Rozwiązanie Oracle HCM — Human Resources (HR) — Możliwości

Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali globalnej

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej i zwiększenie sprawności działania jest dziś możliwe dzięki globalnemu systemowi, który ujednolica typowe procesy kadrowe przy zachowaniu zgodności z krajowymi przepisami i procedurami.

Zasoby ludzkie

Sprawne funkcjonowanie i promowanie globalnej elastyczności i zgodności z przepisami dzięki wszechstronnemu systemowi HR obsługującemu wiele różnych typów organizacji, ujednoliconemu modelowi zatrudniania na skalę globalną i lokalną, opcji bezpośredniego dostępu oraz technologii promującej mobilność i współpracę.

Główny dział HR

Główny dział HR

 • Uproszczona realizacja skomplikowanych procesów zatrudnienia
 • Wrażliwe informacje według stanowiska i lokalizacji dostępne w odpowiednim kontekście
 • Obsługa wielu zadań lub poszczególnych kontraktów
Profile

Profile

 • Dogodny podgląd profili pracowników w scentralizowanej lokalizacji
 • Wykorzystanie wbudowanych narzędzi do współpracy i komunikacji
 • Rozpoznawanie najlepiej wykwalifikowanych pracowników na podstawie ich profili
Książka adresowa personelu

Książka adresowa personelu

 • Całościowy podgląd Twojego zespołu oraz całej organizacji
 • Interaktywna książka adresowa personelu ułatwia komunikację
 • Podejmowanie natychmiastowych działań i rozpoczynanie procesów kadrowych
Lokalizacje

Lokalizacje

 • Obsługa lokalnych operacji w ponad 200 krajach i terytoriach
 • Wyświetlanie danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do osiągnięcia celu
 • Szybkie reagowanie na zmiany legislacyjne i organizacyjne

Zacznij już teraz