Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Oracle PLM for Retail

Better Products, Stronger Brands

Your industry is experiencing dramatic change—driven by new technologies and unprecedented amounts of data. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) delivers the latest best practices to help you drive profitable growth and protect your brands. Oracle PLM provides a modern innovation platform to accelerate innovation, enforce quality standards, and gain actionable visibility across your value chain.

Oracle PLM in Retail


Högre kvalitet, snabbare lansering

Högre kvalitet, snabbare lansering

 • Omvandla detaljhandelsvärdekedjan och planera, designa, utveckla och lägg ut produkter tillsammans
 • Utveckla och lansera produkter snabbt på marknaden
 • Förbättra produktkvaliteten och efterlevnaden
 • Hantera förpackningar och grafik noga, med insyn och möjlighet att spåra dem
 • Underlätta samarbete och upphandla genomförandet i hela organisationen
Webbsändning: Säkerställa leverantörernas regelefterlevnad och ansvarstagande med Heinz

Vad är Oracle PLM för detaljhandeln?

Snabba förändringar genomsyrar branschen med alla nya konkurrenter, trender, föreskrifter, affärsmodeller, marknader och tekniker. Fristående system kan inte hjälpa en detaljhandelsorganisation med behoven av att förutse, reagera på och anpassa sig till nya problem som är produkt- och servicerelaterade.

Oracle PLM är en integrerad innovationsplattform med den snabbhet, överblick och kontroll som krävs för att leverera produkter med högre kvalitet till marknaden snabbare. Genom att ge detaljhandeln tillgång till moderna PLM-processer kan ni växa snabbare, skilja er åt från konkurrenterna och bli mer lönsamma.

 • Hantering av egna varumärken
  Det är inte lätt att hantera arbetet med och kommersialiseringen av ett eget produktsortiment inom detaljhandeln. Oracle PLM tillhandahåller all produktinformation och ger er större kontroll över kostnaderna, kvaliteten, efterlevnadsarbetet och effektiviteten.
 • Menyhantering
  Häng med i konsumenternas humörsvängningar – som kan gälla smak, variation, lokal anskaffning och näringsinformation – och väg av kostnader och värde samtidigt. För snabbmatskedjor, vanliga och exklusiva restauranger ger ett centralt innovationsnav möjlighet att samla produkt- och leverantörsinformation så att det blir möjligt att ta fram nya produkter, ändra menyerna snabbt, experimentera med varianter och hålla konsumenterna informerade.
 • Idékläckning i sociala nätverk
  Utnyttja de sociala nätverken – en bubblande gryta av nya idéer – och välj ut de bästa, ringa in kraven och kanalisera innebörden i dessa big data direkt i produktutvecklingen. Oracle PLM är en smidig molnlösning för att hantera dessa enorma mängder data och identifiera och omvandla de bästa idéerna till lönsamma produkter.
 • Grafik och förpackningar
  Se till att produktens förpackning är ypperlig. Visualisera och samarbeta om grafiken, förpackningen och etiketterna i ett säkert, webbaserat system som går att komma åt överallt. Oracle PLM förenklar, automatiserar, snabbar upp och spårar förpackningsändringar så att du kan korta ledtiden, slippa fel och kontrollera riskerna.
 • Optimering av produktportföljen
  Utveckla strategiskt genom att inrätta en systematisk metod för att hantera innovationsinvesteringar. Optimera produkt- och tjänsteportföljen genom att väga av hållbara, iterativa innovationer mot djärvare och mer experimentella erbjudanden. Standardisera förslagsprocessen och samarbeta säkert med teammedlemmar. Gör en modell av vad händer om-scenarier, analysera varje tänkbar innovationsinvestering och välj den optimala go-to-market-portföljen.
 • Analys
  Fatta mer välunderbyggda produktbeslut med rollbaserade, åtgärdbara insikter när som helst under produktens livscykel. Inbäddade analysfunktioner ger beslutsfattarna relevant information så att de proaktivt kan vidta åtgärder för att förbättra produktens resultat.
 • Molnet

  Välj rätt distributionsmodell som passar dina affärskrav. Oracle PLM Cloud är ensamt om att erbjuda PLM i världsklass uppbackat av Oracle Clouds alla innovationer, effektivitet och kostnadsbesparingar.

  Oracle ska ge de dig bästa PLM-lösningarna i klassen i det distributionsformat som lämpar sig bäst för din verksamhet: PLM på Oracle Cloud, i ett hanterat moln eller i dina lokaler. Låt Oracle hjälpa dig att omvandla produktutvecklingsprocessen så att den passar verksamhetens behov och företagets avkastningsförväntningar.
Relaterade produkter och lösningar


Kom igång