Oracle PLM för tjänstesektorn

Strategisk förnyelse

I en bransch som påverkas i grunden av den digitala utvecklingen måste du åstadkomma resultat snabbare. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) hjälper dig att förändra verksamheten med nya förbättringar för effektiva innovationsstrategier och differentiering gentemot konkurrenterna. Oracles moderna PLM-processer bygger på bästa praxis som hjälper dig att få nya insikter, effektivisera affärsprocesser och anpassa utvecklingen av nya produkter och tjänster pragmatiskt för att uppnå häpnadsväckande resultat.

Oracle PLM i tjänstesektorn


Större insyn, högre produktivitet

Större insyn, högre produktivitet

 • Påskynda utvecklingen av nya produkter och tjänster med större insyn och analysverktyg
 • Analysera varje potentiell investering i produkter och tjänster med avseende på ekonomisk bärkraft, strategisk relevans och resurstillgänglighet
 • Stärk möjligheterna till säkert samarbete i globala team för att förbättra produktiviteten
 • Se till att hela företaget har insyn i detaljerna kring alla produkter på ett och samma ställe
 • Upprätta styrda och upprepningsbara verksamhetsrutiner för att snabbare komma ut på marknaden

Vad är Oracle PLM för tjänstesektorn?

Ni måste ligga steget före digitala konkurrenters produkter och tjänster, vinna teknikkunniga konsumenters förtroende och modernisera i princip hela verksamheten. Det är ingen enkel uppgift. Och allt börjar med att identifiera den rätta idén – och sedan genomföra den effektivt, strategiskt och lönsamt.

Oracle Product Lifecycle Management (PLM) är en modern innovationsplattform som hjälper dig att förändra företagets produktutvecklingsstrategi för att vinna konkurrensfördelar. Förnya er med insikt, omfattande samarbetsmöjligheter och snabbare tid till marknad.

 • Optimering av produktportföljen

  Utveckla strategiskt genom att inrätta en systematisk metod för att hantera innovationsinvesteringar. Optimera produkt- och tjänsteportföljen genom att väga av hållbara, iterativa innovationer mot djärvare och mer experimentella erbjudanden. Standardisera förslagsprocessen och samarbeta säkert med teammedlemmar. Gör en modell av vad händer om-scenarier, analysera varje tänkbar innovationsinvestering och välj den optimala go-to-market-portföljen.

 • Standardisering av verksamhetsrutiner

  Skapa en central plattform där ni fångar upp alla relaterade data, som taxonomier, attribut, relationer och kategorihierarkier. Klassificera, standardisera och differentiera produkt- och tjänstdata automatiskt så att ni kan planera lanseringen och kommersialiseringen bättre. Publicera korrekta produkt- och tjänstdata av hög kvalitet i rätt tid i alla kanaler, som kataloger, webbplatser och partnerkanaler.

 • Design och utveckling i samarbete

  Möjliggör samarbete under hela produktens eller tjänstens livscykel – både inom organisationen och i hela nätverket. Oracle PLM erbjuder en flexibel, social och mycket säker miljö som uppmuntrar till innovation och skyddar den immateriella egendomen. Digitalisera organisationens kunskaper i ett centralt produktregister för att ge personalen vad de behöver, designa nyheter, öka insynen och ansvarstagandet samt anpassa produktportföljen strategiskt.

 • Projekthantering

  Skynda på innovationsprojekt och ta fram en väl fungerande produkt- och tjänstportfölj. Med Oracle PLM får du nära synkroniserad projekthantering med stage-gate-metodik som maximerar omsättningen. Hantera team och resurser bättre med kraftfulla verktyg som hittar de lämpligaste projektresurserna och färdigheterna så att personalen är engagerad och motiverad. Tillåt teamen att hantera allt arbete tillsammans på en central plats för att samla och automatisera genomförandet och så att du vet när deluppgifter blir klara. Hantera projektscheman var du än är i världen med intuitiva, integrerade och mobila schemaverktyg. Knyt samman allt med företagets produktsystem så att det blir enkelt att göra planen uppenbar för hela företaget.

 • Hantering av grafik, förpackningar och etiketter

  Se till att produktens förpackning är perfekt. Visualisera och samarbeta om grafiken, förpackningen och etiketterna i ett säkert, webbaserat system som går att komma åt överallt. Oracle PLM förenklar, automatiserar, snabbar upp och spårar förpackningsändringar så att du kan korta ledtiden, slippa fel och kontrollera riskerna.

 • Analys

  Fatta mer välunderbyggda produktbeslut med rollbaserade, åtgärdbara insikter när som helst under produktens livscykel. Inbäddade analysfunktioner ger beslutsfattarna relevant information så att de proaktivt kan vidta åtgärder för att förbättra produktens resultat.

 • Molnet

  Du behöver åstadkomma värde snabbt. Välj rätt distributionsmodell som passar dina affärskrav. Oracle Cloud PLM-programmen är integrerade med sociala funktioner samt mobil- och dataanalysfunktioner som hjälper dig att snabbt förändra verksamheten – till lägre kostnad.

UL och big data-utmaningen
UL och big data-utmaningen

Se hur UL förändrade sin verksamhet med Oracle Cloud. När UL ställdes inför utmaningen med big data förvandlade man de till smarta data med Oracle.

Innovatörer, det finns ett bättre sätt!
Innovatörer, det finns ett bättre sätt!

Företag kämpar med att ta fram nya produkter, missar marknaden eller lanserar fel produkter. Till följd av kortare livscykler, tydlig feedback från kunderna och global konkurrens är det viktigare än någonsin att leverera innovativa produkter och tjänster av hög kvalitet.

Utnyttja innovation för hållbar tillväxt med Oracle och PwC
Utnyttja innovation för hållbar tillväxt med Oracle och PwC

Innovation formar och driver på nya affärsmöjligheter. Hur drar ni fördel av denna drivkraft? PwC och Oracle samarbetar om att hjälpa andra företag att hantera innovation mer effektivt och skapa hållbar tillväxt på en föränderlig marknad.

Relaterade produkter och lösningar


Kom igång