Oracle Modern Best Practice - Inzichten in medewerkers

Motiveer medewerkers
Motiveer medewerkers door een betere afstemming tussen werk en privéleven

Inzicht in werknemers voor afstemming tussen werk en privéleven

Bedrijven die meer betrokkenheid creëren bij hun werknemers realiseren een hogere mate van loyaliteit van hun klanten en zien tegelijkertijd hun jaarlijkse omzet stijgen.* Vergroot ook de betrokkenheid van uw werknemers; met mobiele toepassingen, social media, analyses, Internet of Things, big data en de cloud creëert u een goede balans tussen werk en privéleven en verhoogt u bovendien het welzijn onder werknemers. Met behulp van game-technieken en onderlinge wedstrijdjes houdt u werknemers gemotiveerder, gezonder en productiever. Ontwikkel doelen op basis van inzichten uit analyses, zodat deze aan ambities tegemoetkomen. Gebruik draagbare technologie om gegevens over de gezondheid te vergaren en analyseren.

* Aberdeen Group: Technology Enabled Employee Engagement, 2015.


Bepaal de nullijn en stel persoonlijke doelen
Mobiel. Analysefuncties. Social media. IoT. Pictogram big data Mobiel. Analysefuncties. Social media. IoT. Big Data.

Bepaal de nullijn en stel persoonlijke doelen

Identificeer doelen op basis van belangrijke inzichten, in overeenstemming met persoonlijke en zakelijke ambities en bepaal met welke activiteiten deze kunnen worden bereikt.


Volg de algehele gezondheid
Mobiel. Social media. Analysefuncties. Internet of Things. pictogram Mobiel. Analysefuncties. Social media. IoT. Big Data.

Volg de algehele gezondheid

Volg, bereken en analyseer trends en patronen in de algehele gezondheid met behulp van dynamische tools zoals draagbare items en smartphone-apps om te bepalen of doelen zijn bereikt.


Betrokkenheid volgen en bewaken
Mobiel. Analysefuncties. Social media. Pictogram big data Mobiel. Analysefuncties. Social media. Big Data.

Meet de reputatie

Vergroot uw aanwezigheid en reikwijdte op social media door uw invloed, populariteit en activiteiten te meten aan de hand van interne en externe input via Twitter, Facebook en Oracle Social Network.


Vrijwilligersprojecten kiezen
Mobiel. Pictogram Social media. Mobiel. Social media.

Kies vrijwilligersprogramma´s

Meld uw bedrijf aan voor interessante vrijwilligersprojecten om doelgerichte successen te behalen in loopbaanontwikkeling.


Neem deel aan onderlinge wedstrijdjes
Mobiel. Pictogram Social media. Mobiel. Social media.

Neem deel aan onderlinge wedstrijdjes

Motiveer medewerkers en versterk uw band met hen door mee te doen aan werkgerelateerde wedstrijdjes en tegelijkertijd persoonlijke resultaten te delen en vrijwilligerswerk aan te bieden.


Krijg complimenten, beloningen en erkenning
Mobiel. Analysefuncties. Pictogram Social media. Mobiel. Analysefuncties. Social media.

Krijg complimenten, beloningen en erkenning

Krijg erkenning voor bereikte doelen en werkzaamheden die voor een betere afstemming van werk en privéleven zorgen.


Aan de slag