Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Oracle Human Capital Management

Aktualizacja produktów Oracle HCM Cloud — jesień 2018 r.
Aktualizacja produktów Oracle HCM Cloud — wiosna 2019 r.

Kluczowe innowacje, dzięki którym praca stanie się bardziej ludzka

Spraw, aby praca stała się bardziej ludzka

Spraw, aby praca stała się bardziej ludzka

Dzisiejsi pracownicy oczekują, że produkty, narzędzia i usługi, z których korzystają w pracy, będą podobne do tych, które wykorzystują w życiu prywatnym. Myślące przyszłościowo działy kadr wprowadzają nowe standardy obsługi pracowników i zapewniają im dostęp do usług kadrowych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Najważniejsze innowacje wprowadzone w produktach Oracle HCM Cloud wiosną 2019 r. koncentrują się na potrzebie „Uczynienia pracy bardziej ludzką”, czyli na konsekwentnym dążeniu do tego, aby praca stała się jeszcze prostsza, inteligentniejsza i bardziej elastyczna.


Nowy standard obsługi pracowników

Nowy standard
obsługi pracowników

Dzięki oprogramowaniu Oracle Digital Assistant pracownicy i menedżerowie mogą wchodzić w interakcje z systemem kadrowym, korzystając ze znanej sobie technologii. A dzięki rozszerzonemu dostępowi do bazy wiedzy HR Help Desk każdy pracownik może teraz sam szukać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące spraw kadrowych.

  • Bądź bardziej produktywny, korzystając z funkcji do komunikacji głosowej i tekstowej oraz z normalnej rozmowy
  • Uzyskuj potrzebne odpowiedzi i wsparcie, gdy tego potrzebujesz
  • Zmniejsz czaso- i pracochłonność poszukiwania właściwych odpowiedzi na pytania

Nowy standard obsługi kadrowej

Nowy standard
obsługi kadrowej

Nowe funkcje planowania i konfigurowania zasobów ludzkich pomagają pracownikom działu kadr podejmować decyzje oparte na danych i łatwo obsługiwać pracowników w maksymalnie spersonalizowany sposób.

  • Zapewnij swoim zespołom ds. kadrowych odpowiednie narzędzia i analizy, które ułatwią im planowanie pod kątem przyszłych potrzeb
  • Dostosuj strategię kadrową swojej firmy do jej długofalowej strategii biznesowej
  • Szybko wdrażaj zmiany, konfigurując procesy i przepływy kadrowe bez pomocy działu IT

Nowy standard rekrutacji

Nowy standard
rekrutacji

Przyciągnij do firmy i zatrudnij odpowiednich kandydatów na odpowiednie stanowiska dzięki ulepszonemu harmonogramowi rozmów rekrutacyjnych i spersonalizowanym portalom dla kandydatów. Zmniejsz czaso- i pracochłonność umawiania rozmów kwalifikacyjnych i zapewnij kandydatom obsługę dostosowaną do ich potrzeb, która pozwoli im znaleźć najlepszą pracę.

  • Zwiększ wydajność rekrutacji dzięki lepszemu planowaniu rozmów kwalifikacyjnych
  • Przedstawiaj kandydatom do pracy nowe możliwości w oparciu o ich zainteresowania
  • Zatrudniaj kandydatów na ich warunkach

Rozmowy o przyszłości: innowacje w Oracle HCM Cloud

Wyznacz nowe standardy zarządzania kadrami dzięki nowym technologiom, takim jak samouczenie się maszyn, chatboty i asystenty cyfrowe. Posłuchaj, jak Steve Miranda, wiceprezes ds. Oracle Applications i rozwoju, oraz Ray Wang, główny analityk i założyciel firmy Constellation Research Inc, wyjaśniają, w jaki sposób Oracle HCM Cloud czyni pracę prostszą, inteligentniejszą i bardziej elastyczną.


Zacznij już teraz

marketing