Oracle PLM för läkemedels- och bioteknikindustrin

Omvandla verksamheten

Du måste komma med nya genombrott men hämmas av ökande kostnader och av att behöva följa komplicerade produktbestämmelser. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) är en modern innovationsplattform som hjälper dig att omvandla ditt företag till en mycket samarbetsvänlig, pigg, insiktsfull och tillmötesgående organisation som är beredd på framtiden.

Oracle PLM i läkemedels- och bioteknikindustrin


Smidig förnyelse

Ypperliga insatser från labb till lansering

 • Samla produktdata centralt för att minska ledtiden, sänka kostnaderna och följa kvalitetsstandarderna
 • Reagera snabbare på efterfrågan med slimmade, globala och säkra utvecklings- och leveransnätverk
 • Förbättra produktkontrollen, kapaciteten, kvaliteten och integriteten för att tillgodose kundernas krav
 • Skalanpassa till stöd för snabb tillväxt
 • Modernisera applikationslandskapet med ett heltäckande, integrerat system

Vad är Oracle PLM för läkemedelsföretag och bioteknik?

Få branscher har varit med om sådana svängningar som läkemedels- och bioteknikindustrin: djupgående innovationer, föränderliga bestämmelser, knivskarp konkurrens och en hälsovård stadd i förändring. Nu är det hög tid att stärka produktutvecklingsprocesserna med disciplinerad bästa praxis för att uppnå lönsamhet och skilja ut er från konkurrenterna.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) erbjuder ett holistiskt sätt att centralisera, förbättra och hantera produktdata och processer i hela företaget – även inom forskning och utveckling, kvalitet, tillverkning, garanterad regelefterlevnad och marknadsföring. Med moderna PLM-processer kan ni förenkla den extremt komplicerade processen för att ta fram nya läkemedel, hantera kliniska försök bättre och minska gapet mellan forskningen och utvecklingen och företagets strategi.

 • Hantering av läkemedelsutvecklingsportföljen
  Integrera projektschema- och resurshantering med generering av evidens.
 • Kombinerad produktutveckling av läkemedel/utrustning
  Synkronisera utformningen och dataanalysen av den kombinerade utvecklingsprocessen med en företagsanpassad produkt som förbättrar regelefterlevnaden.
 • Strukturerat elektroniskt läkemedelsutvecklingssystem (eDDR)
  Automatisera labbutvecklingsarkivet och hantering av designakterna.
 • Integrerad utveckling och hantering av kliniska leveranser
  Förbättra samarbetet med kontraktstillverkande organisationer och hanteringen av materials förvaringskedja.
 • Tekniköverföring och samarbete
  Möjliggör säkert samarbete både internt och externt med ett evidensarkiv och återanvändning av kunskap.
 • Inbyggd kvalitets- och riskhantering
  Garantera efterlevnad och kvalitet från innovationsögonblicket via utveckling till kommersialisering för att möjliggöra kvalitet per design.
 • Omfattande hantering av förpackningar och andra material
  Synkronisera förpackningar, etiketter och annat material med registrering.
 • Global produktregistrering
  Automatisera produktregistreringen, strategi, inlämnande, hantering av eCTD-dokument och akthantering.
Bakgrund till framgångsberättelsen om PL Developments
PL Developments stödjer tillväxt med Oracle

PL Developments implementerar applikationerna Oracle E-Business Suite, Agile, Demantra och Oracle Business Intelligence till stöd för sina tillväxtplaner och snabbare och mer effektiva beslut.


Relaterade produkter och lösningar


Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne