Oracle PLM för fordonsindustrin

Designa för resultat

De teknikcentrerade traditionerna håller snabbt på att utvecklas mot dagens mer livsstilsinriktade sätt att se på produkt- och tjänstutveckling, och därför är det dags att modernisera företaget så att det kan komma på, utveckla och kommersialisera produkter på ett mer lönsamt sätt.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) tillhandahåller de senaste produkterna och bästa praxis så att ni kan väga av innovationsinvesteringarna mot initiativ för hållbar tillväxt och kapa åt er en del av marknaden.

PLM i fordonsindustrin


Produktivitet med en rivstart

Produktivitet med en rivstart

 • Förbättra samarbetet i hela leveranskedjan
 • Digitalisera organisationens kunskaper och bästa praxis för att underlätta för personalen
 • Öka avkastningen av innovationer genom en strukturerad process för att utvärdera, välja och vidareutveckla rätt idéblandning
 • Identifiera, korrigera och lär er av kvalitetsproblem snabbt
 • Förbättra spårbarheten av krav i modellbaserad systemteknik

Vad är Oracle PLM för fordonsindustrin?

Marknaden är väldigt komplex och du har allt striktare föreskrifter, global konkurrens och kostnadsbegränsningar att handskas med – och dessutom tekniskt kunniga kunder som väntar sig smidigare och personliga mobila upplevelser. Gamla IT-system kan inte hantera den allt snabbare innovationstakten eller få styr på de skenande kostnaderna för att hantera kvaliteten i hela företaget.

Du kan genom att införa moderna PLM-processer stärka din innovationskraft och dina digitala färdigheter och därmed konkurrera ut både nykomlingar och inrotade aktörer.

 • Design och utveckling i samarbete

  Underlätta samarbete i hela leveranskedjan, däribland leverantörer, kunder och partner. Oracle PLM erbjuder en flexibel, social och mycket säker miljö som uppmuntrar till innovation och skyddar den immateriella egendomen. Digitalisera organisationens kunskaper i ett centralt produktregister för att ge personalen vad de behöver, underlätta återanvändning av delar och krav, samt anpassa produktportföljen strategiskt.

 • Insiktsdriven innovation

  Genomför förändringar i rätt affärssammanhang. Innan du investerar bör du veta hur ett förslag passar in i er strategi och med era resursbegränsningar. Skaffa er insikter så att ni kan utvärdera förslag objektivt och väga av produktportföljen mot genombrottsprodukter och hållbara tillväxtinitiativ.

 • Sluten kvalitetshantering i hela företaget

  Oracle levererar en konfigurerbar lösning för kvalitetshantering för hela företaget som är tätt knuten till produktsystemet. Därmed blir det möjligt att snabbt lösa problem med produktkvalitet, efterleva föreskrifter bättre, skaffa mer nöjda kunder och sänka garanti- och materialkostnaderna.

 • Modellbaserad systemteknik (MBSE)

  Ta dig an produktdesign och produktutveckling som ett virtuellt, heltäckande, modellbaserat system inom ett område, samtidigt som du ser till att alla ursprungliga krav tillgodoses i den färdiga produkten. Utvärdera systemkraven gentemot konceptdesignen snabbt och noggrant och integrera MBSE smidigt i kravhanteringen, liksom systemarkitektur och testhantering.

  Genom att bryta ned kundernas behov i hanterliga delar och samordna olika discipliner går det att optimera designkompromisser, konsekvensanalyser och verifiering och validering. Oracle PLM integrerar systemteknikprocessen med processerna för produktutveckling, kvalitet, anskaffning och leveranskedjans produktsystem på ett unikt sätt.

 • Modellbaserad definition

  Sänk kostnaderna, eliminera redundans och minska komplexiteten genom att bli kvitt 2D-ritningar och använda 3D-modeller. Med Oracle PLM kan du ge universell åtkomst till designinformation utan att utsätta den immateriella egendomen för någon risk. Viktiga produkt- och tillverkningsanteckningar kan strömmas till användarna så att de kan samverka med 3D-modellen – och komma med feedback.

 • Analys

  Fatta mer välunderbyggda produktbeslut med rollbaserade, åtgärdbara insikter när som helst under produktens livscykel. Inbäddade analysfunktioner ger beslutsfattarna relevant information så att de proaktivt kan vidta åtgärder för att förbättra produktens resultat.

 • Molnet

  Välj rätt distributionsmodell som passar dina affärskrav. Oracle PLM Cloud är ensamt om att erbjuda PLM i världsklass uppbackat av Oracle Clouds alla innovationer, effektivitet och kostnadsbesparingar – med säkerheten hos en egen, privat databas.

  Oracle ska ge de dig bästa PLM-lösningarna i klassen i det distributionsformat som lämpar sig bäst för din verksamhet: PLM på Oracle Cloud, i ett hanterat moln eller i dina lokaler. Låt Oracle hjälpa dig att omvandla produktutvecklingsprocessen så att den passar verksamhetens behov och företagets avkastningsförväntningar.


Bakgrund till framgångsberättelsen om Hughes Telematics
Hughes Telematics lanserar en M2M-tjänst på fem dagar med Oracle

Hör ledningen på Hughes Telematics beskriva hur tillskottet av prenumerantfakturering i deras Oracle-lösning jämnade vägen för den snabba lanseringen av en ny Mercedes-Benz-kampanj och gjorde att Hughes kunde komma in på nya marknader och få nya intäktsströmmar.


 


Relaterade produkter och lösningarKom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne