Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Aktualizacja pakietu Oracle HCM Cloud — jesień 2019 r.

Praca uczłowieczona dzięki ciągłym innowacjom.

Uczłowieczenie pracy

W świecie zdominowanym przez technologię nie dziwi fakt, że szefowie działów kadr skupiają większą uwagę na aspekcie ludzkim. Według raportu „2019 Deloitte Global Human Capital Trends” 84% wspomnianych szefów uważa doświadczenia pracowników za ważne lub bardzo ważne, ale tylko 43% opisuje swoją organizację jako przygotowaną na nowe wyzwanie w tym zakresie.

Oracle udostępnia jednak narzędzia, które pomogą sprostać temu nowemu wyzwaniu: uczłowieczeniu pracy. Aktualizacja produktów Oracle HCM Cloud z jesieni 2019 r. skupia się na dwóch kluczowych obszarach w kontekście tego wyzwania: doświadczeniom pracowników i sprawności biznesowej.

Doświadczenia pracowników

Rozwiązania Oracle zapewniają nie tylko zadowalające doświadczenia dla użytkowników (użyteczność), ale skupiają się przede wszystkim na doświadczeniach pracowników. W tym celu wszystkie transakcje, procesy i interakcje są bardziej inteligentne, prostsze i płynniejsze niż kiedykolwiek.

  • Naturalne rozmowy z asystentami cyfrowymi
  • Użyteczniejsze narzędzia pozwalające efektywniej komunikować się z pracownikami i budować markę osobistą

Sprawność biznesowa

Obecnie w gestii specjalistów ds. kadr leży tworzenie niezawodnych procesów zapewniających płynne i spójne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dzięki tej aktualizacji Oracle HCM Cloud zapewnia inteligentniejsze narzędzia zwiększające szybkość reakcji dzięki automatyzacji opartej na regułach.

  • Szybkie, łatwe i spójne stosowanie reguł we wszystkich odpowiednich grupach roboczych
  • Uproszczenie pracy dzięki udostępnieniu pełnego widoku procesów opartych na zdarzeniach i ich automatyzacja

Doświadczenia użytkowników Oracle HCM Cloud

Zobacz, jak pakiet Oracle HCM Cloud zwiększa sprawność działania i skupia się na ludzkich odczuciach, aby zrealizować jeden cel: uczłowieczyć pracę.