Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oracle Modern Best Practice — Wiedza o pracownikach

Angażowanie pracowników
Zaangażuj pracowników, pozwalając im zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Od wiedzy o pracownikach do zapewniania równowagi między życiem zawodowym a osobistym

Firmy, które dbają o zaangażowanie pracowników, osiągają wyższy poziom lojalności klientów i większe roczne przychody*. Zwiększ zaangażowanie pracowników, zapewniając im równowagę pomiędzy życiem zawodowym i osobistym oraz dbając o stan zdrowia i samopoczucie pracowników dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych, serwisów społecznościowych, analiz, Internetu rzeczy, technologii Big Data i rozwiązań chmurowych. Zastosuj mechanikę gier i konkursy społecznościowe, aby zwiększyć motywację i produktywność pracowników oraz pomóc im w osiąganiu celów zdrowotnych. Korzystając z danych analitycznych, wyznaczaj cele dopasowane do aspiracji zawodowych. Śledź i analizuj dane zdrowotne z urządzeń osobistych.

* Aberdeen Group: Zwiększanie zaangażowania pracowników z wykorzystaniem technologii, 2015.


Ustalanie punktu wyjścia i wyznaczanie celów osobistych
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Internet rzeczy. Big Data. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Internet rzeczy. Big Data.

Ustalanie punktu wyjścia i wyznaczanie celów osobistych

Wykorzystuj analizy, aby ustalić i wyznaczyć pracownikom cele dostosowane do ich aspiracji osobistych i zawodowych oraz określić działania, które ułatwią ich osiągnięcie.


Śledzenie postępów w poprawie stanu zdrowia i samopoczucia
Mobilność. Media społecznościowe. Analityka. Internet rzeczy. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Internet rzeczy. Big Data.

Śledzenie postępów w poprawie stanu zdrowia i samopoczucia

Śledź, mierz i oceniaj trendy i wzorce działań zmierzające do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia, korzystając z dynamicznych narzędzi, takich jak urządzenia osobiste i aplikacje na smartfony, do określania poziomu realizacji celu.


Mierzenie reputacji
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Big Data.

Mierzenie reputacji

Zoptymalizuj obecność firmy i jej zasięg w mediach społecznościowych, mierząc poziom wpływu i aktywności za pomocą danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak Twitter, Facebook czy aplikacja Oracle Social Network.


Wybieranie programów z udziałem wolontariuszy
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Wybieranie programów z udziałem wolontariuszy

Zaangażuj się w projekty dla wolontariuszy realizowane w firmie, które uznasz za interesujące i wartościowe dla ukierunkowanego rozwoju kariery.


Branie udziału w konkursach społecznościowych
Mobilność. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Media społecznościowe.

Branie udziału w konkursach społecznościowych

Zwiększ motywację współpracowników i buduj relacje, biorąc udział w konkursach związanych z pracą. Informuj o ogólnych postępach w realizacji celów osobistych i pracy w ramach wolontariatu.


Odbieranie pochwał, nagród i wyrazów uznania
Mobilność. Analityka. Media społecznościowe. Ikona Mobilność. Analityka. Media społecznościowe.

Odbieranie pochwał, nagród i wyrazów uznania

Odbieraj potwierdzenia osiągania celów i postępów w ich realizacji, promujące zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.


Zacznij