Oracle Modern Best Practice – Kunskaper om medarbetarna

Gör medarbetarna engagerade
Gör medarbetarna engagerade genom avvägningar mellan jobb och fritid

Från medarbetarnas insikter till avvägningen mellan jobb och fritid

Företag som försöker göra sina medarbetare mer engagerade får mer lojala kunder och ökade årsintäkter.* Gör medarbetarna mer engagerade genom att främja avvägningar mellan jobb och fritid och medarbetarnas välmående genom att använda mobiler, sociala nätverk, dataanalys, sakernas internet, big data och molnet. Utnyttja lekars mekanismer och sociala tävlingar för att öka motivationen, nå mål om välmående och öka produktiviteten. Ställ upp mål som bygger på analysinsikter och väg av dem mot karriärmål. Håll reda på och analysera hälsodata från bärbara enheter.

* Aberdeen Group: Technology Enabled Employee Engagement, 2015.


Fastställ utgångspunkten och ställ upp personliga mål
Mobilt. Dataanalys. Socialt. IoT. Big data. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt. IoT. Big data.

Fastställ utgångspunkten och ställ upp personliga mål

Utnyttja viktiga insikter för att identifiera och ställa in mål enligt personliga och karriärmässiga mål, samt identifiera aktiviteter som gör det lättare att nå dem.


Håll reda på hur välmåendet ökar
Mobilt. Socialt. Dataanalys. Sakernas internet, ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt. IoT. Big data.

Håll reda på hur välmåendet ökar

Håll reda på, mät och utvärdera trender och mönster för aktiviteter som ökar välmåendet med hjälp av dynamiska verktyg, däribland bärbara enheter och smartphoneappar, för att bedöma hur långt kvar det är till målet.


Registrera och övervaka engagemanget
Mobilt. Dataanalys. Socialt. Big data. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt. Big data.

Mät rykte

Optimera er närvaro och räckvidd i sociala medier genom att mäta ert inflytande, er påverkan, generositet och aktivitet genom att få information från interna och externa källor som Twitter, Facebook och Oracle Social Network.


Välj program för frivilliga insatser
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Välj program för frivilliga insatser

Låt företaget delta i frivilliga och intressanta projekt som främjar riktad karriärutveckling.


Delta i sociala tävlingar
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Delta i sociala tävlingar

Öka motivationen och ha kontakt med medarbetarna genom att delta i arbetsrelaterade tävlingar och dela med er av hur långt ni har kvar till era personliga mål och hur långt ni har kommit med ert frivilligarbete.


Få beröm, belöningar och erkännande
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Få beröm, belöningar och erkännande

Få erkännande för mål som har uppnåtts och framsteg som främjar avvägningen mellan jobb och fritid.


Kom igång