Oracle SCM-lösningar – PLM Industry Solutions

Product Lifecycle Management
Product Lifecycle Management

Få företaget att växa med modern PLM. Omforma produktvärdekedjan så att du kan komma med nyheter, utveckla och kommersialisera snabbt.

Product Lifecycle Managements branschlösningar


PPM för rymd och försvar

Luftfart och försvar

Främja högsta möjliga kvalitet
Oracle Product Lifecycle Management (PLM) erbjuder nya framsteg – t.ex. samarbetsvänlig utveckling, modellbaserad systemutveckling, en sammankopplad leveranskedja, analyser och molnet – i en mycket säker, modern innovationsplattform som snabbar upp verksamheten och sänker kostnaderna.PPM för fordonsindustrin

Fordon

Designa för resultat
De teknikcentrerade traditionerna håller snabbt på att utvecklas mot dagens mer livsstilsinriktade sätt att se på produkt- och tjänstutveckling, och därför är det dags att modernisera företaget. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) tillhandahåller de senaste produkterna och bästa praxis så att ni kan väga av innovationsinvesteringarna mot initiativ för hållbar tillväxt och kapa åt er en del av marknaden.


Konsumtionsvaror

Konsumtionsvaror

Stärk varumärket
Företagsledare inom nästan samtliga konsumentvarusegment omprövar de system och verktyg de använder för att göra något nytt, utveckla och kommersialisera produkter. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) är en modern innovationsplattform som från grunden är avsedd att stödja just dina unika behov. Skaffa häpnadsväckande resultat med nya insikter och bästa praxis.Högteknologi och halvledare

Högteknologi och halvledare

Nyskapande innovation
Snabbare produktcykler, nydanande teknik, chockvågor genom branschen och myndigheter som nagelfar påverkar marknadsstrategierna i grunden. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) är en modern innovationsplattform som hjälper dig att omdana produktutvecklingen för att särskilja dig från konkurrenterna och för snabb tillväxt.PPM för hälso- och sjukvård

Industriell tillverkning

Underbygg tillväxt
Tillverkarna byter ut gamla invanda tekniska verktyg mot den senaste bästa praxisen för att komma med innovationer, utveckla och kommersialisera mer lönsamma produkter. Med Oracle Product Lifecycle Management (PLM) kan du omarbeta marknadsstrategierna helt, med nya möjligheter till komplex produktkonfiguration, produktutveckling under samarbete och annat.PPM för industriell tillverkning

Medicinsk utrustning

Snabb innovation, överlägsen kvalitet
Oracle Product Lifecycle Management (PLM) levererar den senaste bästa praxisen inom biovetenskaperna och hjälper dig att använda skydd, nyheter och effektiva metoder inom produktutvecklingen. Oracle PLM är en modern innovationsplattform för att hantera efterlevnadsdata för ökad driftseffektivitet, säker efterlevnad, samarbete inom hela företaget och förändringshantering.PPM för olja och gas

Läkemedel och bioteknik

Omvandla verksamheten
Du måste komma med nya genombrott men hämmas av ökande kostnader och av att behöva följa komplicerade produktbestämmelser. Oracle Product Lifecycle Management (PLM) är en modern innovationsplattform som hjälper dig att omvandla ditt företag till en mycket samarbetsvänlig, pigg, insiktsfull och tillmötesgående organisation som är beredd på framtiden.PPM för detaljhandeln

Detaljhandel

Bättre produkter, starkare varumärken
Oracle Product Lifecycle Management (PLM) levererar senaste bästa praxis och hjälper dig att nå lönsam tillväxt och att skydda dina varumärken. Oracle PLM är en modern innovationsplattform som skyndar på innovationsarbetet, driver igenom kvalitetsstandarder och ger insyn i hela värdekedjan.PPM för tjänstenäringen

Tjänster

Strategisk förnyelse
Oracle Product Lifecycle Management (PLM) hjälper dig att förändra verksamheten med nya förbättringar för effektiva innovationsstrategier och differentiering gentemot konkurrenterna. Oracles moderna PLM-processer bygger på bästa praxis som hjälper dig att få nya insikter, effektivisera affärsprocesser och anpassa utvecklingen av nya produkter och tjänster pragmatiskt för att uppnå häpnadsväckande resultat.Kom igång


Vi hjälper dig gärna

Kontakta en säljexpert

Guidade visningar

Se en demonstration

Registrera dig efter ämne