i osiągnięcia technologiczne oraz czynniki umożliwiające poprawę efektywności. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) jest nowoczesną platformą innowacyjności, która umożliwia zarządzanie Twoim zestawem danych dotyczących zgodności z przepisami. Zapewnia lepszą wydajność operacyjną, przestrzeganie przepisów i współpracę w ramach przedsiębiorstwa oraz sprawniejsze zarządzanie zmianami.PPM dla przemysł naftowego i gazowego

Farmacja i biotechnologia

Dokonaj transformacji biznesowej
W swojej branży stale poszukujesz przełomowych innowacji, ponosząc przy tym ryzyko związane z kosztami i przestrzeganiem złożonych przepisów dotyczących produktów. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) stanowi nowoczesną platformę innowacyjności. Dzięki niej Twoja firma stanie się nastawioną na współpracę, sprawną i przestrzegającą przepisów organizacją przygotowaną na przyszłość.PPM dla branży handlu detalicznego

Handel detaliczny

Lepsze produkty, silniejsze marki
Oracle Product Lifecycle Management (PLM) oferuje najnowsze najlepsze praktyki, które pomagają stymulować zyskowny rozwój i chronić Twoje marki. Oracle PLM stanowi nowoczesną platformę innowacyjności, która przyspiesza wprowadzanie nowych rozwiązań, wymusza przestrzeganie standardów jakości i zapewnia praktyczną widoczność w całym Twoim łańcuchu wartości.PPM dla branży usług

Usługi

Strategiczne innowacje
Oracle Product Lifecycle Management (PLM) pozwala przekształcić Twoją firmę dzięki nowym osiągnięciom umożliwiającym opracowywanie skutecznych strategii innowacyjności i wyróżnienie się na tle konkurencji. Nowoczesne procesy PLM firmy Oracle obejmują najlepsze praktyki, które pomagają w pozyskiwaniu nowych informacji, usprawnianiu procesów biznesowych i pragmatycznym zmienianiu skali innowacji, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.


Rozpocznij